Prawo

Prawo

Prawo – Uniwersytet Zielonogórski 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • komunikacja prawnicza
 • ustrój organów ochrony prawnej
 • logika prawnicza
 • łacińska terminologia prawnicza
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawa człowieka

 

Uniwersytet Zielonogórski to uczelnia oferująca kandydatom szeroką gamę kierunków kształcenia, od technicznych po artystyczne. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w szczególności w placówkach administracji państwowej, samorządowej i w przedsiębiorstwach, a także do kontynuowania rozwoju zawodowego w ramach aplikacji sądowej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej i radcowskiej. Prawo na Uniwersytecie Zielonogórskim to także przygotowanie do podjęcia współpracy międzynarodowej w dziedzinie usług prawnych, i mediacji, jak również do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: komunikacja prawnicza, ustrój organów ochrony prawnej, logika prawnicza, łacińska terminologia prawnicza, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawa człowieka, prawo karne wykonawcze, prawo Unii Europejskiej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Prawa na UZ mogą w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych.

Wybór uczelni, na której będziemy zdobywać cenne wykształcenie, nierzadko spędza sen z powiek. Okres rekrutacji to czas zadawania pytań i porównań ofert dydaktycznych. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Basia, studentka Prawa mówi:

„Pochodzę z Zielonej Góry i nigdy nie chciałam jej opuszczać. Na szczęście nie musiałam, gdyż tutaj mam szkołę wyższą, która spełnia najwyższe standardy kształcenia. Uniwersytet Zielonogórski to świetna uczelnia, pełna wykwalifikowanej kadry, ale to także miejsce zawierania ciekawych znajomości, które mogą procentować również w przyszłym życiu zawodowym.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • negocjacji i mediacji,
 • logicznej analizy zdarzeń i procesów,
 • posługiwania się podstawowymi typami wykładni i wnioskowań prawniczych,
 • korzystania z reguł kolizyjnych,
 • funkcjonowania aparatu państwa,
 • praw i obowiązków jednostki,
 • interpretacji przepisów prawa,
 • organizacji i prowadzenia postępowania cywilnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Zielonej Górze

UZ kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UZ

Komentarze (0)