Prawo - Zielona Góra

Prawo - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Adam Zagajewski stwierdził: „Nie trzeba wielkiej bystrości, żeby zobaczyć, do czego prowadzi deptanie prawa. Chociaż człowiekowi, nawet wykształconemu, prawo może wydać się nudne. Trzeba doświadczenia, żeby dostrzec, że za suchymi paragrafami kryje się ochrona naszej wolności, ładu, porządku społecznego, że w prawie tkwi ukryte piękno”. Wydaje się, że te słowa odzwierciedlają sedno tak ważnej nauki, jaką jest prawo, które ma chronić nas przed niesprawiedliwością.

Kandydaci na studia prawnicze w Zielonej Górze powinni wykazywać zainteresowanie historią, polityką polską i zagraniczną czy kwestiami prawnymi i administracyjnymi państwa. Jest to kierunek idealny dla pasjonatów nauk humanistycznych i ekonomicznych, ale także osób, które pragną zadbać o bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa w sferze przepisów prawnych. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

Program studiów i gdzie studiować

Studia prawnicze w Zielonej Górze na kierunku prawo możesz realizować na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim, który oferuje bardzo bogatą ilość najważniejszych przedmiotów, realizowanych podczas wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów. Studia tego typu przewidują także wiele godzin praktyki zawodowej.

Program kształcenia obfituje w zajęcia z różnego rodzaju prawa, na przykład prawa cywilnego, prawa rzymskiego, prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa administracyjnego i wielu innych. W siatce zajęć znajdziesz także takie przedmioty jak: historia powszechna prawa, komunikacja prawnicza, retoryka z erystyką dla prawników, systemy usług prawniczych (Legal management), postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne i wiele innych.

Praca po studiach

Absolwenci studiów prawniczych na kierunku prawo w Zielonej Górze przystępują do egzaminu na aplikację, która ukierunkowuje ich w dziedzinie najbardziej dla nich interesującej. Studenci mogą rozwijać się zawodowo w kierunku aplikacji sądowej, adwokackiej, prokuratorskiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej. Ukończenie aplikacji pozwala pracować w wybranym zawodzie, to jest analogicznie jako sędzie czy prokurator i tym podobne.

Abiturienci podejmują pracę w prywatnych kancelariach, otwierają własną działalność gospodarczą, pracują także w administracji państwowej, samorządowej i w przedsiębiorstwach. Studenci są przygotowywani do współpracy na arenie międzynarodowej w zakresie usług prawnych i mediacji.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawo w Zielonej Górze?

Kierunek prawo w Zielonej Górze to bardzo elitarny kierunek studiów, którym interesuje się wielu przyszłych kandydatów na studia humanistyczno-prawnicze. By zagwarantować sobie miejsce na liście przyjętych, musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz historii i języka obcego nowożytnego, warto zdawać wiedzę o społeczeństwie, geografię, matematykę czy język polski. Przedmioty maturalne najlepiej zdać na poziomie rozszerzonym, by zwiększyć swoje szanse na przyjęcie na wymarzony kierunek studiów. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci także udział w olimpiadach i konkursach. Spróbuj swoich sił!

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Zielonej Górze - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ZIELONA GÓRA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

PRAWO ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Zielonej Górze?

 

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak prawo możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli rozważałeś regularne studiowanie i systematyczną naukę, idealnym rozwiązaniem będą studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz podjąć studiów stacjonarnych, warto rozważyć tryb zaoczny i spotkania w weekendy. Pamiętaj jednak, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia wypełniony jest przedmiotami z zakresu różnego rodzaju prawa na przykład: prawo karne skarbowe, prawo pracy, prawo ochrony środowiska, prawo człowieka, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo rzymskie, prawo spadkowe, prawo rzeczowe, prawo administracyjne i wiele innych. W siatce zajęć znajdziesz między innymi także:

 • retorykę z erystyką dla prawników,
 • postępowanie nieprocesowe z elementami prawa materialnego – kazuistyka,
 • teorię i filozofię prawa,
 • systemy usług prawniczych (Legal management),
 • etykę prawniczą,
 • łacińską terminologię prawniczą
 • i wiele innych.

Po ukończeniu kierunku prawo w Zielonej Górze możesz podejść do egzaminu na aplikację sądowniczą, prokuratorską, radcowską, komorniczą czy notarialną, która analogicznie pozwoli Ci realizować się jako sędzia, radca prawny czy chociażby notariusz.

Absolwenci zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu prawa, administracji, ekonomii, filozofii, historii i wielu innych, a także rozwijają kompetencje erudycyjne i komunikacyjne. Zdobywają i kształcą również umiejętności językowe, które są niezwykle cenione przez pracodawców i umożliwiają współpracę na arenie międzynarodowej. Studia prawnicze gwarantują interdyscyplinarne wykształcenie niezwykle przydatne w wielu branżach i sektorach zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Ile trwają studia na kierunku prawo w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku prawo są bardzo obszerną dziedziną nauki, dlatego realizowane są w trakcie jednolitych studiów magisterskich w formie dziesięciu semestrów, to znaczy pięciu lat. Tak obszernego materiału kształcenia nie można rozdzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia, ponieważ etap licencjatu nie gwarantowałby potrzebnych do wykonywania zawodu kwalifikacji.

Jednolite studia magisterskie kończą się obroną egzaminu magisterskiego. Następnie absolwenci mogą przystąpić do egzaminu na aplikację sędziowską, notarialną, prokuratorską, radcowską czy adwokacką, która przygotowuje do pełnienia funkcji w konkretnym zawodzie. W zależności od rodzaju aplikacji czas trwania wynosi od roku do trzech lat. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach uczelni w Zielonej Górze.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Zielonej Górze?

Kierunek prawo w Zielonej Górze jest realizowany możliwie w najbardziej interdyscyplinarny sposób. Prawo to bardzo ważna dziedzina, która zajmuje się bezpieczeństwem obywateli i gwarantuje im sprawiedliwe ocenianie. Jest jednak jedynie narzędziem w ręku człowieka, dlatego i człowiek, który się nim posługuje, musi być odpowiedni. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy interesujesz się państwem, prawem i polityką?
 • Czy nauka przedmiotów z zakresu humanistyki i ekonomii nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz walczyć o obywatelską sprawiedliwość lub też poświęcać się służeniu prawu?

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Liczba miejsc jest jednak ograniczona, a kandydatów wciąż przybywa. Musisz zadbać o możliwie najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych, a wymagane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym. Prócz historii i języka obcego nowożytnego, możesz rozważyć matematykę, język polski, geografię czy wiedzę o społeczeństwie. Wysokie miejsca na listach przyjętych zapewniają sobie laureaci i finaliści olimpiad i konkursów, właśnie dlatego warto wziąć w nich udział. Swoich sił spróbować możesz na przykład w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie czy Olimpiadzie Historycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potrzebne dokumenty. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku prawo w Zielonej Górze?

Absolwenci studiów na kierunku prawo w Zielonej Górze podejmują pracę w administracji państwowej, samorządowej, a także w przedsiębiorstwach. Dzięki podjętym aplikacjom rozwijają się w konkretnych kierunkach i pełnią funkcję sędziego, radcy prawnego, adwokata, notariusza, prokuratora, kuratora i wielu innych. Świadczą także międzynarodowe usługi prawne i mediacyjne, a zdobyta wiedza pozwala im prowadzić działalność gospodarczą.

Abiturienci podejmują pracę w sądach i prokuraturze, organach administracji publicznej, w instytucjach i organizacjach publicznych i prywatnych, które wymagają pomocy prawnej. Specjaliści są także przygotowywani do wykonywania innych zawodów prawniczych takich jak doradca podatkowy, kontroler z zakresu finansów publicznych, ekspert w zakresie ochrony własności intelektualnej, syndyk czy biegły rewident. Absolwenci zdobywają zatrudnienie w administracji publicznej, instytucjach finansowych, komórkach organizacyjno-prawnych, pracują w międzynarodowych korporacjach i zajmują się prawem międzynarodowym, uczestniczą również w życiu polityczno-gospodarczym Polski. Abiturienci mogą zdecydować się również na kontynuowanie kariery naukowej i pracę w placówkach naukowo-badawczych czy wykładanie na uczelniach prywatnych i państwowych.

Kierunek prawo w Zielonej Górze to bardzo uniwersalny kierunek prawniczo-administracyjny, który zapewnia swoim absolwentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci pracują w przeróżnych branżach i sektorach, które wymagają porad prawnych, jak działy ekonomiczne czy finansowe w firmach i korporacjach. Kariera absolwentów prawa nie kończy się na aplikacji, ponieważ są to studia o szerokich perspektywach. Jeśli masz na siebie pomysł, bez problemu odkryjesz drogę do swojego sukcesu.

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Zielonej Górze?

Prawo to renomowany kierunek, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przyszłych kandydatów na studia.

Wiktor, student czwartego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Prawo to bardzo ważna dziedzina, która usprawnia organizację i systemy sprawiedliwości i bezpieczeństwa kraju. Studia prawnicze wymagają wiele poświęcenia, ale warto spędzić te dni i noce w bibliotece, by zasłużyć sobie na zaufanie środowiska, w którym przyjdzie nam pracować.

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Zielonej Górze

Kierunki prawnicze i administracja w Zielonej Górze


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)