Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie

Informatyka w biznesie

31.01.2022

Informatyka w biznesie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku informatyka w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w biznesie w UE WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka finansowa
 • przedsiębiorczość w biznesie
 • bazy danych
 • rachunkowość komputerowa
 • teoria gier
 • zarządzanie projektami IT
 • podstawy kreatywności

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to 10 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka w biznesie, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień ekonomicznych z narzędziami informatycznymi. Studenci poznają inżynierię procesów biznesowych, oraz metody zarządzania projektami informatycznymi. Informatyka w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w obszarze informatyki ekonomicznej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: matematyka finansowa, przedsiębiorczość w biznesie, bazy danych, rachunkowość komputerowa, teoria gier, zarządzanie projektami IT, podstawy kreatywności. Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki w biznesie mogą wykorzystać pełniąc funkcję specjalisty do spraw zarządzania systemami ERP, koordynatora do spraw produkcji oprogramowania, technologa baz danych, programisty aplikacji mobilnych, czy administratora baz danych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opinie? Paweł, student Informatyki w biznesie mówi:

„Informatyka w biznesie to konkretny punkt na informatycznej i ekonomicznej mapie. Konkretny obszar zawodowy, będący na dodatek połączeniem umiejętności z różnych dziedzin. Osobno są bardzo potrzebne na rynku pracy, a razem tworzą fantastyczną mieszankę. Z wykształceniem zdobytym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu nie boję się o swoją pozycję na rynku pracy.”

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

INFORMATYKA W BIZNESIE - ważne informacje

Informatyka w biznesie studia Wrocław

​Informatyka w biznesie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym:

Absolwent Informatyki w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modelowania baz danych,
 • programowania aplikacji mobilnych,
 • zaawansowanych systemów informacyjnych zarządzania,
 • inżynierii oprogramowania,
 • systemów klasy Business Intelligence,
 • zastosowania Machine Learning,
 • implementacji baz danych,
 • implementacji zintegrowanych systemów informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka w biznesie:

Absolwent kierunku Informatyka w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • analityk biznesowy,
 • menedżer informacji,
 • konsultant strategiczny,
 • specjalista ds. zarządzania systemami ERP,
 • koordynator do spraw produkcji oprogramowania,
 • technolog baz danych,
 • administrator baz danych,
 • programista aplikacji mobilnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:a) dla najlepszych absolwentów tego samego kierunku (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu):- średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia z semestrów 1-5 (na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji z semestrów 1-6).Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc dla najlepszych studentów na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego).b) dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku:- test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w standardach nauczania dla studiów I stopnia na wybranym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komentarze (0)