Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach to uczelnia sięgająca tradycji kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i instruktorów sportowych w latach pięćdziesiątych XX wieku. W ofercie dydaktycznej kandydaci znajdą, między innymi, kierunek Zarządzanie, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi. Studenci uczą się definiować i samodzielnie kierować złożonymi projektami społecznymi, biorąc odpowiedzialność za aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć. Zarządzanie w Akademii Wychowania Fizycznego to także umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy sportu, historia gospodarcza, marketing, prawo i organizacja kultury fizycznej, statystyka opisowa, finanse, marketing w sporcie, systemy ochrony zdrowia, sport i turystyka w Unii Europejskiej, perswazja i techniki negocjacyjne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Zarządzania w AWF mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, biurach administracji, instytucjach finansowych, klubach sportowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach opinie? Dawid, student Zarządzania mówi:

„Studiuję w Akademii Wychowania Fizycznego, bo chciałem połączyć dwie rzeczy: studiowanie zarządzania i zainteresowanie sportem. Nie mogłem inaczej wybrać, gdyż nawet nie miałbym takiej możliwości.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach:

Absolwent Zarządzania w AWF może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • skutecznego komunikowania, negocjowania i przekonywania,
  • organizowania i kierowania pracą zespołu,
  • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali,
  • przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach może znaleźć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach,
  • biurach administracji,
  • instytucjach finansowych,
  • związkach sportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem w procesie rekrutacji na kierunek Zarządzanie jest matematyka. Warto także postarać się o jak najlepszą ocenę z języka obcego.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Katowicach

AWF Katowice kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką AWF w Katowicach

Komentarze (0)