Architektura

Architektura

Architektura – Politechnika Opolska

Politechnika Opolska to uczelnia techniczna, oferująca kandydatom szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności, umożliwiających pracę ściśle w zawodzie architekta, jak również realizowanie własnych zamierzeń wielu dziedzinach pokrewnych, jak: wnętrzarstwo, wystawiennictwo, scenografia teatralna i filmowa, różnego rodzaju prace w grafice wydawniczej i reklamowej.

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: projektowanie architektoniczne, mechanika budowli, ergonomia, techniki plastyczne, rewitalizacja osiedli mieszkaniowych, geometria wykreślna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Architektury na Politechnice Opolskiej mogą wykorzystać w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.  

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Opolska opinie? Konrad, student Architektury mówi:

„Architektura fantastycznie łączy różne predyspozycje. Wyobraźnie, wrażliwość, zdolności plastyczne i umiejętności organizowania, planowania, przewidywania. To naprawdę świetny kierunek, który rozwija pod wieloma kątami.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Opolskiej:

Absolwent Architektury na Politechnice Opolskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zasad rewitalizacji osiedli mieszkaniowych i terenów poprzemysłowych,
  • projektowania elementów konstrukcyjnych,
  • wykonywania projektów architektonicznych,
  • przygotowywania dokumentacji architektoniczno- budowlanej,
  • zasad projektowania instalacji budowlanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Opolskiej może znaleźć zatrudnienie w:

  • pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych,
  • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Wynik egzaminu maturalnego. Egzamin dodatkowy (studia inżynierskie) składa się z dwóch części sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. I część - rysunek z natury (3 godziny lekcyjne), II część - rysunek z wyobraźni z elementami geometrii (3 godziny lekcyjne). Każda z dwóch części egzaminu dodatkowego oceniana jest w skali od 0 do 150 punktów. Maksymalnie z egzaminu dodatkowego można uzyskać 300 punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 punktów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest przegląd portfolio oraz ocena z dyplomu.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Opolu

Politechnika Opolska kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Opolu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Komentarze (0)