Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - kierunki studiów

Psychologia zdrowia – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku psychologia zdrowia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia zdrowia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kliniczny zarys chorób
 • zarys neurobiologii
 • naukowa informacja medyczna
 • biologiczne podstawy zachowania
 • podstawy medycyny społecznej
 • zdrowie publiczne
 • teorie osobowości

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie to edukacyjna wizytówka województwa zachodniopomorskiego, oferująca kandydatom szeroką gamę kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia zdrowia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest pozyskanie specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu psychologa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wpływu czynników psychospołecznych na funkcjonowanie człowieka. Psychologia zdrowia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym to także wiedza na temat sposobów poprawy jakości życia, szeroko rozumianej profilaktyki i promocji zdrowotnej oraz efektywnego wykorzystywania własnych zasobów w procesie radzenia sobie z problemami życiowymi, takimi jak uzależnienia, choroba, niepełnosprawność, czy nadwaga.

Na długiej liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: kliniczny zarys chorób, zarys neurobiologii, naukowa informacja medyczna, biologiczne podstawy zachowania, podstawy medycyny społecznej, zdrowie publiczne, teorie osobowości. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologia zdrowia na PUM mogą wykorzystać w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, szkołach, fundacjach i stowarzyszeniach, klubach sportowych, szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie opinie? Basia, studentka Psychologii zdrowia mówi:

„Psychologia zdrowia to bardzo ciekawa dziedzina. Gdy się nią zainteresowałam, okazało się, że nie jest wcale szeroko dostępna jako kierunek studiów. Na szczęście, znalazłam ją na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie i tutaj mogą rozwijać swoje zainteresowania.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię zdrowia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Psychologii zdrowia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania i prowadzenia badań empirycznych,
 • funkcjonowania człowieka w obrębie normy, dysfunkcji i patologii,
 • obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Psychologii zdrowia:

Absolwent Psychologii zdrowia na PUM może znaleźć zatrudnienie w:

 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • szkołach i innych placówkach oświatowych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • klubach sportowych,
 • szpitalach,
 • hospicjach,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach resocjalizacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Szczecinie

PUM kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM

Komentarze (2)

jj odpowiedz

Wszystko fajnie gdyby tylko te studia były prowadzone w porządny sposób. Niektóre osoby notorycznie odwołują zajęcia, np. pan ksiądz doktor, pani od języka angielskiego. Profesor Monika M. prowadzi wszystkie zajęcia, czyli wielu z nich nie prowadzi. Praktycznie nie mamy pojęcia o psychologii poznawczej, bo w taki sposób zajęcia poprowadziła Pani Profesor.

AT odpowiedz

Witam, bardzo proszę studentów PUM kierunku psychologia zdrowia o opinię.