Psychologia zdrowia studia – kierunek studiów

Psychika może mieć bardzo duży wpływ na nasz ogólny stan zdrowia i samopoczucie. Odpowiednie nastawienie może nam pomóc w walce z chorobą i przyczynić się do szybszej rekonwalescencji.

Z drugiej strony zła kondycja psychiczna oraz występujące na tym tle zabuczenia często są przyczyną chorób psychosomatycznych, czyli zależnych od czynników psychologicznych. Na gruncie tych założeń powstał odrębny dział psychologii, jakim jest psychologia zdrowia, która zajmuje się badaniem wpływu zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia człowieka.

Jeżeli interesujesz się zagadnieniami z pogranicza medycyny i psychologii i chciałbyś rozwijać się w tym kierunku, to powstały studia idealnie dopasowane do twoich potrzeb. Kierunek psychologia zdrowia będzie odpowiednim wyborem dla osób ambitnych, których pasjonuje ludzka psychika oraz nauki medyczne, społeczne i psychologiczne.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Aby zostać studentem kierunku psychologia zdrowia powinieneś zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotu dodatkowego wybranego spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia, filozofia.

Wszyscy kandydaci muszą pamiętać o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA ZDROWIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PSYCHOLOGIA ZDROWIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Psychologia zdrowia   stopień: (Jednolite)

Specjalności na kierunku psychologia zdrowia

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2020
do 04.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.08.2020
do 30.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 01.10.2020
do 04.10.2020
Dowiedz się więcej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 06.07.2020
do 25.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 08.09.2020
do 18.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.07.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.08.2020
do 25.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA:

 • znajomość różnorodnych dziedzin i nurtów psychologicznych
 • wiedza z obszaru genetyki
 • kompetencje miękkie
 • umiejętność stawiania diagnozy i wdrażania odpowiedniej terapii
 • znajomość podstaw psychiatrii
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość terminologii branżowej

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia zdrowia?

 

1. Tryb studiów

Kierunek psychologia zdrowia można realizować zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (zaocznym).

Pierwsza opcja, ze względu na obowiązek codziennego uczęszczania na zajęcia, będzie odpowiednia dla osób które mogą w pełni poświęcić się obowiązkom akademickim i nauce.

Jeżeli natomiast chciałbyś połączyć zdobywanie wykształcenia z innymi aktywnościami, to zdecyduj się na studia zaoczne. W tym przypadku zajęcia odzywają się w wybrane weekendy semestru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy zdecydują się aplikować na ten kierunek będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z obszaru nauk psychologicznych, społecznych i medycznych.

 

W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijających i interesujących przedmiotów, takich jak:

 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychometria, zdrowie publiczne,
 • psychosomatyka,
 • podstawy psychiatrii
 • psychologia rodziny. 

 

Jako student poznasz także różnorodne szkoły i dziedziny psychologiczne oraz nauczysz się wielu metod i technik terapeutycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Co więcej, zyskasz cenne kwalifikacje medyczne i zaznajomisz się z takimi zagadnieniami, jak genetyka, podstawy anatomii układu nerwowego czy neurologia.

Oprócz wiedzy kierunkowej, wykształcisz także niezwykle istotne kompetencje miękkie i nauczysz się komunikacji z pacjentem i rodziną chorego i pracy zespołowej, co jest niezwykle ważne w zawodzie psychologa.

W programie nauczania przewidziano także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych uczelni.

 

3. Nabywane umiejętności

Program nauczania na kierunku psychologia zdrowia będzie oscylował głównie wokół nauk psychologicznych i społecznych. Studenci, będą mieli okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat wszystkich dziedzin psychologii, między innymi psychologi edukacji, pracy czy rozwoju.

W trakcie licznych zajęć, wykładów i warsztatów dowiesz się więcej na temat czynników psychologicznych wpływających na nasze zdrowie i ogólne samopoczucie oraz nauczysz się podejmować działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

Ponadto, poznasz różnorodne metody i techniki terapeutyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. W programie kształcenia znajdą się także obieralne bloki specjalizacyjne. Ich aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA ZDROWIA STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA ZDROWIA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku psychologia zdrowia?

Studia na kierunku psychologia zdrowia dostępne są obecnie w formie jednolitych studiów magisterskich. Jeżeli zdecydujesz się na realizacje tego kierunku, na naukę będziesz musiał poświęcić pięć lat, czyli dziesięć semestrów.

Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł magistra, który otworzy przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Czas trwania studiów na kierunku psychologia zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA ZDROWIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek psychologia zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek psychologia zdrowia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdański Uniwersytet Medyczny stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
212
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA:

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów psychologicznych nie powinieneś mieć problemów ze znalezieniem stabilnej i ciekawej pracy. Uzyskana wiedza i kompetencje otworzą przed tobą wiele zawodowych drzwi.

Jako absolwent kierunku psychologia zdrowia będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie z powodzeniem wykorzystasz swoją wszechstronną wiedzę psychologiczną i medyczną. Co więcej, idealnie odnajdziesz się jako pracownik szpitali, hospicjów i domów opieki społecznej.

Równie ciekawą i przyszłościową opcją może być zatrudnienie w fundacjach, ośrodkach edukacyjnych czy klubach sportowych. Abiturienci często decydują się na rozpoczęcie kariery naukowej i związanie swojej przyszłości z ośrodkami badawczymi lub uczelniami wyższymi. Po ukończeniu studiów magisterskich możesz także kontynuować naukę na studiach podyplomowych i doktoranckich i tym samym zyskać nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

 

Absolwent psychologii zdrowia znajdzie zatrudnienie w m. in.:

 • hospicja
 • szpitale
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • prywatne gabinety lekarskie
 • domy opieki społecznej
 • ośrodki terapii uzależnień
 • zakłady poprawcze i wychowawcze
 • fundacje
 • stowarzyszenia

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA

Komentarze (0)