Administracja – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia, oferująca kandydatom najpopularniejsze i najnowocześniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu nauk o administracji, prawa, zarządzania i socjologii, a także innych dyscyplin, przydatnych w osobistym rozwoju. Studenci poznają zasady funkcjonowania struktur administracji publicznej, sektora prywatnego i administracyjno- prawnej obsługi działalności gospodarczej. Administracja w WSIiZ to także nowoczesne technologie informatyczne i biegła znajomość języków obcych.

Administracja WSIiZ - przedmioty i opinie

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki na kierunku Administracja nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zasady wykładni prawa, logika, postępowanie administracyjne, kierowanie zespołami ludzkimi, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo karne i prawo wykroczeń, zamówienia publiczne, finanse publiczne i prawo finansowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji w WSIiZ w Rzeszowie mogą wykorzystać w urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich, spółkach komunalnych, przedsiębiorstwach państwowych, fundacjach.

Okres rekrutacji na studia nierzadko bywa niełatwy dla kandydatów. Jakie kierunek wybrać? Która uczelnia będzie najlepsza? Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Administrację, a nasza uwaga skierowana jest na Podkarpacie, warto zadać pytanie: Jakie ma Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opinie? Patrycja, studentka Administracji mówi:

„Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to nowoczesna uczelnia, która przekazuje wiedzę praktyczną, taką, którą każdy absolwent wykorzysta w życiu zawodowym. Tutaj nie ma miejsca na tematy niepotrzebne. Uczymy się i jednocześnie przygotowujemy do sprawnego funkcjonowania na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania:

Absolwent Administracji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania systemu podatkowego,
 • systemów informatycznych funkcjonujących w administracji publicznej,
 • prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno- prawnych,
 • zarządzania publicznego,
 • przygotowywania projektów z dofinansowanie unijnym,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zarządzania ryzykiem,
 • cyberprzestępczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich,
 • spółkach komunalnych,
 • przedsiębiorstwach państwowych,
 • wojsku i policji,
 • miejskich ośrodkach pomocy społecznej,
 • zakładach administracyjnych,
 • fundacjach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)