Psychologia w zarządzaniu – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 2021

Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie międzynarodowe
 • psychologia poznawcza
 • kierowanie zespołami ludzkimi
 • psychologia pracy i organizacji
 • negocjacje w biznesie
 • zarządzanie konfliktem
 • strategie marketingowe
 • psychologiczne aspekty reklamy

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia oferująca szeroki wachlarz możliwości kształcenia. W gronie najpopularniejszych kierunków znajduje się Psychologia w zarządzaniu, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy, łączącej w sobie elementy teorii i praktyki psychologii i zarządzania. Studenci poznają współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, tajniki psychologii emocji i motywacji, najnowsze trendy w zarządzaniu międzynarodowym. Psychologia w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to także nauka efektywnej komunikacji i pracy w zespole, zarządzania produktem i rekrutacji najlepszych pracowników.

Psychologia w zarządzaniu WSIiZ - przedmioty i opinie

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zarządzanie międzynarodowe, psychologia poznawcza, kierowanie zespołami ludzkimi, psychologia pracy i organizacji, negocjacje w biznesie, zarządzanie konfliktem, strategie marketingowe, psychologiczne aspekty reklamy. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii w zarządzaniu mogą wykorzystać jako konsultanci kadry menedżerskiej, specjaliści do spraw kadr, dyrektorzy działu HR, specjaliści do spraw szkoleń i rozwoju, doradcy.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opinie? Sylwia, studentka Psychologii w zarządzaniu mówi:

„Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to mój przepis na sukces. Tutaj uczę się rzeczy ważnych, zdobywam nowoczesną wiedzę, która daje mi poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że poradzę sobie na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w zarządzaniu:

Absolwent Psychologii w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • sprawnego podejmowania działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
 • psychologii osobowości i różnic indywidualnych,
 • psychologii emocji i motywacji,
 • psychologicznych uwarunkowań zachowań konsumenckich i podejmowania decyzji zakupowych,
 • zarządzania talentami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia w zarządzaniu:

Absolwent kierunku Psychologia w zarządzaniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • konsultant kadry menedżerskiej,
 • dyrektor działu HR,
 • specjalista do spraw szkoleń i rozwoju,
 • specjalista do spraw kadr.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia psychologiczne w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)