Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Dodaj do ulubionych

Psychologia w zarządzaniu - kierunek studiów

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku psychologia w zarządzaniu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w zarządzaniu rozpocznie się 29 marca 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | psychologia w zarządzaniu - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności psychologia w zarządzaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | psychologia w zarządzaniu - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z psychologii w zarządzaniu charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku psychologia w zarządzaniu: zachowania konsumenckie, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Psychologia w zarządzaniu stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w zarządzaniu

UCZELNIE, GDZIE PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Psychologia w zarządzaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU STUDIA NIESTACJONARNE

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w zarządzaniu

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując psychologię w zarządzaniu?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Z pewnością możesz liczyć na naukowe rozejrzenie się w podstawach obu dziedzin, które złożą się na Twoje unikatowe wykształcenie – w zarządzaniu i psychologii.

Wiedzę tę uzupełnisz o:

 • podstawy prawa,
 • podstawy filozofii
 • podstawy socjologii

 

Dowiesz się czym jest psychologia emocji, osobowości, pracy i organizacji oraz motywacji i jakie przełożenie na zarządzanie ludźmi mogą mieć zachowania związane z indywidualnymi różnicami wynikającymi z konkretnego charakteru i z osobowości każdego człowieka.

By efektywnie funkcjonować w roli przyszłego menadżera, rozejrzysz się we współczesnych koncepcjach organizacji oraz zarządzania i nauczysz się korzystać z nich w praktyce, z uwzględnieniem specyfiki międzynarodowego środowiska pracy. Pomocne w tej materii na pewno okażą się zajęcia z komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi zdecydowanie stanie się Twoją domeną – nauczysz się:

 • zarządzać talentami,
 • inwestować w efektywne szkolenia,
 • rekrutować najlepszych pracowników w oparciu o wiedzę psychologiczną
 • prowadzić badania marketingowe
 • przewidywać zachowania konsumenckie

 

Dowiesz się jak prowadzić negocjacje biznesowe, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu oraz z jakich narzędzi psychologicznego i społecznego oddziaływania korzystają współczesne media, w szczególności zaś reklama.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw nauk społecznych przydatnych w pracy przyszłego menadżera: psychologii, filozofii, socjologii, etyki i prawa
 • podstaw zarządzania
 • współczesnych koncepcji organizacji i zarządzania oraz wykorzystywania ich w praktyce menadżerskiej
 • wiedzy teoretycznej z zakresu różnorodnych dziedzin psychologii przydatnych w pracy osoby pracującej na stanowisku zarządczym: psychologii emocji, osobowości, pracy i organizacji oraz motywacji
 • relacji między zarządzaniem zasobami ludzkimi a indywidualnymi różnicami wynikającymi z charakteru i osobowości człowieka
 • komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz rozumienia międzynarodowego środowiska pracy
 • zarządzania talentami
 • projektowania i prowadzenia efektywnych szkoleń i kursów wspierających samorozwój oraz rozwój zawodowy pracowników
 • podstaw marketingu i psychologii marki
 • przewidywania zachowań konsumenckich i prowadzenia badań marketingowych
 • prowadzenia negocjacji biznesowych
 • znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu
 • narzędzi psychologicznego i społecznego oddziaływania mediów oraz reklamy

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w zarządzaniu?

 

1. Tryb i typ studiów

Komfort wynikający z możliwości wyboru trybu kształcenia na psychologii w zarządzaniu sprawia jest doceniany przez szerokie grono kandydatów i samych studentów. Tryb dzienny daje szanse na codzienne poszerzanie swoich kwalifikacji podczas nauki przez pięć dni roboczych w tygodniu. Studia niestacjonarne mają charakter weekendowy, co oznacza, że zjazdy odbywają się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie i trwają od piątku do niedzieli, pozwalając studentom zaplanować swój czas w tygodniu w dowolny sposób.

 

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie pracą zespołów ludzi wymaga dobrze ugruntowanych kompetencji interpersonalnych oraz opanowania niektórych technik psychologicznych, które ułatwiają wywieranie niezbędnego wpływu, a także motywację do bardziej efektywnej pracy pod presją czasu.

Z tego względu szeroko rozumiane zarządzanie jest nierozerwalnie związane z niektórymi elementami psychologii, będącej bardzo uniwersalną nauką, możliwą do wykorzystania zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Kierunek psychologia w zarządzaniu jest innowacyjną propozycją dla przyszłych studentów.

Dzięki podjęciu tych studiów, przyszli absolwenci będą mogli wykazać się wiedzą na temat ludzkich emocji, motywacji oraz przyczyn różnych zachowań, świadomością występowania różnić indywidualnych, mających wpływ na ostateczny wynik pracy całego zespołu, a także roli motywacji w zarządzaniu ludźmi.

Wielu studentów psychologii w zarządzaniu docenia fakt systematycznego uzyskiwania cennych kompetencji, odnoszących się do zarządzania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik marketingowych, które pomagają w prowadzeniu własnego biznesu.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Psychologia to szczególnie przydatne narzędzie w rękach menadżera, odpowiedzialnego za pomyślność przedsięwzięć, które kontroluje, kształtuje i doskonali – przewodnicząc grupie, nadzorując proces, kreując markę czy pracując nad rozwiązaniem konfliktu.

Relacje między psychologią a zarządzaniem są ewidentne, czytelne i coraz częściej doceniane przez właścicieli firm, którzy troszczą się o jak najlepsze funkcjonowanie swojego biznesu na rynku, także w oparciu o kształtowanie struktur wewnętrznych.

Jeśli czujesz się nieswojo, kiedy musisz spędzić zbyt wiele czasu w izolacji od innych a uczestniczenie w kształtowaniu relacji międzyludzkich napędza Cię do działania, jesteś nie tylko duszą towarzystwa, ale także uważnym obserwatorem i interpretatorem zachowań, motywacji i decyzji innych, dostrzegasz w sobie predyspozycje zarządcze i chciałbyś rozwijać je w oparciu o założenia jednej z bardziej fascynujących nauk społecznych, studia na kierunku psychologia w zarządzaniu mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

4. Gdzie studiować Psychologię w zarządzaniu

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Psychologia w zarządzaniu:

 

Ile trwają studia na kierunku psychologia w zarządzaniu?

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Cykl kształcenia na kierunku psychologia w zarządzaniu składa się z sześciu semestrów edukacji. Każdy z nich trwa pół roku, a więc na zdobycie upragnionego tytułu licencjata, a wraz z nim uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie, studenci poświęcą trzy lata. Następnym krokiem może być rozpoczęcie kariery zawodowej lub doskonalenie i poszerzanie posiadanych kompetencji na wybranych kierunkach drugiego stopnia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia w zarządzaniu?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku psychologia w zarządzaniu? Wiedza z pogranicza psychologii i zarządzania z pewnością sprawi, że będziesz wyróżniał się na rynku pracy, który ceni interdyscyplinarny i innowacyjny charakter wykształcenia absolwentów.

Nieustanne inwestowanie w rozwój pracowników, oparty coraz częściej na nowoczesnych metodach szkoleniowych i zarządczych, które poznasz w toku studiów, sprawi, że sprawdzisz się w roli konsultanta lub doradcy współpracującego z kadrą menedżerską oraz jako samodzielny specjalista do spraw kadr.

Będziesz mógł zająć się projektowaniem scenariuszy szkoleń i prowadzeniem różnorodnych kursów wspierających rozwój pracowników, spełnisz się w roli key account managera – osoby odpowiedzialnej za kontakt z kluczowymi klientami firm i przedsiębiorstw (ich potrzeby zrozumiesz znacznie lepiej niż absolwenci klasycznych kierunków związanych z zarządzaniem dzięki zdobytej wiedzy psychologicznej).

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku psychologii w zarządzaniu bardzo często decydują się również na pracę w charakterze headhunterów, dyrektorów działu human resources i coachów pracujących nad samorozwojem i doskonaleniem zawodowym swoich klientów.

 

Absolwent kierunku psychologia w zarządzaniu znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • konsultant lub doradca współpracujący z kadrą menadżerską
 • samodzielny specjalista do spraw kadr
 • projektant scenariuszy szkoleń i kursów wspierających rozwój pracowników oraz osoba zajmująca się ich prowadzeniem
 • key account manager – osoba odpowiedzialna za kontakt i współpracę z kluczowymi klientami firmy lub przedsiębiorstwa
 • headhunter
 • dyrektor działu human resources
 • coach pracujący nad samorozwojem i doskonaleniem zawodowym swoich klientów
 • specjalista do spraw rekrutacji

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia