Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu - kierunek studiów

Psychologia to szczególnie przydatne narzędzie w rękach menadżera, odpowiedzialnego za pomyślność przedsięwzięć, które kontroluje, kształtuje i doskonali – przewodnicząc grupie, nadzorując proces, kreując markę czy pracując nad rozwiązaniem konfliktu. Relacje między psychologią a zarządzaniem są ewidentne, czytelne i coraz częściej doceniane przez właścicieli firm, którzy troszczą się o jak najlepsze funkcjonowanie swojego biznesu na rynku, także w oparciu o kształtowanie struktur wewnętrznych.

Jeśli czujesz się nieswojo, kiedy musisz spędzić zbyt wiele czasu w izolacji od innych a uczestniczenie w kształtowaniu relacji międzyludzkich napędza Cię do działania, jesteś nie tylko duszą towarzystwa, ale także uważnym obserwatorem i interpretatorem zachowań, motywacji i decyzji innych, dostrzegasz w sobie predyspozycje zarządcze i chciałbyś rozwijać je w oparciu o założenia jednej z bardziej fascynujących nauk społecznych, studia na kierunku psychologia w zarządzaniu mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na psychologia w zarządzaniu na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku psychologia w zarządzaniu

UCZELNIE, GDZIE PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku psychologia

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2020
do 16.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2020
do 16.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując psychologię w zarządzaniu?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Z pewnością możesz liczyć na naukowe rozejrzenie się w podstawach obu dziedzin, które złożą się na Twoje unikatowe wykształcenie – w zarządzaniu i psychologii.

Wiedzę tę uzupełnisz o:

 • podstawy prawa,
 • podstawy filozofii
 • podstawy socjologii

 

Dowiesz się czym jest psychologia emocji, osobowości, pracy i organizacji oraz motywacji i jakie przełożenie na zarządzanie ludźmi mogą mieć zachowania związane z indywidualnymi różnicami wynikającymi z konkretnego charakteru i z osobowości każdego człowieka.

By efektywnie funkcjonować w roli przyszłego menadżera, rozejrzysz się we współczesnych koncepcjach organizacji oraz zarządzania i nauczysz się korzystać z nich w praktyce, z uwzględnieniem specyfiki międzynarodowego środowiska pracy. Pomocne w tej materii na pewno okażą się zajęcia z komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej.

Zarządzanie zasobami ludzkimi zdecydowanie stanie się Twoją domeną – nauczysz się:

 • zarządzać talentami,
 • inwestować w efektywne szkolenia,
 • rekrutować najlepszych pracowników w oparciu o wiedzę psychologiczną
 • prowadzić badania marketingowe
 • przewidywać zachowania konsumenckie

 

Dowiesz się jak prowadzić negocjacje biznesowe, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu oraz z jakich narzędzi psychologicznego i społecznego oddziaływania korzystają współczesne media, w szczególności zaś reklama.

 

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw nauk społecznych przydatnych w pracy przyszłego menadżera: psychologii, filozofii, socjologii, etyki i prawa
 • podstaw zarządzania
 • współczesnych koncepcji organizacji i zarządzania oraz wykorzystywania ich w praktyce menadżerskiej
 • wiedzy teoretycznej z zakresu różnorodnych dziedzin psychologii przydatnych w pracy osoby pracującej na stanowisku zarządczym: psychologii emocji, osobowości, pracy i organizacji oraz motywacji
 • relacji między zarządzaniem zasobami ludzkimi a indywidualnymi różnicami wynikającymi z charakteru i osobowości człowieka
 • komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz rozumienia międzynarodowego środowiska pracy
 • zarządzania talentami
 • projektowania i prowadzenia efektywnych szkoleń i kursów wspierających samorozwój oraz rozwój zawodowy pracowników
 • podstaw marketingu i psychologii marki
 • przewidywania zachowań konsumenckich i prowadzenia badań marketingowych
 • prowadzenia negocjacji biznesowych
 • znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu
 • narzędzi psychologicznego i społecznego oddziaływania mediów oraz reklamy

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w zarządzaniu?

Zarządzanie pracą zespołów ludzi wymaga dobrze ugruntowanych kompetencji interpersonalnych oraz opanowania niektórych technik psychologicznych, które ułatwiają wywieranie niezbędnego wpływu, a także motywację do bardziej efektywnej pracy pod presją czasu. Z tego względu szeroko rozumiane zarządzanie jest nierozerwalnie związane z niektórymi elementami psychologii, będącej bardzo uniwersalną nauką, możliwą do wykorzystania zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

Kierunek psychologia w zarządzaniu jest innowacyjną propozycją dla przyszłych studentów. Dzięki podjęciu tych studiów, przyszli abiturienci będą mogli wykazać się wiedzą na temat ludzkich emocji, motywacji oraz przyczyn różnych zachowań, świadomością występowania różnić indywidualnych, mających wpływ na ostateczny wynik pracy całego zespołu, a także roli motywacji w zarządzaniu ludźmi.

Wielu studentów psychologii w zarządzaniu docenia fakt systematycznego uzyskiwania cennych kompetencji, odnoszących się do zarządzania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik marketingowych, które pomagają w prowadzeniu własnego biznesu.

Komfort wynikający z możliwości wyboru trybu kształcenia na psychologii w zarządzaniu sprawia jest doceniany przez szerokie grono kandydatów i samych studentów. Tryb dzienny daje szanse na codzienne poszerzanie swoich kwalifikacji podczas nauki przez pięć dni roboczych w tygodniu. Studia niestacjonarne mają charakter weekendowy, co oznacza, że zjazdy odbywają się najczęściej co dwa lub trzy tygodnie i trwają od piątku do niedzieli, pozwalając studentom zaplanować swój czas w tygodniu w dowolny sposób.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU STUDIA NIESTACJONARNE

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku psychologia w zarządzaniu?

Cykl kształcenia na kierunku psychologia w zarządzaniu składa się z sześciu semestrów edukacji. Każdy z nich trwa pół roku, a więc na zdobycie upragnionego tytułu licencjata, a wraz z nim uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie, studenci poświęcą trzy lata. Następnym krokiem może być rozpoczęcie kariery zawodowej lub doskonalenie i poszerzanie posiadanych kompetencji na wybranych kierunkach drugiego stopnia.

Czas trwania studiów na kierunku psychologia w zarządzaniu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU STUDIA I STOPNIA

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek psychologia w zarządzaniu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku psychologia w zarządzaniu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek psychologia w zarządzaniu na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia w zarządzaniu?

Praca po studiach

 

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku psychologia w zarządzaniu? Wiedza z pogranicza psychologii i zarządzania z pewnością sprawi, że będziesz wyróżniał się na rynku pracy, który ceni interdyscyplinarny i innowacyjny charakter wykształcenia absolwentów.

Nieustanne inwestowanie w rozwój pracowników, oparty coraz częściej na nowoczesnych metodach szkoleniowych i zarządczych, które poznasz w toku studiów, sprawi, że sprawdzisz się w roli konsultanta lub doradcy współpracującego z kadrą menedżerską oraz jako samodzielny specjalista do spraw kadr.

Będziesz mógł zająć się projektowaniem scenariuszy szkoleń i prowadzeniem różnorodnych kursów wspierających rozwój pracowników, spełnisz się w roli key account managera – osoby odpowiedzialnej za kontakt z kluczowymi klientami firm i przedsiębiorstw (ich potrzeby zrozumiesz znacznie lepiej niż absolwenci klasycznych kierunków związanych z zarządzaniem dzięki zdobytej wiedzy psychologicznej).

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku psychologii w zarządzaniu bardzo często decydują się również na pracę w charakterze headhunterów, dyrektorów działu human resources i coachów pracujących nad samorozwojem i doskonaleniem zawodowym swoich klientów.

 

Absolwent kierunku psychologia w zarządzaniu znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • konsultant lub doradca współpracujący z kadrą menadżerską
 • samodzielny specjalista do spraw kadr
 • projektant scenariuszy szkoleń i kursów wspierających rozwój pracowników oraz osoba zajmująca się ich prowadzeniem
 • key account manager – osoba odpowiedzialna za kontakt i współpracę z kluczowymi klientami firmy lub przedsiębiorstwa
 • headhunter
 • dyrektor działu human resources
 • coach pracujący nad samorozwojem i doskonaleniem zawodowym swoich klientów
 • specjalista do spraw rekrutacji

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Komentarze (0)