Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu studia

Psychologia w zarządzaniu - kierunek studiów

Relacje między obranymi celami, a motywacją potrzebną do ich osiągnięcia, to wyjątkowo krucha materia – wie o tym każdy, kto kiedykolwiek próbował pracować na wysokich obrotach, pod zbyt dużą presją arcyważnego projektu albo przeciwnie – z niewystarczająco skonkretyzowanym schematem działań, źle wyznaczonym punktem dojścia, które rozwlekały w czasie realizację wszelkich działań i spowalniały pracę jednostki lub zespołu. Oba te bieguny sytuacyjne, za pomocą których jesteśmy w stanie zobrazować krytyczne momenty związane z zarządzaniem – zasobami ludzkimi, czasem i umiejętnościami – pokazują nam, jak istotne dla efektów jakiejkolwiek działalności człowieka jest odpowiednie podejście psychologiczne. Psychologia to szczególnie przydatne narzędzie w rękach menadżera, odpowiedzialnego za pomyślność przedsięwzięć, które kontroluje, kształtuje i doskonali – przewodnicząc grupie, nadzorując proces, kreując markę czy pracując nad rozwiązaniem konfliktu. Relacje między psychologią a zarządzaniem są ewidentne, czytelne i coraz częściej doceniane przez właścicieli firm, którzy troszczą się o jak najlepsze funkcjonowanie swojego biznesu na rynku, także w oparciu o kształtowanie struktur wewnętrznych.

Jeśli czujesz się nieswojo, kiedy musisz spędzić zbyt wiele czasu w izolacji od innych a uczestniczenie w kształtowaniu relacji międzyludzkich napędza Cię do działania, jesteś nie tylko duszą towarzystwa, ale także uważnym obserwatorem i interpretatorem zachowań, motywacji i decyzji innych, dostrzegasz w sobie predyspozycje zarządcze i chciałbyś rozwijać je w oparciu o założenia jednej z bardziej fascynujących nauk społecznych, studia na kierunku psychologia w zarządzaniu mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Z pewnością możesz liczyć na naukowe rozejrzenie się w podstawach obu dziedzin, które złożą się na Twoje unikatowe wykształcenie – w zarządzaniu i psychologii. Wiedzę tę uzupełnisz o podstawy prawa, filozofii i socjologii. Dowiesz się czym jest psychologia emocji, osobowości, pracy i organizacji oraz motywacji i jakie przełożenie na zarządzanie ludźmi mogą mieć zachowania związane z indywidualnymi różnicami wynikającymi z konkretnego charakteru i z osobowości każdego człowieka. By efektywnie funkcjonować w roli przyszłego menadżera, rozejrzysz się we współczesnych koncepcjach organizacji oraz zarządzania i nauczysz się korzystać z nich w praktyce, z uwzględnieniem specyfiki międzynarodowego środowiska pracy. Pomocne w tej materii na pewno okażą się zajęcia z komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej. Zarządzanie zasobami ludzkimi zdecydowanie stanie się Twoją domeną – nauczysz się zarządzać talentami, inwestować w efektywne szkolenia, rekrutować najlepszych pracowników w oparciu o wiedzę psychologiczną. Opanujesz podstawy marketingu, dowiesz się czym jest psychologia marki i jak wykorzystywać w praktyce jej założenia, nauczysz się prowadzić badania marketingowe i przewidywać zachowania konsumenckie. Dowiesz się jak prowadzić negocjacje biznesowe, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu oraz z jakich narzędzi psychologicznego i społecznego oddziaływania korzystają współczesne media, w szczególności zaś reklama.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku psychologia w zarządzaniu? Wiedza z pogranicza psychologii i zarządzania z pewnością sprawi, że będziesz wyróżniał się na rynku pracy, który ceni interdyscyplinarny i innowacyjny charakter wykształcenia absolwentów. Nieustanne inwestowanie w rozwój pracowników, oparty coraz częściej na nowoczesnych metodach szkoleniowych i zarządczych, które poznasz w toku studiów, sprawi, że sprawdzisz się w roli konsultanta lub doradcy współpracującego z kadrą menadżerską oraz jako samodzielny specjalista do spraw kadr. Będziesz mógł zająć się projektowaniem scenariuszy szkoleń i prowadzeniem różnorodnych kursów wspierających rozwój pracowników, spełnisz się w roli key account managera – osoby odpowiedzialnej za kontakt z kluczowymi klientami firm i przedsiębiorstw (ich potrzeby zrozumiesz znacznie lepiej niż absolwenci klasycznych kierunków związanych z zarządzaniem dzięki zdobytej wiedzy psychologicznej). Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku psychologii w zarządzaniu bardzo często decydują się również na pracę w charakterze headhunterów, dyrektorów działu human resources i coachów pracujących nad samorozwojem i doskonaleniem zawodowym swoich klientów.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując psychologię w zarządzaniu?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw nauk społecznych przydatnych w pracy przyszłego menadżera: psychologii, filozofii, socjologii, etyki i prawa
 • podstaw zarządzania
 • współczesnych koncepcji organizacji i zarządzania oraz wykorzystywania ich w praktyce menadżerskiej
 • wiedzy teoretycznej z zakresu różnorodnych dziedzin psychologii przydatnych w pracy osoby pracującej na stanowisku zarządczym: psychologii emocji, osobowości, pracy i organizacji oraz motywacji
 • relacji między zarządzaniem zasobami ludzkimi a indywidualnymi różnicami wynikającymi z charakteru i osobowości człowieka
 • komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz rozumienia międzynarodowego środowiska pracy
 • zarządzania talentami
 • projektowania i prowadzenia efektywnych szkoleń i kursów wspierających samorozwój oraz rozwój zawodowy pracowników
 • podstaw marketingu i psychologii marki
 • przewidywania zachowań konsumenckich i prowadzenia badań marketingowych
 • prowadzenia negocjacji biznesowych
 • znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu
 • narzędzi psychologicznego i społecznego oddziaływania mediów oraz reklamy

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia w zarządzaniu?

Absolwent kierunku psychologia w zarządzaniu znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • konsultant lub doradca współpracujący z kadrą menadżerską
 • samodzielny specjalista do spraw kadr
 • projektant scenariuszy szkoleń i kursów wspierających rozwój pracowników oraz osoba zajmująca się ich prowadzeniem
 • key account manager – osoba odpowiedzialna za kontakt i współpracę z kluczowymi klientami firmy lub przedsiębiorstwa
 • headhunter
 • dyrektor działu human resources
 • coach pracujący nad samorozwojem i doskonaleniem zawodowym swoich klientów
 • specjalista do spraw rekrutacji

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na psychologia w zarządzaniu na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, wybrany przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

   Typ studiów
   Województwo

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

   Komentarze (0)