Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

18.03.2022

Filologia polska – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia polska w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Filologia polska stanowi połączenie tradycyjnego modelu nauczania o literaturze, kulturze i języku z dodatkowymi ścieżkami kształcenia, przygotowującymi do podjęcia pracy w nowych i popularnych na rynku zawodach. W toku studiów studenci zaznajamiają się zatem między innymi z literaturą i kulturą polską, poetyką i retoryką, stylistyką i kulturą języka, zasadami analizy dzieła literackiego, jak również z prawem i etyką mediów elektronicznych, technologią przetwarzania dokumentów cyfrowych, komunikacją wizualną, czy budowaniem marki w Internecie. Oprócz tego, w programie nauczania nie brakuje zajęć, które skupiają się na konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów oraz prowadzeniu wystąpień publicznych.

Absolwenci studiów na kierunku Filologia polska wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Potrafią prowadzić wzorcową komunikację, wykorzystywać nowoczesne narzędzia i odpowiednie kanały komunikacji, analizować zjawiska zachodzące w kulturze i otoczeniu społecznym, a także przeciwdziałać dezinformacji. Pozyskane na studiach wykształcenie otwiera drogę do wielu interesujących zawodów. Z dyplomem w kieszeni można pracować jako dziennikarz, rzecznik prasowy, czy architekt informacji.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • poetyka i retoryka, 
 • wiedza o komunikacji językowej, 
 • literatura i kultura polska, 
 • człowiek w kulturze, 
 • współczesny język polski

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi oferuje kandydatom ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Filologia polska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Filologia polska w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to nauka kreatywnego posługiwania się słowem, obrazem, przekazami audiowizualnymi, technikami animacyjnymi, oraz językiem mediów elektronicznych w tworzeniu nowych form komunikacji.

 

Sprawdź

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania na Filologii polskiej? Między innymi: poetyka i retoryka, wiedza o komunikacji językowej, literatura i kultura polska, człowiek w kulturze, współczesny język polski. A co po studiach? Absolwent Filologii polskiej w AHE znajdzie zatrudnienie w instytucjach kultury, nauki i edukacji, mediach tradycyjnych i elektronicznych, działach reklamy i marketingu, agencjach PR, wydawnictwach.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Marcelina, studentka Filologii polskiej mówi:

„Studia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej to intensywny czas, w którym każdy realizuje pomysły, czy pracuje nad własnymi projektami. To zupełnie inne myślenie o studiach i nauce. Tutaj liczę się ja, mój sposób na życie, mój sposób myślenia.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia 

Filologia polska studia online

Filologia polska studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej:

Absolwent Filologii polskiej w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania zjawisk kultury,
 • interpretacji dzieł literackich z różnych epok,
 • budowania hierarchii komunikatów w wyszukiwarkach internetowych,
 • planowania i prowadzenia kampanii promocyjno- marketingowej,
 • zarządzania informacjami,
 • przepisów prawa autorskiego,
 • prawa i etyki mediów elektronicznych,
 • budowania marki w sieci,
 • technologii przetwarzania dokumentów cyfrowych,
 • wizualizacji informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie:

 • w instytucjach kultury, nauki i edukacji,
 • w wydawnictwach,
 • w mediach tradycyjnych i elektronicznych,
 • w działach reklamy i marketingu,
 • w agencjach eventowych,
 • w biurach prasowych,
 • jako specjalista do spraw SEO,
 • jako webmaster,
 • jako specjalista w zakresie digitalizacji zbiorów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)