Informatyka

Informatyka

Informatyka

03.06.2022

Informatyka – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku informatyka w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku (studia I stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: 5880 zł

studia niestacjonarne: 5760 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać szeroką wiedzę informatyczną oraz umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Studenci zaznajamiają się między innymi z zasadami projektowania systemów baz danych, narzędziami i technikami zarządzania bazami danych, projektowaniem systemów informatycznych, projektowaniem i wdrażaniem serwisów internetowych, czy projektowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem sieci komputerowych. Realizowany program umożliwia także dokładne zapoznanie się z zagadnieniami grafiki komputerowej i multimediów, sieci teleinformatycznych, technologii programowania, jak również baz danych i systemów informatycznych oraz technologii sieciowych.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka potrafią sprawnie poruszać się po wielu obszarach. Dzięki programowi zaznajomieni są również z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem, marketingiem oraz przydatnymi w pracy zawodowej zagadnieniami prawnymi. Wszechstronne wykształcenie otwiera przed nimi szerokie perspektywy zawodowe i z uzyskanym dyplomem będą mogli odnaleźć się w roli specjalistów do spraw informatyki, programistów aplikacji mobilnych, czy projektantów systemów.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.: 

 • podstawy programowania, 
 • matematyka dyskretna, 
 • architektura systemów, 
 • analiza systemowa, 
 • programowanie aplikacji, 
 • systemy baz danych, 
 • sieci komputerowe, 
 • logika w informatyce

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi to bogata oferta dydaktyczna, w której kandydaci na studia znajdą kierunki z zakresu nauk społecznych, artystycznych, ekonomicznych, a także inżynierskich. Jednym z nich jest Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Informatyka w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi zakłada nabycie umiejętności w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. Studenci uczą się projektować i wdrażać serwisy internetowe, programować różnego rodzaju aplikacje i gry, projektować systemy informatyczne i systemy baz danych, czy też projektować, wykonywać i eksploatować sieci komputerowe. Informatyka w AHE to także możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach Microsoft IT Academy i Regionalnej Akademii CISCO.

 

Sprawdź

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania na tym kierunku? Między innymi: podstawy programowania, matematyka dyskretna, architektura systemów, analiza systemowa, programowanie aplikacji, systemy baz danych, sieci komputerowe, logika w informatyce. A co po studiach? Absolwenci Informatyki w AHE znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją oprogramowania, zespołach programistów, zespołach realizujących projekty portali i stron www, agencjach reklamowych i promocyjnych, firmach doradczych.

 

Opinie

Studia na kierunku Informatyka to bardzo dobra inwestycja. Ale która uczelnia zapewni najlepszy start w przyszłość? Jeśli obraliśmy Łódź na miasto naszej edukacji, warto zapytać: Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Miłosz, student Informatyki mówi:

„Studiuję w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej, aby zyskać wiedzę nowoczesną, na której będę mógł oprzeć realizację wyzwań zawodowych. „

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Łódź

Informatyka studia 

Informatyka studia online

Informatyka studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi:

Absolwent Informatyki w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • konstruowania algorytmów z wykorzystaniem podstawowych technik algorytmicznych,
 • analizy złożoności algorytmów,
 • projektowania oprogramowania zgodnie z metodyką strukturalną lub obiektową,
 • zarządzania projektami IT,
 • programowania aplikacji,
 • programowania systemów wbudowanych,
 • narzędzi i technik zarządzania bazami danych,
 • projektowania i wdrażania serwisów internetowych,
 • administrowania systemami informatycznymi,
 • transmisji danych w sieciach komórkowych,
 • architektury sieci teleinformatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się produkcją oprogramowania, sprzętu komputerowego i usługami komputerowymi,
 • zespołach programistów,
 • agencjach reklamowych i promocyjnych,
 • firmach prowadzących działalność w oparciu o nowoczesne metody przetwarzania informacji,
 • zespołach realizujących projekty portali i stron www,
 • mediach,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • szkołach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Informatyka

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Świdnicy

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Informatyka

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)