Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

18.03.2022

Pedagogika – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku pedagogika w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Pedagogika opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę ogólną i wiedzę specjalistyczną, jak również szereg umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Bogaty program sprawia, że studenci mogą poruszać się po zagadnieniach doradztwa zawodowego i personalnego, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, czy coachingu. Oznacza to, że w toku studiów zgłębiają tematy dotyczące między innymi surdopedagogiki, diagnozy i terapii integracji sensorycznej, kreatywnych sposobów pracy w trudną młodzieżą, projektowania procesu mentoringowego, czy socjoterapii.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Mogą samodzielnie prowadzić badania i działania diagnostyczne, prowadzić zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, projektować szkolenia, tworzyć programy pomocowe. Z tak szerokim wachlarzem kwalifikacji mogą swobodnie poruszać się po przestrzeni zawodowej i pracować między innymi w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, ośrodkach pomocy społeczno- wychowawczej, czy firmach szkoleniowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, 
 • metodologia badań pedagogicznych, 
 • psychologia ogólna, 
 • teoretyczne podstawy kształcenia,
 • socjologia wychowania

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi to szeroka gama kierunków kształcących w różnych obszarach i dziedzinach. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Pedagogika w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi to połączenie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, stanowiącej fundament zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci uczą się poprawnej komunikacji, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także doskonalenia swoich kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

 

Sprawdź

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty realizowane są w toku nauki? Na przykład: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, metodologia badań pedagogicznych, psychologia ogólna, teoretyczne podstawy kształcenia, socjologia wychowania. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki w AHE znajdą zatrudnienie w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, klubach seniora, placówkach kształcenia ustawicznego, zakładach karnych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych z dalszą edukacją bywa niełatwe. Jak wybrać idealny kierunek i idealną uczelnię? Wśród zadawanych pytań, powinno pojawić się: Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Patrycja, studentka Pedagogiki mówi:

„Wybrałam Pedagogikę, bo zawsze chciałam pomagać, wspierać i uczyć. Ale świat się zmienia, a wraz z nim potrzeby, sytuacje, a nawet rodzaje relacji. Studia w AHE to studia nowoczesne i praktyczne, dzięki którym wchodząc w dorosłe życie zawodowe niczym nie będę zaskoczona. Wiem, że zostanę świetnie przygotowana do wykonywania obranego zawodu.”

 

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Łódź

Pedagogika studia 

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi:

Absolwent Pedagogiki w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,                       
 • interpretowania zjawisk społecznych,
 • biomedycznych podstaw dorosłości i starości,
 • prowadzenia zajęć ruchowych w zakresie profilaktyki dolegliwości narządów ruchu i kinezyterapii,
 • analizowania procesów rozwoju psychicznego,
 • diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych,
 • psychologicznych podstaw trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • logopedii,
 • socjoterapii,
 • konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach i szkołach,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • klubach seniora,
 • placówkach kształcenia ustawicznego,
 • zakładach poprawczych,
 • zakładach karnych,
 • policyjnych izbach dziecka,
 • świetlicach środowiskowych,
 • urzędach pracy,
 • studenckich biurach karier,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • firmach szkoleniowych,
 • służbach mundurowych,
 • ośrodkach pomocy społeczno- wychowawczej,
 • kuratorskich ośrodkach pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Pedagogika

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Jaśle

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Trzciance

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Sieradzu

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Pedagogika

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)