Pedagogika - Łódź

Pedagogika - Łódź

Pedagogika - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

pedagogika 

Odkryj kierunek pedagogika w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Łódź | woj. łódzkie

Potrzebna opiekunka do dziecka? A może przedszkolanka? Nauczycielka nauczania przedszkolnego? Aby oficjalnie i zgodnie z prawem wykonywać takie zawody, należy ukończyć studia pedagogiczne.

W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na osoby kompetentne do podjęcia profesjonalnej opieki nad najmłodszymi, uczęszczającymi do różnorakich placówek oświatowych, większość polskich uczelni postanowiło zaoferować przyszłym studentom możliwość podjęcia studiów na kierunku pedagogika.

W Łodzi możliwe jest to na Uniwersytecie Łódzkim oraz uczelniach niepublicznych, takich jak: Społeczna Akademia Nauk, Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Uczelnia Nauk Społecznych, Polska Akademia Otwarta, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna czy Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – wybór jest spory, a różnorodność przedmiotów wykładanych przez poszczególne uczelnie z pewnością umożliwi odnalezienie się na tym kierunku każdemu.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Pedagogika  stopień: (I)  (II)

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku taniec

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Łodzi? Za proces kwalifikacyjny odpowiada, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, a jako że zawody wykonywane przez absolwentów zakładają posiadanie różnych umiejętności, zakres priorytetowych przedmiotów jest bardzo szeroki.
Pod uwagę brane są:
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • język obcy nowożytny.
Warto zawsze skrupulatnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one różnić się w zależności od wybranej uczelni. Sam proces rekrutacji na Pedagogikę może wydawać się nieskomplikowany, lecz potem, będąc już pełnoprawnym studentem poznamy program nauczania, który składa się z wielu przedmiotów.
 
Wśród nich znajdziemy na przykład takie zagadnienia jak: podstawy pedagogiki penitencjarnej, projektowanie andragogiczne i gerontologiczne, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, teoria i metodyka sportów zespołowych, formy upowszechniania sztuki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W ŁODZI

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Harmonogram rekrutacji +

Harmonogramem rekrutacji powinna zainteresować się każda osoba, która planuje rozpocząć studia wyższe w Polsce. To w nim bowiem znajdują się wszystkie najważniejsze terminy, które dotyczyć będą osób rekrutowanych. Najważniejsza jest jednak rejestracja na internetowej platformie uczelni. Możesz to zrobić już na przełomie kwietnia i września. Pamiętaj jednak, że nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz to, jakie wyniki uzyskasz podczas egzaminów maturalnych.

Na ogół pierwsze rozstrzygnięcie, kto dostał się na studia, pojawia się w lipcu, niedługo po ogłoszeniu wyników matur. To czas składania podstawowych dokumentów do dziekanatu oraz spokojnego oczekiwania na rozpoczęcie studiów w październiku. Nie musisz jeszcze załamywać rąk, jeżeli z różnych przyczyn nie zakwalifikowałeś się na studia w pierwszym etapie.

Uczelnie w Łodzi otwierają na ogół dodatkowy termin rekrutacji na przełomie sierpnia oraz września. Dzięki temu szansę na rozpoczęcie kształcenia wyższego na studiach pedagogicznych ma dodatkowa pula osób.

Dokumenty rekrutacyjne +

To, że dostałeś się na studia pedagogiczne to dopiero początek twojej drogi do rozpoczęcia kształcenia wyższego. Osoby, które zakwalifikowały się na uczelnie wyższe, muszą w odpowiednim terminie złożyć zestaw podstawowych dokumentów do dziekanatu. Pamiętaj, by nie zbagatelizować żadnego z tych terminów, ponieważ w innym przypadku zostaniesz skreślony z listy osób, które zostały przyjęte na studia. Wśród dokumentów powinny znaleźć się przede wszystkim:

 • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • różnego rodzaju umowy;
 • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje o tym, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności, znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich

Opłaty rekrutacyjne +

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia w Łodzi na kierunek pedagogika, powinieneś odpowiednio wcześnie dokonać opłaty rekrutacyjnej. W zależności od ośrodka akademickiego waha się ona od 85 do 100 zł. Na ogół obejmuje ona jeden kierunek studiów, ale czasami jedna opłata pokrywa pulę kierunków. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Opłatę rekrutacyjną możesz dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by potwierdzenie płatności dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku pedagogika mają charakter wysoce interdyscyplinarny i od kandydatów wymaga się, by już na poziomie rekrutacji zaprezentowali jak najszerszą wiedzę z zakresu nauk społeczno-humanistycznych. Aby być jedną z osób, która rozpocznie studia pedagogiczne, powinieneś szczególną uwagę poświęcić przedmiotom takim jak: WOS, historia, język polski, język obcy nowożytni, czy nawet filozofia, biologia, geografia i historia sztuki. Zastanów się, który z tych przedmiotów przyniesie ci także najwięcej wymiernych efektów także podczas przyszłej nauki.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Wyniki, jakie kandydaci, otrzymają z egzaminów maturalnych, stanowią punkt wyjścia do ich przeliczenia podczas procedury rekrutacyjnej. Każda z uczelni ma swój własny przelicznik punktów maturalnych. To, ile przyszli studenci otrzymują punktów, zależy od tego, w jakiej grupie znalazły się przedmioty przez nich zdawanych oraz na jakim były poziomie – podstawowym, czy rozszerzonym. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Olimpiady oraz konkursy +

Ambitni uczniowie mogą rozważyć wzięcie udziału w dowolnie wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To interesująca propozycja dla wszystkich tych, których wiedza z zakresu nauk humanistycznych znacznie wykracza poza ramy szkoły średniej. Jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku pedagogika możesz rozważyć przykładowo olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Historyczna;
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego itd.

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W ŁODZI

Rozwiń

POPULARNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE NIESTACJONARNE W ŁODZI

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Łodzi?

 

1. Studia

W umysłach wielu postronnych ludzi, niemających bezpośredniego doczynienia z tym obszarem wiedzy, powstaje dosyć krzywdzące wyobrażenie absolwentki studiów pedagogicznych, podejmującej pracę jako nauczycielka nauczania początkowego, gdzie jest w stanie wpajać podstawową wiedzę zawartą jedynie w podręcznikach. Stereotyp ten powstał być może dlatego, że wielu absolwentów pedagogiki rozpoczyna swoją karierę zawodową od pracy w szkołach. Jednak nieprawdą jest, że posiadana przez nich wiedza ogranicza się jedynie do treści zawartych w podręcznikach dla dzieci.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne to ciężka praca, wykształcająca ogromne pokłady empatii i ucząca umiejętności prawidłowej współpracy nie tylko z najmłodszymi, ale również dorosłymi członkami naszej społeczności. Podstawy psychologii, które każdy przyszły pedagog musi zagłębić, uczą mechanizmów funkcjonowania ludzkiego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej, co daje doskonałe obsadzenie w kanonach nauk społecznych, których opanowanie jest niezbędne do pracy z ludźmi, a zwłaszcza dziećmi.

Pedagogika to nie tylko teoria – studenci najczęściej już pod koniec pierwszego roku nauki stają przed koniecznością odbycia określonej liczby godzin praktyk w wybranych przez siebie placówkach. Pozwala to ukształtować w jednostce przekonanie o słuszności wyboru studiów pedagogicznych, daje wstępny podląd na przyszłe życie zawodowe oraz uświadamia o trudności wynikających z pracy z dziećmi pochodzącymi z tak zwanych trudnych środowisk.

Nie bez znaczenia jest również nauka podstaw filozofii, rozwijającej myślenie przyczynowo – skutkowe oraz uświadamiającej o obowiązujących na przestrzeni lat wzorców wychowawczych powielanych przez ludzi z poszczególnych obszarów kulturowych.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Przed rozważeniem studiów na jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi warto uświadomić sobie, że zakres kształcenia oferowany przez ten kierunek obejmuje nie tylko przedmioty ściśle związane z szeroko pojmowaną pedagogiką. Studenci pedagogiki uczą się także o rozwoju człowieka w ciągu całego życia, z uwzględnieniem wpływów wychowawczych oraz środowiskowych na proces kształcenia osobowości. Nie obce są im także wykłady uświadamiające różne sposoby życia, umiejętności i deficyty oraz różne drogi zmierzające ku przezwyciężaniu szeroko pojętych trudności.

Studia pedagogiczne w Łodzi przygotowują do pracy z ludźmi w bardzo różnymi wieku – starszymi, młodszymi, jak i z naszymi rówieśnikami. Pedagogika to życiowa dziedzina nauki, która stara się znaleźć odpowiedź na trudne pytania o naturę człowieka, który żyje tu i teraz, w przeciwieństwie do psychologii, która zgłębia wnętrza, historie, udoskonala systemy poznawcze i emocjonalne.

Dzięki studiom pedagogicznym poznacie tajniki terapii pedagogicznej, która ukierunkowana jest na wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci, rozwoju rodziców, którzy często gubią się w nowej roli oraz pomoc w szlifowaniu umiejętności komunikacyjnych, których działanie jest niezbędne w każdej rodzinie.

 

►►

Pedagogika to również kierunek dla sportowców, którzy myślą o przyszłej karierze trenerów, warto połączyć studia pedagogiczne z pasją i aktywnością fizyczną. Oprócz tego w Łodzi, podczas studiów pedagogicznych, zgłębiać będziecie tajniki andragogiki i gerontologii, czyli nauk o procesach kształcenia, uczenia się dorosłych oraz nauk o procesach starzenia się.

 

Studia te mają również wiele wspólnego z twórczością i artystycznym sznytem! Edukacja przez sztukę to kierunek dla przyszłych plastyków-nauczycieli oraz arteterapeutów. W Łodzi niezwykle prężnie rozwija się Katedra pedagogiki twórczości, która próbuje opisać fenomen artystycznej duszy!

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Łodzi?

Jeśli zastanawiasz się na jakiej uczelni wybrać studia w Łodzi, powinieneś wiedzieć, że niezależnie od tego, jaką łódzką uczelnię oferującą ten kierunek wybierzesz, edukacja będzie trwała tak samo długo.

Pedagogika nie jest jednolita, a więc istnieje możliwość podjęcia 3 letnich studiów I stopnia, zwieńczonych uzyskaniem tytułu licencjata, bez konieczności podejmowania 2 letnich studiów II stopnia, które zagwarantują możliwość regularnego używania słowa "magister" przed swoim nazwiskiem.

Łączny czas studiów pierwszego i drugiego stopnia wynosi 5 lat, jednak do podjęcia pracy zawodowej wystarcza ukończenie ich I stopnia. Dla najambitniejszych absolwentów czeka wiele możliwości w zakresie podjęcia studiów podyplomowych oraz różnych kursów dokształcających – na dobrą sprawę pedagogiczna nauka może trwać znacznie dłużej, niż zakładają to studia. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań absolwentów.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Łodzi?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

W związku z tym, że chętnych na podjęcie studiów pedagogicznych nie maleje, a wręcz przeciwnie – rok rocznie wszystkie łódzkie uczelnie oferujące możliwość kształcenia na tym kierunku toną w zgłoszeniach aplikacyjnych. Popularność kierunku sprawia, że progi punktowe, od których przyjmowani są studenci, są coraz wyższe, a to z kolei wiąże się z solidnym przygotowania do nauki przedmiotów wiodących na tym kierunku, aby wynik egzaminu maturalnego był zadowalający.

Kryteria przyjęć różnią się na poszczególnych łódzkich uczelniach. Na Uniwersytecie Łódzkim w procesie rekrutacji brane są pod uwagę dwa przedmioty podstawowe (język polski i język obcy) oraz jeden do wyboru spośród następujących: biologia, historia, WOS, chemia, matematyka. Społeczna Szkoła Nauk wymaga wniesienia opłaty za możliwość podjęcia studiów, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jednak na większości łódzkich uczelni przedmiotami wiodącymi są: język polski, język obcy, biologia oraz historia. Dlatego warto odpowiednio wcześnie skupić uwagę na tych właśnie dziedzinach nauki podczas lekcji w liceum lub technikum, co powinno dać gwarancję dobrze zdanej matury.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, aby dostać się na studia pedagogiczne w Łodzi jest elektroniczna rejestracja. W ten sam sposób należy wstępnie przedstawić swoje wyniki maturalne, wpisując w odpowiednie rubryczki tabeli przypisanych im wartości procentowych z określonych przedmiotów.

 

Wymagane dokumenty

Kiedy już mamy pewność, że znaleźliśmy się na liście szczęśliwców, którzy od października będą mieli możliwość podjęcia studiów na kierunku pedagogika w Łodzi, pozostanie nam wykonanie kserokopii świadectwa maturalnego oraz dowodu osobistego. Niezbędne będzie również posiadania zdjęcia, o wymiarach określonych przez uczelnie do legitymacji. Następnie należy dostarczyć wydruki wraz z oryginałem matury oraz dowodem osobistym do wglądu komisji rekrutacyjnej wybranej wcześniej uczelni, a także, jeśli to konieczne, uiścić odpowiednią opłatę semestralną.

zasady rekrutacji na studia

 

Jaka praca po studiach na Kierunku Pedagogika w Łodzi?

Jaka praca po studiach na Kierunku Pedagogika w Łodzi?

Dyplom pedagoga i co dalej? Przedszkole? Szkoła? Poradnia psychologiczno-pedagogiczna? W zależności od Waszych potrzeb i umiejętności, skierujecie się do takiej placówki, w której czuć będziecie, że wykonujecie odpowiedni zawód.

Bez powołania i wewnętrznej potrzeby pójścia w danym kierunku, z Waszej pedagogiki nic się nie uda wyrzeźbić. Dlatego zanim zaczniecie szukać pracy, skorzystajcie z ofert praktyk studenckich i staży, by przekonać się, czy obrana specjalizacja jest dla Was dobra. Po studiach pedagogicznych możecie szukać zatrudnienia nie tylko w dziale edukacja i wychowanie, ale również tych związanych z resocjalizacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zakrawających nieco o psychologię.

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich branżach, które mają cokolwiek wspólnego z Human Resources i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Znajomość ludzkiego życia i zachowania daje Wam niesamowite pole możliwości do wybrania zawodu, jaki będziecie wykonywać.

 

 

Wiele osób zatrudnianych jest w organizacjach pożytku publicznego, w instytucjach zajmujących się animacją kultury czy organizacją eventów, kierowanych głównie do najmłodszych członków naszego społeczeństwa.

A skoro o dzieciach mowa – nikt chyba nie wyobraża sobie pedagoga, który nie nadałby się do pracy z nimi. Jeśli tylko czujesz, że masz odpowiednie podejście do najmłodszych, a długie godziny spędzane w ich towarzystwie byłyby czystą przyjemnością dającą nowe spojrzenie na świat, bez problemu zatrudnisz się w niemal wszystkich placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem żłobków, przedszkoli oraz szkół.

Ukończenie studiów pedagogicznych w Łodzi to dobry pomysł dla osób, które co nieco o sobie wiedzą i mają tak zwana samoświadomość – po co im taka wiedza i umiejętności współgrania z innymi. Ciekawą propozycją, z jaką możecie się spotkać w Łodzi na studiach pedagogicznych jest specjalność coachingowa, która prowadzi do bycia coachem – specjalność polecana osobom myślącym o wspieraniu dorosłych osób w samodoskonaleniu i pokonywaniu życiowych trudności.

Czy warto iść na studia na kierunku pedagogika w Łodzi?

Każdy maturzysta przed ostatecznym wyborem kierunku studiów zmaga się z wieloma wątpliwościami. Większość z przyszłych studentów wielokrotnie zastanawia się, czy w ogóle warto iść na studia. Dziś znaczna część pracodawców zwraca bowiem uwagę na umiejętności, jakie posiadają wybrani przez nich kandydatów. Dlatego też część z młodych ludzi decyduje się od razu na rozwój kariery zawodowej.

 

Warto oczywiście podkreślić, że umiejętności są dziś pewnego rodzaju towarem deficytowym, ale zawsze powinny być one podparte rzetelnymi fundamentami wiedzy. Jeśli zależy ci na takim holistycznym podejściu, to możesz mieć pewność, że dziś uczelnie w Łodzi starają się wyposażać swoich studentów nie tylko wiedzę, lecz także w pakiet niezbędnych kompetencji.

 

W praktyce oznacza to, że na studia generalnie warto pójść. Musisz tylko poważnie zastanowić się, jaki typ kształcenia w pełni spełniać będzie twoje oczekiwania. Pamiętaj, że podczas podejmowania ostatecznej decyzji powinieneś kierować się przede wszystkim własnym zdaniem, a nie oczekiwaniami społecznymi. Przed przystąpieniem do rekrutacji zrób przegląd kierunków, które znalazły się w ofertach poszczególnych ośrodków akademickich.

 

►►

Zastanów się, co chciałbyś robić w przyszłości i czy twoje oczekiwania zawodowe pokrywają się z twoimi zainteresowaniami. Warto odpowiedź sobie na te pytania, ponieważ znajomość odpowiedzi pozwoli ci uniknąć rozczarowań w przyszłości.

 

Studia na kierunku pedagogika warte są również rozważenia. To jeden z tych kierunków, który cieszy się bardzo dużą popularnością wśród abiturientów szkół średnich. Powinien być on jednak wybierany przede wszystkim przez osoby, które czują prawdziwe powołanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu pedagoga.

Studia pedagogiczne powinny znaleźć się w centrum twoich zainteresowań jeśli lubisz dzieci i dostrzegasz potrzebę przekazywania im trwałych wartości wychowawczych i edukacyjnych. Jeżeli do nauki na tym kierunku podchodzić będziesz z pasją i zaangażowaniem, możesz mieć pewność, że w przyszłości nie będzie groziło ci wypalenie zawodowe.

Co dadzą ci studia na kierunku pedagogika w Łodzi?

Co dadzą ci studia na kierunku pedagogika w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi starają się przygotowywać wyjątkowo atrakcyjne oferty kształcenia. Dziś młodzi ludzie, jeśli idą na studia, chcą mieć pewność, że wybrany przez nich kierunek zagwarantuje im niezbędną wiedzę i kompetencje, dzięki którym znalezienie stabilnej pracy nie będzie problemem.

 

Ostateczna decyzja o tym, co studiować, powinna wiązać się z przeliczeniem zysków, jakie zagwarantować może dana edukacja kierunkowa. Każdy początkujący student zastanawia się bowiem, czy wybrany przez niego profil kształcenia będzie opłacalny. Współcześnie młodzi ludzie chcą mieć bowiem pewność, że lata nauki wyższej nie będą spisane na straty. Kto bowiem nie marzy o tym, by możliwie szybko rozpocząć pracę w zawodzie?

 

Studia na kierunku pedagogika mają niewątpliwie wiele zalet, które przyczyniają się do popularności tego kierunku. Jeżeli zastanawiasz się, co dadzą ci studia pedagogiczne, to możesz mieć pewność, że zagwarantują ci one unikalne kompetencje i wiedzę.

 

 

Dzięki nim będziesz wiedział, jak kompleksowo zająć się edukacją dzieci i młodzieży. To niezwykle ważne umiejętności, które wymagają także odpowiednich predyspozycji. Sama wiedza to w przypadku tego kierunku jeszcze zbyt mało.

Do nauki na tym kierunku powinieneś podchodzić z pełnym zaangażowaniem. To od twojej postawy zależeć będzie kondycja intelektualna przyszłych pokoleń dorosłych. Janusz Korczak – prekursor pedagogiki – powiedział: „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Jego słowa w przypadku nauki na tym kierunku także dziś sprawdzają się w stu procentach. Możesz mieć jednak pewność, że jeżeli do swojej pracy podchodzić będziesz z zaangażowaniem, to czeka cię najpiękniejsza satysfakcja zawodowa, czyli uśmiech twoich podopiecznych.

 

►►

Studia na kierunku pedagogika rozwiną w tobie także wiele kompetencji miękkich, które mają duże znaczenie także w życiu prywatnym. Dzięki kształceniu pedagogicznemu staniesz się bardziej otwarty, tolerancyjny, cierpliwy, empatyczny.

 

Swoją rozbudowaną wiedzę z zakresu nauk psychologicznych będziesz mógł swobodnie wykorzystywać podczas wielu aktywności. Jest to zdecydowany plus kształcenia pedagogicznego.

Kierunki studiów takie jak pedagogika zagwarantują ci również bardzo konkretne perspektywy zawodowe w przyszłości. Dzięki nim znajdziesz zatrudnienie w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych (żłobkach, przedszkolach, szkołach), ośrodkach resocjalizacyjnych, świetlicach środowiskowych itd. Dziś pedagodzy z pasją mogą liczyć na znalezienie bardzo interesujących ofert pracy.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku pedagogika w Łodzi?

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o tym, co chcesz studiować, musisz zdać sobie sprawę z tego, że idealne kierunki po prostu nie istnieją.

 

Co to oznacza w praktyce? Żaden z nich nie spełni twoich wszystkich oczekiwań, zwłaszcza jeżeli masz szerokie i interdyscyplinarne zainteresowania. Musisz zastanowić się także nad tym, co ma dla ciebie priorytetowe znaczenie podczas nauki na szczeblu wyższym – rozwój pasji, czy zadbanie o przyszłą pracę. Oczywiście nie musisz się od razu załamywać, ponieważ znaczna część kierunków pozwala na pogodzenie ze sobą zainteresowań i aspiracji zawodowych.

 

Warto uświadomić sobie jednak odpowiednio wcześnie bilans zysków i strat, jaki kryje się za edukacją na poszczególnych kierunkach studiów. Studia pedagogiczne mogą zaoferować ci bardzo dużo, ale musisz pamiętać, że wiąże się to także z wieloma wyrzeczeniami. 

 

Przede wszystkim zawód pedagoga odciśnie się na całym twoim życiu – także prywatnym. Oznacza to w praktyce, że nie uwolnisz się od swojej pracy po wykonaniu swoich obowiązków. Jako pedagog będziesz musiał nieustannie dbać o swoją reputację i wartości, ponieważ zajmować się będziesz edukacją dzieci i młodzieży, które traktować cię będą jako wzór postępowania.

 

Musisz pamiętać również o tym, że o swoje wykształcenie powinieneś dbać przez cały czas trwania kariery zawodowej.

 

Studia pedagogiczne dadzą ci wszystkie niezbędne podstawy, ale dziś przez pracodawców doceniana jest także nieustanna chęć rozwoju i poszerzania kwalifikacji. To znaczy, że kierunki studiów takie jak pedagogika nie zagwarantują ci pełni wykształcenia, ponieważ jako przewodnik i wzór dla dzieci i młodzieży powinieneś uczestniczyć w wielu dokształcających kursach.

Dodatkowo studia pedagogiczne na pewno nie przyczynią się do tego, że twoja praca będzie spokojna i pozbawiona stresu. Zapewne nie raz będziesz się stykać z bardzo trudnymi sytuacjami swoich podopiecznych, którym będziesz musiał pomóc. To wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym, z którym nie każdy będzie sobie umiał poradzić. Pamiętaj o tym podczas ostatecznego wyboru studiów. Ta pogłębiona świadomość sprawi, że nic nie będzie dla ciebie zaskoczeniem.

Studia na kierunku pedagogika Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia na kierunku pedagogika Łódź – zaoczne (niestacjonarne)

Studia w Łodzi na kierunku pedagogika każdego roku wybierane są przez wielu absolwentów szkół średnich. Statystyki pokazują, że jest to jeden z najbardziej popularnych profili kształcenia. Uczelnie w Łodzi starają się zatem zrobić wszystko, by przygotowywana przez nie oferta studiów pedagogicznych była jak najbardziej zachęcająca dla maturzystów. Doskonalenie komfortu kształcenia wiąże się z wprowadzeniem dwóch trybów dydaktycznych, które mogą być wybrane przez studentów. Pierwszy z nich obejmuje studia dzienne, czyli stacjonarne.

Drugi tryb kształcenia jest zaoczny, czyli niestacjonarny. Studia zaoczne wybierane są na ogół przez osoby, którym zależy na równoległym rozwijaniu innych aktywności, na przykład pracy. Jest to możliwe dzięki temu, że zajęcia podczas studiów zaocznych odbywają się w weekendy. Studenci wtedy uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach praktycznych.

Warto pamiętać, że różnice programowe pomiędzy trybem dziennym a zaocznym muszą być zniesione, więc część materiału teoretycznego musi być opanowywana przez studentów we własnym zakresie. Ich wiedza i tak zostanie zweryfikowana podczas egzaminów. Należy również pamiętać, że kształcenie w trybie zaocznym wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

dowiedz się więcej na temat kierunku pedagogika studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku pedagogika w Łodzi?

Studia w Łodzi w trybie niestacjonarnym są płatne, a dotyczy to każdego kierunku, który realizowany jest w formie zaocznej lub wieczorowej. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi. Czesne za rok studiów na kierunku pedagogika możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne są bezpłatne, objęte są jednak opłatą rekrutacyjną za wybrane kierunki studiów.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku PEDAGOGIKA - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na Kierunku Pedagogika w Łodzi?

W procesie decyzyjnym, obejmującym wybór przyszłej ścieżki kształcenia, warto zwrócić uwagę na opinię starszych kolegów studiujących wybrany kierunek.

 

Kamil, student drugiego roku Pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim mówi:

"Jeszcze kilka lat temu nie miałem pojęcia, na jakie studia pójść. Szczerze mówiąc wybór studiów pedagogicznych nastąpił u mnie dosyć spontanicznie. Jednak studiuję już drugi rok i mam pewność, że podjąłem dobrą decyzję!".

 

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi


 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)