Pedagogika - Łódź
Dodaj do ulubionych

21.09.2023

Pedagogika studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Pedagogika w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 39 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na pedagogice w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 3880 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku pedagogika w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika w Łodzi rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Pedagogika Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Pedagogika to interdyscyplinarny kierunek studiów, który zawiera elementy nauk społecznych, socjologicznych a nawet biologicznych. Studenci tego kierunku uczą się rozwiązywania problemów społecznych i wychowawczych czy prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Studia mają charakter teoretyczny, ale zawierają liczne warsztaty, które pozwolą na rozwinięcie m.in. zdolności prowadzenia negocjacji.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, czy specjalista ds. HR. Absolwenci pedagogiki mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego i umiejętność pracy z ludźmi w różnym wieku. Specjaliści nauk pedagogicznych poszukiwani są w ośrodkach interwencyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach oraz urzędach pracy.

 

Uczelnie
W Łodzi pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychSpołecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności, Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi, Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi oraz Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 
Specjalności
Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. | szczegółowe wymagania >

 

 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3880 zł do 5400 zł za pierwszy rok studiów | Wykaz opłat za studia na kierunku pedagogika w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Pedagogika +

Filia w Wodzisławiu Śląskim stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Filia w Sieradzu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Filia w Trzciance stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Filia w Jaśle stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Pedagogika +

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

WSBiNoZ - Filia w Rybniku stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Taniec stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku taniec

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Pedagogika - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku pedagogika - studia online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Łodzi? Za proces kwalifikacyjny odpowiada, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, a jako że zawody wykonywane przez absolwentów zakładają posiadanie różnych umiejętności, zakres priorytetowych przedmiotów jest bardzo szeroki.
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
 
Warto zawsze skrupulatnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one różnić się w zależności od wybranej uczelni. Sam proces rekrutacji na Pedagogikę może wydawać się nieskomplikowany, lecz potem, będąc już pełnoprawnym studentem poznamy program nauczania, który składa się z wielu przedmiotów.
 
Wśród nich znajdziemy na przykład takie zagadnienia jak: podstawy pedagogiki penitencjarnej, projektowanie andragogiczne i gerontologiczne, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, teoria i metodyka sportów zespołowych, formy upowszechniania sztuki.
 

Pedagogika Uniwersytet Łódzki - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą język obcy nowożytny oraz język polski albo matematyka, albo biologia, albo historia, albo wiedza o społeczeństwie, albo geografia. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka lub chemia. dowiedz się więcej

Rekrutacja na pedagogikę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Łodzi

Pedagogikę w Łodzi można studiować w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w jednej uczelni publicznej – Uniwersytecie Łódzkim.

Studia na kierunku pedagogika w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub online oferuje także kilka uczelni niepublicznych w Łodzi:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Łodzi

Pedagogikę w Łodzi można studiować bezpłatnie w ramach studiów stacjonarnych w jednej uczelni publicznej – Uniwersytecie Łódzkim.

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Łodzi

Niestacjonarną naukę na kierunku pedagogika w Łodzi oferuje kilka szkół wyższych:

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Dowiedz się więcej pedagogika w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Łodzi

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika są płatne w każdej szkole wyższej w Łodzi, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 3880 zł do 5400 zł.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestacjonarne studia na kierunku pedagogika w Łodzi są płatne – zarówno w publicznych, jak i niepublicznych uczelniach. Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki, powinny rozważyć aplikowanie na studia stacjonarne w jednej z publicznych szkół wyższych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku pedagogika studenci rozwiną wiedzę z zakresu nauk psychologicznych, społecznych i socjologicznych. W ramach licznych warsztatów nauczą się wykonywania działań opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Ponadto zdobędą umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych, z wykorzystaniem rożnych materiałów edukacyjnych.

 

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych i przedszkolach. Ponadto mogą podjąć pracę w ośrodkach wychowawczych, świetlicach, instytucjach szkoleniowych czy w ośrodkach dla trudnej młodzieży. Dobrym rozwiązaniem może być również założenie własnej działalności gospodarczej.
 
Program studiów i przedmioty

Założenia programowe mogą się różnić, a uzależnione są od specyfiki uczelni. W siatce zajęć znajdziemy jednak zbliżone do siebie przedmioty, które kładą nacisk na zdobycie konkretnych umiejętności i wiedzy. Poszczególne zajęcia prowadzone są w nowoczesny sposób, często z wykorzystaniem najnowszych trendów pedagogicznych. Studenci otrzymują odpowiednie do pracy materiały, podręczniki, poznają innowacyjną metodologię postępowania.

Możesz wziąć udział w konferencjach metodycznych i naukowych, jak również w warsztatach, które pogłębiają umiejętności pedagoga. Proponowane zajęcia pozwolą Ci rozwinąć kompetencje społeczne, co jednocześnie wpłynie na rozwój potrzebnych zdolności, jak odpowiednia komunikacja, umiejętność rozwiązywania konfliktów czy też prowadzenia negocjacji. Przedmioty mają charakter teoretyczny, stricte wykładowy, a także praktyczny, projektowy. Odnoszą się zarówno do nauk pedagogicznych, jak i socjologicznych, filozoficznych, logicznych, a nawet biologicznych czy medycznych

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Pedagogika to dziedzina o charakterze interdyscyplinarnym. Nauka ta nie tylko skupia się na zagadnieniach związanych z rozwojem człowieka w społeczeństwie, ale także porusza ważną problematykę związaną z edukacją czy kulturą cywilizacyjną. Pedagodzy przygotowani są do pracy z dziećmi, ludźmi dorosłymi oraz osobami starczymi, którzy zmagają się z kłopotami wychowawczymi. Specjaliści w tej dziedzinie potrafią jednak prowadzić również działania na rzecz mniejszych grup społecznych czy koordynować rozwój kulturalny na danym terytorium.

Studia pedagogiczne to studia, które poświęcone są nie tylko rozwojowi wychowawczemu człowieka, ale także szeroko pojętej kulturze oraz dynamicznym zmianom, które obserwować możemy we współczesnym społeczeństwie. Przyszli pedagodzy są przygotowani do pracy z dziećmi, osobami dorosłymi i osobami starszymi, a także z ludźmi, którzy z różnych przyczyn zmagają się z problemami przystosowawczymi lub wychowawczymi. Dzięki bogatej liście ścieżek kształcenia na tym kierunku absolwenci pedagogiki mogą specjalizować się np. w terapii pedagogicznej, resocjalizacji, dydaktyce, poradnictwie zawodowym czy w zarządzaniu oświatą.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia m.in. w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych i interwencyjnych; ośrodkach pomocy społecznej, przedszkolach i szkołach; placówkach wychowania pozaszkolnego; jednostkach samorządu terytorialnego; aresztach śledczych i zakładach karnych; instytucjach kulturalnych. Coraz częściej ze zdolności pedagogów korzystają również nowoczesne przedsiębiorstwa i korporacje – osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, zdobytą wiedzę mogą zastosować np. na stanowisku specjalisty ds. HR.
 

Gdzie studiować na kierunku Pedagogika w Łodzi?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 160 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3880 zł do 5400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek pedagogika - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Kandydaci na określone kierunki studiów przyjmowani są w ramach limitu miejsc, w oparciu o listę rankingową, która tworzona jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 160

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku pedagogika w Łodzi

Opłaty za studia dotyczą głównie studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych oraz studiów w wyższych szkołach prywatnych. Stacjonarna nauka na uczelniach publicznych jest bezpłatna.

Pedagogika studia Łódź - ceny 2023

 • Uniwersytet Łódzki: 4000 zł
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 5040 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 3880 zł
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu: 5400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia wyniki rekrutacji poznać mogą poprzez informację opublikowaną w ich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Termin ogłoszenia listy rankingowej jest indywidualny dla każdej uczelni. Kandydaci dowiadują się nie tylko o tym, czy dostali się na wybrane studia, ale również poznają liczbę punktów, które uzyskali w procesie rekrutacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Często też można dokumenty przekazać bezpośrednio w siedzibie uczelni. Należy pamiętać o tym, by zestaw dostarczyć kompletny i w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na wybrane studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Najczęściej mają oni na to tylko kilka dni, dlatego warto wcześniej przygotować kompletny zestaw niezbędnych dokumentów. Dostarczenie pliku po wyznaczonym czasie może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2023 do 19.07.2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Pedagogice?

Pedagogika należy do kierunków, które najczęściej występują w ofertach dydaktycznych. Ponadto, jest kierunkiem, który dostarcza wszechstronnej wiedzy, dzięki której można wykonywać rozmaite zadania zawodowe. Jest nauką o procesach rozwoju, wychowania i edukacji człowieka na różnych etapach życia, a zatem wiedza pozyskana w jej zakresie otwiera liczne możliwości. Absolwentów studiów na kierunku Pedagogika można znaleźć między innymi w: poradniach psychologiczno- pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, jednostkach penitencjarnych, czy firmach szkoleniowych. A ile zatem zarabiają absolwenci Pedagogiki?

Średnie zarobki absolwentów Pedagogiki w 2023 roku:

 • pedagog szkolny – 4500 złotych
 • wychowawca w placówce wychowawczej – 3950 złotych
 • wychowawca działu penitencjarnego – 4420 złotych
 • pedagog w poradni psychologiczno- pedagogicznej – 4600 złotych

 

Czy warto iść na Pedagogikę?

Pedagogika to bardzo ciekawy kierunek, ponieważ dotyczy drugiego człowieka. Jest to kierunek dla osób zainteresowanych między innymi procesami edukacji, resocjalizacji, czy wychowania, czy też profilaktyką i działalnością społeczną i środowiskową. Co zrozumiałe, studenci Pedagogiki oprócz wiedzy nabywają również licznych umiejętności, a przede wszystkim rozwijają warsztat wychowawczy oraz warsztat umiejętności interpersonalnych.

 

Gdzie warto studiować Pedagogikę?

Jak już wspomnieliśmy, Pedagogika jest kierunkiem bardzo często występującym w katalogach dydaktycznych. Kandydaci na studia w Łodzi mogą zdobywać wiedzę w co najmniej kilku uczelniach, zarówno w publicznej, jak i niepublicznych,

Pedagogika studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki

Popularność Pedagogiki sprawia, że dostępna jest w ofertach edukacyjnych także uczelni niepublicznych, które zachęcają kandydatów ciekawymi programami nauczania oraz ścieżkami specjalizacyjnymi.

Pedagogika studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają pozyskać obszerną wiedzę o procesach rozwoju, wychowania i edukacji człowieka na różnych etapach życia, które toczą się zarówno w środowisku życia człowieka, jak i specjalnie powołanych do tego instytucjach. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika ogólna
 • dydaktyka ogólna
 • teoria wychowania
 • metody badań pedagogicznych
 • diagnostyka pedagogiczna

 

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na Kierunku Pedagogika w Łodzi?

W procesie decyzyjnym, obejmującym wybór przyszłej ścieżki kształcenia, warto zwrócić uwagę na opinię starszych kolegów studiujących wybrany kierunek.

 

Kamil, student drugiego roku Pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim mówi:

"Jeszcze kilka lat temu nie miałem pojęcia, na jakie studia pójść. Szczerze mówiąc wybór studiów pedagogicznych nastąpił u mnie dosyć spontanicznie. Jednak studiuję już drugi rok i mam pewność, że podjąłem dobrą decyzję!".

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Łódź studia i stopnia

Pedagogika Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Łódź studia stacjonarne

Pedagogika Łódź studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki pedagogiczne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi


 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (1)

Adrianna odpowiedz

Ja robię licencjat z pedagogiki, ale online na WSKZ - materiały mega ciekawe. Nawet jeśli nie będę w oświacie ostatecznie pracować to i tak wiem, że zdobyte informacje mi się w wielu innych branżach mi się przydadzą.

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia