Pedagogika - Łódź

Pedagogika - Łódź

Pedagogika - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

pedagogika 

Odkryj kierunek pedagogika w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Łódź | woj. łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Potrzebna opiekunka do dziecka? A może przedszkolanka? Nauczycielka nauczania przedszkolnego? Aby oficjalnie i zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa wykonywać takie zawody, należy ukończyć studia pedagogiczne. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na osoby kompetentne do podjęcia profesjonalnej opieki nad najmłodszymi, uczęszczającymi do różnorakich placówek oświatowych, większość polskich uczelni postanowiło zaoferować przyszłym studentom możliwość podjęcia studiów na kierunku pedagogika.

W Łodzi możliwe jest to na Uniwersytecie Łódzkim oraz w prywatnych uczelniach takich jak Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna czy Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – wybór jest spory, a różnorodność przedmiotów wykładanych przez poszczególne uczelnie z pewnością umożliwi odnalezienie się na tym kierunku każdemu.

 

Program studiów i gdzie studiować

Przed rozważeniem studiów na jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi warto uświadomić sobie, że zakres kształcenia oferowany przez ten kierunek obejmuje nie tylko przedmioty ściśle związane z szeroko pojmowaną pedagogiką. Studenci pedagogiki uczą się także o rozwoju człowieka w ciągu całego życia, z uwzględnieniem wpływów wychowawczych oraz środowiskowych na proces kształcenia osobowości. Nie obce są im także wykłady uświadamiające różne sposoby życia, umiejętności i deficyty oraz różne drogi zmierzające ku przezwyciężaniu szeroko pojętych trudności.

Studia pedagogiczne w Łodzi przygotowują do pracy z ludźmi w bardzo różnymi wieku – starszymi, młodszymi, jak i z naszymi rówieśnikami. Pedagogika to życiowa dziedzina nauki, która stara się znaleźć odpowiedź na trudne pytania o naturę człowieka, który żyje tu i teraz, w przeciwieństwie do psychologii, która zgłębia wnętrza, historie, udoskonala systemy poznawcze i emocjonalne. Dzięki studiom pedagogicznym poznacie tajniki terapii pedagogicznej, która ukierunkowana jest na wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci, rozwoju rodziców, którzy często gubią się w nowej roli oraz pomoc w szlifowaniu umiejętności komunikacyjnych, których działanie jest niezbędne w każdej rodzinie.

Pedagogika to również kierunek dla sportowców, którzy myślą o przyszłej karierze trenerów, warto połączyć studia pedagogiczne z pasją i aktywnością fizyczną. Oprócz tego w Łodzi, podczas studiów pedagogicznych, zgłębiać będziecie tajniki andragogiki i gerontologii, czyli nauk o procesach kształcenia, uczenia się dorosłych oraz nauk o procesach starzenia się. Studia te mają również wiele wspólnego z twórczością i artystycznym sznytem! Edukacja przez sztukę to kierunek dla przyszłych plastyków-nauczycieli oraz arteterapeutów. W Łodzi niezwykle prężnie rozwija się Katedra pedagogiki twórczości, która próbuje opisać fenomen artystycznej duszy!

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Łodzi? Za proces kwalifikacyjny odpowiada, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, a jako że zawody wykonywane przez absolwentów zakładają posiadanie różnych umiejętności, zakres priorytetowych przedmiotów jest bardzo szeroki.
Pod uwagę brane są:
  • język polski,
  • matematyka,
  • biologia,
  • historia,
  • wiedza o społeczeństwie,
  • geografia,
  • język obcy nowożytny.
Warto zawsze skrupulatnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one różnić się w zależności od wybranej uczelni. Sam proces rekrutacji na Pedagogikę może wydawać się nieskomplikowany, lecz potem, będąc już pełnoprawnym studentem poznamy program nauczania, który składa się z wielu przedmiotów.
Wśród nich znajdziemy na przykład takie zagadnienia jak: podstawy pedagogiki penitencjarnej, projektowanie andragogiczne i gerontologiczne, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, teoria i metodyka sportów zespołowych, formy upowszechniania sztuki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Łodzi?

W umysłach wielu postronnych ludzi, niemających bezpośredniego doczynienia z tym obszarem wiedzy, powstaje dosyć krzywdzące wyobrażenie absolwentki studiów pedagogicznych, podejmującej pracę jako nauczycielka nauczania początkowego, gdzie jest w stanie wpajać podstawową wiedzę zawartą jedynie w podręcznikach. Stereotyp ten powstał być może dlatego, że wielu absolwentów pedagogiki rozpoczyna swoją karierę zawodową od pracy w szkołach. Jednak nieprawdą jest, że posiadana przez nich wiedza ogranicza się jedynie do treści zawartych w podręcznikach dla dzieci.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Studia pedagogiczne to ciężka praca, wykształcająca ogromne pokłady empatii i ucząca umiejętności prawidłowej współpracy nie tylko z najmłodszymi, ale również dorosłymi członkami naszej społeczności. Podstawy psychologii, które każdy przyszły pedagog musi zagłębić, uczą mechanizmów funkcjonowania ludzkiego organizmu ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej, co daje doskonałe obsadzenie w kanonach nauk społecznych, których opanowanie jest niezbędne do pracy z ludźmi, a zwłaszcza dziećmi.

Pedagogika to nie tylko teoria – studenci najczęściej już pod koniec pierwszego roku nauki stają przed koniecznością odbycia określonej liczby godzin praktyk w wybranych przez siebie placówkach. Pozwala to ukształtować w jednostce przekonanie o słuszności wyboru studiów pedagogicznych, daje wstępny podląd na przyszłe życie zawodowe oraz uświadamia o trudności wynikających z pracy z dziećmi pochodzącymi z tak zwanych trudnych środowisk.

Nie bez znaczenia jest również nauka podstaw filozofii, rozwijającej myślenie przyczynowo – skutkowe oraz uświadamiającej o obowiązujących na przestrzeni lat wzorców wychowawczych powielanych przez ludzi z poszczególnych obszarów kulturowych.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

pedagogika studia łódź

 

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Łodzi?

Jeśli zastanawiasz się na jakiej uczelni wybrać studia w Łodzi, powinieneś wiedzieć, że niezależnie od tego, jaką łódzką uczelnię oferującą ten kierunek wybierzesz, edukacja będzie trwała tak samo długo. Pedagogika nie jest jednolita, a więc istnieje możliwość podjęcia 3 letnich studiów I stopnia, zwieńczonych uzyskaniem tytułu licencjata, bez konieczności podejmowania 2 letnich studiów II stopnia, które zagwarantują możliwość regularnego używania słowa "magister" przed swoim nazwiskiem.

Pełen tok studiów trwa 5 lat, jednak do podjęcia pracy zawodowej wystarcza ukończenie ich I stopnia. Dla najambitniejszych absolwentów czeka wiele możliwości w zakresie podjęcia studiów podyplomowych oraz różnych kursów dokształcających – na dobrą sprawę pedagogiczna nauka może trwać znacznie dłużej, niż zakładają to studia. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań absolwentów.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Łodzi?

W związku z tym, że chętnych na podjęcie studiów pedagogicznych nie maleje, a wręcz przeciwnie – rok rocznie wszystkie łódzkie uczelnie oferujące możliwość kształcenia na tym kierunku toną w zgłoszeniach aplikacyjnych. Popularność kierunku sprawia, że progi punktowe, od których przyjmowani są studenci, są coraz wyższe, a to z kolei wiąże się z koniecznością solidnego przygotowania do nauki przedmiotów wiodących na tym kierunku, aby wynik egzaminu maturalnego był zadowalający.

Kryteria przyjęć różnią się na poszczególnych łódzkich uczelniach. Na Uniwersytecie Łódzkim w procesie rekrutacji brane są pod uwagę dwa przedmioty podstawowe (język polski i język obcy) oraz jeden do wyboru spośród następujących: biologia, historia, WOS, chemia, matematyka. Społeczna Szkoła Nauk wymaga wniesienia opłaty za możliwość podjęcia studiów, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Jednak na większości łódzkich uczelni przedmiotami wiodącymi są: język polski, język obcy, biologia oraz historia. Dlatego warto odpowiednio wcześnie skupić uwagę na tych właśnie dziedzinach nauki podczas lekcji w liceum, co powinno dać gwarancję dobrze zdanej matury.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, aby dostać się na studia pedagogiczne w Łodzi jest elektroniczna rejestracja. W ten sam sposób należy wstępnie przedstawić swoje wyniki maturalne, wpisując w odpowiednie rubryczki tabeli przypisanych im wartości procentowych z określonych przedmiotów.

Kiedy już mamy pewność, że znaleźliśmy się na liście szczęśliwców, którzy od października będą mieli możliwość podjęcia studiów na kierunku pedagogika w Łodzi, staniemy przed koniecznością wykonania kserokopii świadectwa maturalnego oraz dowodu osobistego. Niezbędne będzie również posiadania zdjęcia, o wymiarach określonych przez wydział uczelni, do legitymacji. Następnie należy dostarczyć wydruki wraz z oryginałem matury oraz dowodem osobistym do wglądu komisji rekrutacyjnej wybranej wcześniej uczelni, a także, jeśli to konieczne, uiścić odpowiednią opłatę semestralną.

zasady rekrutacji na studia

 

pedagogika studia w Łodzi

 

Jaka praca po studiach na Kierunku Pedagogika w Łodzi?

Dyplom pedagoga i co dalej? Przedszkole? Szkoła? Poradnia psychologiczno-pedagogiczna? W zależności od Waszych potrzeb i umiejętności, skierujecie się do takiej placówki, w której czuć będziecie, że wykonujecie odpowiedni zawód. Bez powołania i wewnętrznej potrzeby pójścia w danym kierunku, z Waszej pedagogiki nic się nie uda wyrzeźbić. Dlatego zanim zaczniecie szukać pracy, skorzystajcie z ofert praktyk studenckich i staży, by przekonać się, czy obrana specjalizacja jest dla Was dobra. Po studiach pedagogicznych możecie szukać zatrudnienia nie tylko w dziale edukacja i wychowanie, ale również tych związanych z resocjalizacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zakrawających nieco o psychologię.

Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich branżach, które mają cokolwiek wspólnego z Human Resources i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Znajomość ludzkiego życia i zachowania daje Wam niesamowite pole możliwości do wybrania zawodu, jaki będziecie wykonywać. Wiele osób zatrudnianych jest w organizacjach pożytku publicznego, w instytucjach zajmujących się animacją kultury czy organizacją eventów, kierowanych głównie do najmłodszych członków naszego społeczeństwa.

A skoro o dzieciach mowa – nikt chyba nie wyobraża sobie pedagoga, który nie nadałby się do pracy z nimi. Jeśli tylko czujesz, że masz odpowiednie podejście do najmłodszych, a długie godziny spędzane w ich towarzystwie byłyby czystą przyjemnością dającą nowe spojrzenie na świat, bez problemu zatrudnisz się w niemal wszystkich placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem żłobków, przedszkoli oraz szkół.

Ukończenie studiów pedagogicznych w Łodzi to dobry pomysł dla osób, które co nieco o sobie wiedzą i mają tak zwana samoświadomość – po co im taka wiedza i umiejętności współgrania z innymi. Ciekawą propozycją, z jaką możecie się spotkać w Łodzi na studiach pedagogicznych jest specjalność coachingowa, która prowadzi do bycia coachem – specjalność polecana osobom myślącym o wspieraniu dorosłych osób w samodoskonaleniu i pokonywaniu życiowych trudności.

 

Jakie opinie mają studia na Kierunku Pedagogika w Łodzi?

W procesie decyzyjnym, obejmującym wybór przyszłej ścieżki kształcenia, warto zwrócić uwagę na opinię starszych kolegów studiujących wybrany kierunek.

 

Kamil, student drugiego roku Pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim mówi:

"Jeszcze kilka lat temu nie miałem pojęcia, na jakie studia pójść. Szczerze mówiąc wybór studiów pedagogicznych nastąpił u mnie dosyć spontanicznie. Jednak studiuję już drugi rok i mam pewność, że podjąłem dobrą decyzję!".

 

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W ŁODZI

logopedia
Rozwiń

 


 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)