Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UŁ

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki kształci studentów od 1945 roku. Na dwunastu wydziałach kandydaci znajdą szereg interesujących kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest na Wydziale Filologicznym. Założeniem nauki jest przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza, pracującego w prasie, radiu, telewizji, czy Internecie. Studenci zaznajamiają się z procesami życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, zarówno w skali lokalno- regionalnej, jak i krajowo- międzynarodowej.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim dzielą się na następujące specjalności: Dziennikarstwo i krytyka medialna, Reklama, design i komunikacja wizualna, Research medialny, Public relations i branding, Odmiany specjalistyczne dziennikarstwa. Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: nauka o komunikowaniu, gatunki dziennikarskie, retoryka dziennikarska, prawo mediów, etyka dziennikarska, reklama w mediach, opinia publiczna, prawo autorskie, media lokalne i środowiskowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą wykorzystać w mediach, działach PR, agencjach reklamy, agencjach designu.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych. Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie? Witek, student Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„Od dawna interesował mnie świat mediów, zatem wybór studiów dziennikarskich był, po prostu, oczywisty. Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają charakter praktyczny i na wszystkich zajęciach zdobywam kolejne umiejętności. Polecam wszystkim, którzy chcieliby związać swoje życie z mediami.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych,
 • identyfikacji modeli komunikowania,
 • zjawisk prasowo- wydawniczych,
 • mechanizmów i uwarunkowań decydujących o funkcjonowaniu mediów masowych,
 • używania języka w mowie i piśmie,
 • stosowania gatunków dziennikarskich,
 • technik komunikowania,
 • sprawnego pozyskiwania informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim znajdzie zatrudnienie w:

 • prasie,
 • radiu,
 • telewizji,
 • Internecie,
 • działach PR,
 • agencjach reklamowych,
 • działach marketingu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim są: język polski, a także język obcy, wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, fizyka, matematyka, chemia. 

 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia dziennikarskie wybrać

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia dziennikarskie w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki dziennikarskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)