Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

Etnologia i antropologia kulturowa

17.03.2022

Etnologia i antropologia kulturowa – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Antropologia w działaniach pomocowych i rozwojowych
 • Antropolog w instytucjach kultury i mediach
 • Antropologia ekologiczna
 • Antropologia miasta
 • Antropologia wsi
 • Antropologia wizualna
 • Antropologia współczesności
 • Folklor i kultura popularna
 • Kultura materialna
 • Metody badań etnograficznych
 • Rytuał – mit – religia
 • Społeczność lokalna – zarządzanie dziedzictwem
 • Społeczności pozaeuropejskie
 • Sztuka ludowa i nieprofesjonalna
 • Tożsamość i mniejszości
 • Współczesne nurty antropologii 

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Etnologia i antropologia kulturowa, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Istotą nauki jest zaznajomienie się z problematyką zjawisk kulturowych, organizowaniem i funkcjonowaniem kultury, oraz znaczeniem kultury i historycznej zmienności form kulturowych. Studenci uczą się o zwyczajach odległych ludów pozaeuropejskich, ale także poznają europejską i polską kulturę popularną, folklor oraz sposoby myślenia działania różnych grup społecznych. Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim to także rozwijanie umiejętności interpretacyjnych, kompetencji humanistycznych, krytycznego i analitycznego myślenia, oraz wrażliwości i wyobraźni antropologicznej.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: etnologia pozaeuropejska, etnografia Polski i Europy, metody interpretacji kultury, antropologia wizualna, antropologia medyczna, badania terenowe, antropologia nowych technologii, teoria kultury i społeczeństwa, współczesne nurty myśli antropologicznej. A jaką pracę mogą znaleźć absolwenci? Absolwenci Etnologii i antropologii kulturowej na UŁ znajdą zatrudnienie jako muzealnicy, animatorzy kultury, reporterzy, dziennikarze, nauczyciele, trenerzy warsztatów twórczych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Basia, studentka Etnologii i antropologii kulturowej mówi:

„Uniwersytet Łódzki to bardzo dobra uczelnia, na której znalazłam swoje miejsce. Studiując Etnologię i antropologię kulturową mogę rozwijać swoje zainteresowania, a co ważne, w gronie osób podobnie zakręconych. Polecam.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA - ważne informacje

Etnologia i antropologia kulturowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • lokalizowania głównych wspólnot etnicznych współczesnego świata,
 • specyfiki kultury polskiej wsi,
 • specyfiki kultury polskiego miasta,
 • analizowania zagadnień kultury ludowej,
 • metod i technik badawczych oraz interpretowania danych empirycznych,
 • interpretacji zjawisk kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Etnologia i antropologia kulturowa:

Absolwent kierunku Etnologia i antropologia kulturowa na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • muzeach,
 • skansenach,
 • ośrodkach kultury,
 • organizacjach pozarządowych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach na rzecz rozwoju,
 • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku,
 • agencjach turystycznych,
 • galeriach sztuki,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, historia sztuki, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)