Fizyka techniczna

Fizyka techniczna

Fizyka techniczna – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2021

Studia na kierunku fizyka techniczna na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka techniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • pole elektromagnetyczne
 • programowanie obiektowe
 • symulacje komputerowe
 • grafika inżynierska
 • mechanika kwantowa

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to siedem wydziałów i ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Fizyka techniczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności rozumienia, samodzielnego formułowania i rozwiązywania konkretnych problemów fizycznych i technicznych. Studenci poznają analizę matematyczną, fizykę ogólną, elektronikę i elektrotechnikę. Fizyka techniczna na Politechnice Krakowskiej to także przygotowanie do przeprowadzania wyrafinowanych symulacji i modelowania zjawisk z różnych działów nauki.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: analiza matematyczna, pole elektromagnetyczne, programowanie obiektowe, symulacje komputerowe, grafika inżynierska, mechanika kwantowa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki technicznej mogą wykorzystać w laboratoriach badawczo-rozwojowych, laboratoriach przemysłowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

Dokąd na studia? Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Gdy kierunek kształcenia już wybrany, pozostaje jeszcze decyzja związana z uczelnią. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Grzesiek, student Fizyki technicznej mówi:

„Politechnika Krakowska to znacząca uczelnia w naszym kraju, która kształci prawdziwych specjalistów. Być tutaj to pewien zaszczyt, ale i obowiązek. Trzeba trzymać poziom. Studia są wymagające, to prawda, ale dają bardzo dużo satysfakcji.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę techniczną na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent Fizyki technicznej na Politechnice Krakowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • elektrotechniki, elektroniki i metrologii,
 • atomowej i molekularnej budowy materii,
 • funkcjonowania i eksploatacji aparatury, urządzeń i systemów, wykorzystujących metody fizyki technicznej,
 • analizy zjawisk fizycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka techniczna:

Absolwent kierunku Fizyka techniczna na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badawczych,
 • ośrodkach przemysłowych,
 • diagnostyce medycznej,
 • archiwistyce,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia fizyczne wybrać

Studia na kierunku Fizyka techniczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia fizyczne w Krakowie

Politechnika Krakowska kierunki

Jakie są kierunki fizyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej

Komentarze (0)