Fizyka techniczna - Kraków

Fizyka techniczna - Kraków

Fizyka techniczna - Kraków

Studia w Krakowie

fizyka techniczna

Odkryj kierunek fizyka techniczna w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Fizyka techniczna - studia Kraków 2021 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Fizyka techniczna w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka techniczna - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek fizyka techniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka techniczna w Krakowie?

Aby dostać się na techniczne kierunki studiów w Krakowie, powinieneś uzyskać odpowiednio wysoki wynik maturalny z następujących przedmiotów: matematyki, chemii, fizyki, fizyki i anstronomii oraz informatyki.

Jeżeli chcesz odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia kształcenia zaocznego na Fizyce technicznej w Krakowie, zapoznaj się z ustaleniami, prezentowanymi na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 21.06.2021
do 21.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.07.2021
do 27.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 23.08.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 21.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 22.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka techniczna w Krakowie

Czas trwania studiów na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

FIZYKA TECHNICZNA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Przedmioty:

chemia, fizyka, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
48
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
72
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie stac. I stopnia:
700-799
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
50
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku fizyka techniczna w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka techniczna w Krakowie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Popularne kierunki fizyczne w Krakowie

Kierunki fizyczne w Krakowie

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

 

Fizyka i dokonania wybitnych badaczy tej dziedziny przejawiają się w niemal wszystkich technicznych aspektach nauki. Studia na kierunku Fizyka techniczna znajdują interdyscyplinarne połączenie pomiędzy przyszłościowymi zagadnieniami ścisłymi oraz fizyką jako osobnym elementem kształcenia, na który podczas edukacji wywierany jest największy nacisk.

Niektóre uczelnie w Krakowie starają się zadbać o komfort zdobywania wiedzy przez studentów, dlatego postanowiły zaoferować im możliwość kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia. Podejmując Fizykę techniczną zapewniasz sobie możliwość zachowania ciągłości zdobywania kompetencji na jednej uczelni. Rozpoczynając studia zaczniesz od pierwszego stopnia, a następnie możesz poszerzać posiadane umiejętności i wiedzę na studiach drugiego stopnia.

Studia inżynierskie wymagają posiadania szerokiej wiedzy i talentu do zgłębiania nauk ścisłych, z matematyką i fizyką na czele. W związku z tym, że przedmioty te są przez wielu uznawane za jedne z najtrudniejszych, Fizyka techniczna z pewnością nie jest odpowiednią propozycją kształcenia dla każdego. Spróbuj sobie wyobrazić kandydata na opisywany kierunek, który ma problemy ze zrozumieniem skomplikowanych problemów logicznych, nauka matematyki przychodzi mu z trudnością, a w obszarze jego zainteresowań nie znajduje się fizyka. Jeżeli jesteś zaprzeczeniem osoby o takiej sylwetce, to być może twoja aplikacja na Fizykę techniczną w Krakowie jest w pełni uzasadniona, a kierunek ten pozwoli ci na realizację najważniejszych dla ciebie celów.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizyka techniczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku fizyka medyczna w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia w Krakowie na kierunku Fizyka techniczna to niezwykle atrakcyjna propozycja edukacyjna dla wszystkich maturzystów, zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznym aspektem otaczających zjawisk fizycznych. Studiując ten kierunek, nabędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu wszystkich nauk ścisłych, ze szczególnym naciskiem położonym na fizykę oraz matematykę, poznasz również skomplikowane zagadnienia z zakresu:

 • elektroniki
 • teorii obwodów i sygnałów
 • fizyki jądrowej
 • ochrony radiologicznej

 

Fizyka techniczna uposaża studentów w praktyczne umiejętności, odnoszące się do wykonywania badań naukowych z dziedzin ścisłych, stawiania i rozwiązywania problemów kwantowych, a także przeprowadzania pomiarów charakterystyk wybranych układów elektronicznych. Wszystko po to, abyś miał jak największe szanse na odniesienie sukcesu na zawodowej arenie międzynarodowej.

Ile trwają studia na kierunku fizyka techniczna w Krakowie?

Studia na kierunku Fizyka techniczna w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Według przeprowadzonych badań, niemal 90% absolwentów Fizyki technicznej znajduje zatrudnienie w ciągu pół roku od momentu ukończenia studiów. Ponad połowa absolwentów może liczyć na zdobycie przyszłościowego zatrudnienia w ciągu miesiąca po zdobyciu tytułu inżyniera lub magistra. A gdzie?

 • w prywatnych i publicznych firmach sektora nowoczesnych technologii
 • w szeroko rozumianym sektorze informatycznym
 • w bankowości oraz innych sektorach, związanych z modelowaniem procesów i wykonywaniem ilościowej i jakościowej analizy danych

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

 

Studia na Wydziale Mechanicznym 

Komentarze (0)