Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Gospodarka przestrzenna – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek techniczny
 • grafika inżynierska
 • rysunek planistyczny
 • kartografia społeczno- ekonomiczna
 • gospodarka nieruchomościami
 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • infrastruktura transportowa
 • planowanie przestrzenne

 

Politechnika Krakowska to uczelnia oferująca kandydatom ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Gospodarka przestrzenna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska, inżynierii lądowej i transportowej oraz urbanistyki i planowania przestrzennego. Studenci poznają systemy informacji przestrzennej, zasady tworzenia i wykorzystania rysunku technicznego i urbanistycznego oraz opracowań kartograficznych i geodezyjnych. Gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej to także nabycie umiejętności projektowania systemów infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i transportu wodnego, jak również oceny zagrożenia powodziowego oraz systemów ochrony przed powodzią.

Lista przedmiotów do zaliczenia w toku nauki na Gospodarce przestrzennej nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: rysunek techniczny, grafika inżynierska, rysunek planistyczny, kartografia społeczno- ekonomiczna, gospodarka nieruchomościami, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, infrastruktura transportowa, planowanie przestrzenne, ekonomika miast i regionów. Zdobytą wiedzą i rozwinięte umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej mogą wykorzystać w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jednostkach naukowych, biurach planistycznych i konsultingowych.

 

Opinie

Jeśli wybraliśmy już kierunek kształcenia, warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zadawać pytania, wśród których powinno się znaleźć: Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Martyna, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:

„Politechnika Krakowska to uczelnia ze wspaniałymi tradycjami, bogatą historią i długą listą wybitnych absolwentów. Studiowanie tutaj to prestiż. Nauka na Politechnice Krakowskiej daje poczucie bezpieczeństwa, które polega na tym, że jesteś pewien wiedzy, którą zdobywasz.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Kraków

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent Gospodarki przestrzennej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zagrożeń klimatycznych, środowiskowych i transportowych,
 • planowania rozwoju miast,
 • ochrony i kształtowania środowiska miejskiego oraz dziedzictwa kulturowego,
 • zarządzania miastem i marketingu terytorialnego,
 • problemów wodnych w nowoczesnych miastach,
 • równoważenia środowiska miejskiego metodami naturalnymi i technicznymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach projektowych,
 • firmach planistycznych i konsultingowych,
 • jednostkach lokalnego i regionalnego samorządu terytorialnego,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)