Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

07.04.2023

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna w PK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologia i ekologia
 • podstawy geotechniki
 • maszyny przepływowe
 • wodociągi i kanalizacje
 • mechanika płynów
 • termodynamika techniczna
 • gospodarowanie odpadami
 • alternatywne źródła energii
 • elektrotechnika
 • energetyczne sieci miejskie

 

Politechnika Krakowska to przedstawiciel nauczania technicznego regionu Małopolski. Kandydaci na studia otrzymują szeroką gamę kierunków kształcenia, a jednym z nich są Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, z elementami zagadnień techniczno-ekonomicznych. Studenci poznają obszary identyfikacji, oceny zasobów, możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, jak również nowoczesnych technologii w systemach komunalnych. Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Politechnice Krakowskiej to także znajomość podstaw obiegu ciepła, wody i powietrza w środowisku naturalnym, oraz wiedza o zjawiskach naturalnych istotnych w pozyskiwaniu środowiskowych zasobów energii.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: biologia i ekologia, termodynamika techniczna, gospodarowanie odpadami, alternatywne źródła energii, elektrotechnika, energetyczne sieci miejskie, indywidualne i komunalne źródła ciepła, dywersyfikacja źródeł energii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci OZE i infrastruktury komunalnej mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej, biurach projektowych, firmach wykonawczych, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Milena, studentka OZE i infrastruktury komunalnej mówi:

„Zawsze chciałam działać na rzecz swojego miasta, a dzięki wykształceniu, które zdobędę na Politechnice Krakowskiej będzie to na pewno możliwe.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i nfrastruktura komunalna prowadzone są przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Kontakt:

tel. 12 628 28 01

www.wisie.pk.edu.pl

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUTURA KOMUNALNA - ważne informacje

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Odnawialne źródła energii i infrastrukturę komunalną:

Absolwent OZE i infrastruktury komunalnej na Politechnice Krakowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technologii spalania paliw konwencjonalnych i alternatywnych,
 • pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych,
 • planowania i eksploatacji inwestycji komunalnych,
 • zasad racjonalnej gospodarki energetycznej,
 • projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE.

 

Gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna:

Absolwent kierunku OZE i infrastruktura na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej,
 • biurach projektowych,
 • firmach wykonawczych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (WKR WIŚiE) sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość́ wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie średniej ocen semestralnych z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)