Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna studia – kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
W obecnych czasach niesamowicie dynamicznego rozwoju gospodarki i związanym z tym nadmiernym zużyciem surowców naturalnych, istnieje konieczność rozpowszechniania odnawialnych źródeł energii. Jeśli czujesz, że twoim przeznaczeniem jest obranie drogi zawodowej związanej z przemysłem technicznym, nauka przedmiotów ścisłych była dla ciebie niemal przyjemnością, a tematyka odnawialnych źródeł energii i rozsądnego wykorzystania zasobów naturalnych od zawsze stanowiła przedmiot twoich zainteresowań, to studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów. 
 
Program studiów i przedmioty
Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić po ukończeniu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna? Będziesz musiał przygotować się na przyswajanie solidnej dawki wiedzy technicznej, która odpowie na zapotrzebowanie światowego rynku pracy. Zdobędziesz gruntowną wiedzę o naturalnych zasobach środowiska, ich dostępności, kosztach oraz ilości możliwej do przeznaczenia do pozyskania w celu prawidłowej identyfikacji zasobów, możliwości ich przetwarzania i dystrybucji powstałej ze źródeł odnawialnych energii. Nauczysz się analizowania i dokonywania oceny różnych źródeł energii pod kątem ich użyteczności oraz konsekwencji stosowania. Podczas praktycznych zajęć warsztatowych będziesz miał okazję brać czynny udział, a tym samym zdobywać cenne umiejętności, z zakresu projektowania instalacji i systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Umiejętność stosowania nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych także nie pozostanie ci obca, co uczyni cię uniwersalnym pracownikiem technicznym.
 
Praca po studiach
Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna? Umiejętności z zakresu wykonywania rysunków technicznych i doskonałego planowania przestrzennego pozwolą ci na zdobycie zatrudnienia w biurach projektowych i firmach wykonawczych działających w branży związanej z infrastrukturą komunalna. Jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej staną przed tobą otworem – zza biurka będziesz czuwał nad prawidłowością wdrażania gospodarczych działań z zakresu przedmiotu zainteresowania studiowanego kierunku. Ponadto nic nie stanie na przeszkodzie, abyś spróbował szczęścia w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej opartej na opracowywaniu planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamianie systemów tradycyjnych na bardziej sprzyjające środowisku.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, na Politechnice Krakowskiej, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, chemia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
  • analizy i oceny różnych źródeł energii i konsekwencji ich stosowania
  • projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE
  • stosowania nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych
  • projektowania, realizacji, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej
  • biurach projektowych i firmach wykonawczych
  • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej
  • własnej działalności gospodarczej 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Komentarze (0)