Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Dodaj do ulubionych

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Co zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Jednostka prowadząca

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 21.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 22.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 28.06.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzą i umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić po ukończeniu studiów na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna? Będziesz musiał przygotować się na przyswajanie solidnej dawki wiedzy technicznej, która odpowie na zapotrzebowanie światowego rynku pracy.
Zdobędziesz gruntowną wiedzę o naturalnych zasobach środowiska, ich dostępności, kosztach oraz ilości możliwej do przeznaczenia do pozyskania w celu prawidłowej identyfikacji zasobów, możliwości ich przetwarzania i dystrybucji powstałej ze źródeł odnawialnych energii.
Nauczysz się analizowania i dokonywania oceny różnych źródeł energii pod kątem ich użyteczności oraz konsekwencji stosowania. Podczas praktycznych zajęć warsztatowych będziesz miał okazję brać czynny udział, a tym samym zdobywać cenne umiejętności, z zakresu projektowania instalacji i systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Umiejętność stosowania nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych także nie pozostanie ci obca, co uczyni cię uniwersalnym pracownikiem technicznym.
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • identyfikacji zasobów i możliwości pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
 • analizy i oceny różnych źródeł energii i konsekwencji ich stosowania
 • projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE
 • stosowania nowoczesnych technologii prośrodowiskowych w systemach komunalnych
 • projektowania, realizacji, eksploatacją oraz finansowaniem systemów odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej

Jak wyglądają studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna?

 

1. Typ i tryb studiów

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk przyrodniczych i technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz dowiedzieć się więcej na temat ochrony środowiska, energetyki czy gospodarki wodnej. W siatce zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty, powiązane z powyższą tematyką:

 • Geologia i hydrogeologia
 • Energetyczne sieci miejskie
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna będą miały w dużej części wymiar praktyczny, dzięki czemu wykształcisz szereg cennych umiejętności i kompetencji zawodowych.

Studenci rozwiną zdolności z zakresu wykonywania rysunku technicznego oraz grafiki inżynierskiej, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Ponadto dowiesz się w jaki sposób pozyskiwać energię wodną, słoneczną i wiatrową oraz podejmować działania na rzecz ochrony środowiska.

 

4. Dla kogo ten kierunek

W obecnych czasach niesamowicie dynamicznego rozwoju gospodarki i związanym z tym nadmiernym zużyciem surowców naturalnych, istnieje konieczność rozpowszechniania odnawialnych źródeł energii.

Jeśli czujesz, że twoim przeznaczeniem jest obranie drogi zawodowej związanej z przemysłem technicznym, nauka przedmiotów ścisłych była dla ciebie niemal przyjemnością, a tematyka odnawialnych źródeł energii i rozsądnego wykorzystania zasobów naturalnych od zawsze stanowiła przedmiot twoich zainteresowań, to studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

 

5. Gdzie studiować Odnawialne źródła energii i infrastrukturę komunalną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
36
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki stac. I stopnia:
80
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić jako absolwent studiów na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna? Umiejętności z zakresu wykonywania rysunków technicznych i doskonałego planowania przestrzennego pozwolą ci na zdobycie zatrudnienia w biurach projektowych i firmach wykonawczych działających w branży związanej z infrastrukturą komunalna.
Jednostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej staną przed tobą otworem – zza biurka będziesz czuwał nad prawidłowością wdrażania gospodarczych działań z zakresu przedmiotu zainteresowania studiowanego kierunku.
Ponadto nic nie stanie na przeszkodzie, abyś spróbował szczęścia w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej opartej na opracowywaniu planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamianie systemów tradycyjnych na bardziej sprzyjające środowisku.
 
Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej
 • biurach projektowych i firmach wykonawczych
 • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej
 • własnej działalności gospodarczej 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Komentarze (0)