Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

26.01.2022

Technologia chemiczna – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2022

Studia na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku technologia chemiczna w PK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia chemiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia nieorganiczna
 • bezpieczeństwo techniczne
 • grafika inżynierska
 • podstawy technologii tworzy sztucznych
 • termodynamika chemiczna
 • fizykochemia polimerów
 • chemometria

 

Politechnika Krakowska to oferta edukacyjna, na którą składa się ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Technologia chemiczna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się, między innymi, zagadnienia z obszaru zastosowań chemii analitycznej w analizie przemysłowej i środowiskowej, technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, technologii leków, czy przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej to także rozwijanie kompetencji, wśród których wymienić należy umiejętność przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych.

 

Opinie

Lista przedmiotów do zaliczenia na Technologii chemicznej nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: chemia nieorganiczna, bezpieczeństwo techniczne, grafika inżynierska, podstawy technologii tworzy sztucznych, termodynamika chemiczna, fizykochemia polimerów, chemometria. Zdobytą wiedzą i rozwinięte umiejętności absolwenci Technologii chemicznej mogą wykorzystać w przemysłowych i środowiskowych laboratoriach analitycznych, jednostkach badawczych, laboratoriach kontroli jakości, firmach produkujących nowoczesne produkty kosmetyczne, zakładach przetwórstwa polimerów, firmach zajmujących się recyklingiem.

„Którą uczelnię wybrać?”- takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat na studia. Aby rozwiać wątpliwości, warto zadać inne pytanie: Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Paulina, studentka Technologii chemicznej mówi:

„Politechnika Krakowska to szczególna uczelnia. Zdobywamy tutaj nie tylko wiedzę, ale i poczucie, że nasza praca jest bardzo potrzebna i może wpływać na życie innych. To niezwykle ważne, by wiedzieć, że wkładany wysiłek ma odbicie w życiu codziennym innych ludzi.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA - ważne informacje

Technologia chemiczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię chemiczną na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent Technologii chemicznej na Politechnice Krakowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik i metod identyfikacji i charakteryzowania produktów chemicznych,
 • inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego,
 • planowania eksperymentów chemicznych i interpretacji otrzymanych wyników,
 • przewidywania reaktywności związków chemicznych,
 • zastosowania procesów biotechnologicznych w technologii chemicznej,
 • modelowania procesów katalitycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemysłowych i środowiskowych laboratoriach analitycznych,
 • jednostkach badawczych,
 • laboratoriach kontroli jakości,
 • firmach produkujących nowoczesne produkty kosmetyczne,
 • zakładach przetwórstwa polimerów,
 • firmach zajmujących się recyklingiem.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)