Filologia romańska

Filologia romańska

Filologia romańska

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Filologia romańska – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia romańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do literaturoznawstwa
 • wstęp do językoznawstwa
 • gramatyka opisowa 
 • historia filozofii
 • praktyczna nauka drugiego języka romańskiego
 • historia Francji
 • kultura francuskiego obszaru językowego
 • historia języka francuskiego z elementami gramatyki historycznej

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi osiemdziesiąt kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Filologia romańska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury, oraz nauka dwóch wybranych języków. Studenci obowiązkowo poznają język francuski, oraz, w zależności od specjalności: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski lub hiszpański.

A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: historia literatury francuskiej, historia Francji, kultura francuskiego obszaru językowego, gramatyka kontrastywna, historia filozofii, gramatyka opisowa, wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa. A co po studiach? Absolwenci Filologii romańskiej na UŁ znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych, szkołach języków obcych, oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Dorota, studentka Filologii romańskiej mówi:

„Od dawna interesuję się Francją i wszystkim, co jest z nią związane. Podoba mi się język i kultura, dlatego chciałam jak najlepiej zgłębić ten temat. Żeby zrealizować swój plan podjęłam studia na Uniwersytecie Łódzkim, czyli najlepszej uczelni w regionie, a może i w całym kraju. Polecam każdemu sympatykowi filologii romańskiej.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA - ważne informacje

Filologia romańska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię romańską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • leksykologii i lingwistyki kulturowej,
 • zasad przekładu specjalistycznego,
 • tłumaczenia dokumentów użytkowych, literackich oraz prasowych,
 • analizy tekstu i umieszczenia go na tle historyczno- literackim danej epoki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia romańska:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach kulturalnych,
 • instytucjach badawczych,
 • szkołach językowych,
 • turystyce,
 • sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska), wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub suplementem do dyplomu albo w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2. Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia romańska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)