Filologia romańska

Filologia romańska

Filologia romańska

17.03.2022

Filologia romańska – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia romańska w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia romańska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do literaturoznawstwa
 • wstęp do językoznawstwa
 • gramatyka opisowa 
 • historia filozofii
 • praktyczna nauka drugiego języka romańskiego
 • historia Francji
 • kultura francuskiego obszaru językowego
 • historia języka francuskiego z elementami gramatyki historycznej

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych uniwersytetów w kraju. Szeroki wachlarz edukacyjny stanowi osiemdziesiąt kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Filologia romańska, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu języka, kultury i literatury, oraz nauka dwóch wybranych języków. Studenci obowiązkowo poznają język francuski, oraz, w zależności od specjalności: angielski, niemiecki, rosyjski, włoski lub hiszpański.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: historia literatury francuskiej, historia Francji, kultura francuskiego obszaru językowego, gramatyka kontrastywna, historia filozofii, gramatyka opisowa, wstęp do literaturoznawstwa, wstęp do językoznawstwa. A co po studiach? Absolwenci Filologii romańskiej na UŁ znajdą zatrudnienie w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i badawczych, szkołach języków obcych, oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Dorota, studentka Filologii romańskiej mówi:

„Od dawna interesuję się Francją i wszystkim, co jest z nią związane. Podoba mi się język i kultura, dlatego chciałam jak najlepiej zgłębić ten temat. Żeby zrealizować swój plan podjęłam studia na Uniwersytecie Łódzkim, czyli najlepszej uczelni w regionie, a może i w całym kraju. Polecam każdemu sympatykowi filologii romańskiej.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA - ważne informacje

Filologia romańska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię romańską na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • leksykologii i lingwistyki kulturowej,
 • zasad przekładu specjalistycznego,
 • tłumaczenia dokumentów użytkowych, literackich oraz prasowych,
 • analizy tekstu i umieszczenia go na tle historyczno- literackim danej epoki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia romańska:

Absolwent kierunku Filologia romańska na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach kulturalnych,
 • instytucjach badawczych,
 • szkołach językowych,
 • turystyce,
 • sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska), wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub suplementem do dyplomu albo w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)