Filozofia

Filozofia

Filozofia

17.03.2022

Filozofia Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku filozofia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • Historia filozofii nowożytnej
 • Analityczna filozofia współczesna
 • Nieanalityczna filozofia współczesna
 • Podstawy logiki
 • Spory, dyskusje i interpretacje w filozofii
 • Wstęp do etyki
 • Wstęp do estetyki
 • Wstęp do ontologii
 • Metodyka pisania tekstów filozoficznych
 • Metodyka wypowiedzi ustnych
 • Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie

 

Uniwersytet Łódzki to znaczący ośrodek kształcenia wyższego, oferujący bogatą paletę kierunków. Jednym z nich jest Filozofia, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. Co równie istotne, zajęcia stwarzają podstawę do poszukiwań światopoglądowych i etycznych, identyfikowania problemów i wyzwań współczesności.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

A co po studiach? Absolwenci Filozofii na UŁ mogą podjąć pracę w instytucjach akademickich, albo taką, która nie wymaga określonych studiów zawodowych.

Przed ostatecznym wyborem szkoły wyższej, warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Igor, student Filozofii mówi:

„Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim to odpowiedź na wyzwania kulturowe, polityczne i techniczne współczesności. Umiejętności, które zdobywam na tym kierunku będę mógł wykorzystać w dyplomacji, biznesie, a nawet polityce. To szeroka dziedzina, która wciągnie każdego.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych,
 • interpretowania zachowań jednostkowych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w pracy badawczej,
 • w instytucjach akademickich,
 • w innych instytucjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, filozofia, fizyka, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia (dyplom ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brany ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)