Geomonitoring

Geomonitoring

Geomonitoring

17.03.2022

Geomonitoring – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku geomonitoring w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geomonitoring znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Astronomiczne podstawy geografii 
 • Fizyka i chemia Ziemi
 • Geomorfologia 
 • Geografia społeczna 
 • Meteorologia i klimatologia 

 

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Geomonitoring, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych zjawisk i procesów generowanych w atmosferze, hydrosferze i litosferze, a także w sferach pośrednich. Studenci uczą się gromadzenia, archiwizowania, weryfikacji i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu, a także poznają właściwości i procesy zachodzące w powyższych sferach.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Na liście realizowanych przedmiotów znajdują się, między innymi: hydrologia kontynentalna, meteorologia dynamiczna, metody rekultywacji terenów zdegradowanych, monitoring i ochrona gleb, klimat miast, monitoring ekosystemów leśnych, gospodarka wodna Łodzi i regionu. Jaka praca czeka na absolwentów tego kierunku? Po ukończeniu Geomonitoringu na UŁ można znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, państwowych instytutach badawczych, inspektoratach ochrony środowiska, laboratoriach i stacjach terenowych, firmach konsultingowych, międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Weronika, studentka Geomonitoringu mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Łódzkim, bo jest wiele kierunków, które studiować można tylko tutaj. Świadczy to o tym, że uczelnia stawia na innowacyjne kształcenie, a naukę traktuje jak najlepszą inwestycję.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

GEOMONITORING - ważne informacje

Geomonitoring studia 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • monitorowania i ochrony środowiska,
 • pozyskiwania, archiwizowania i przetwarzania danych pochodzących z geomonitoringu,
 • planowania oraz prowadzenia badań laboratoryjnych i terenowych,
 • korzystania ze źródeł kartograficznych,
 • planowania i realizacji projektu badawczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geomonitoring:

Absolwent kierunku Geomonitoring na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • państwowych instytutach badawczych (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej),
 • inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli,
 • organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • laboratoriach i stacjach terenowych,
 • firmach konsultingowych,
 • międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geomonitoring brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)