Historia

Historia

Historia

17.03.2022

Historia – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia powszechna post-zimnowojenna
 • Historia Polski po 1989 r.
 • Wstęp do badań historycznych
 • Nauki pomocnicze historii
 • Wprowadzenie do historii historiografii
 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Historia nowożytna Polski
 • Historia nowożytna powszechna
 • Historia Polski XIX wieku

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „H” znajduje się Historia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki jest zdobycie szerokiego wykształcenia humanistycznego, a w szczególności wszechstronnej wiedzy historycznej. Studenci poznają procesy i mechanizmy polityczne, społeczne i gospodarcze od starożytności po współczesność, badając dzieje Polski, jak i innych rejonów świata, na przykład: Bliskiego Wschodu, Bałkanów, czy Wielkiej Brytanii.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia średniowieczna powszechna, historia Europy Wschodniej, historia nowożytna Polski, historia Polski po 1945 roku, symbole w kulturze, interpretacje dziejów, historiografia współczesna. A co po studiach? Absolwenci Historii na UŁ znajdą zatrudnienie w szkołach, archiwach państwowych, muzeach regionalnych, instytucjach politycznych i państwowych, mediach.

Wybraliśmy kierunek studiów- Historię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Łukasz, student Historii mówi:

„Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych,
 • rozpoznawania i rozumienia przemian w zakresie przedmiotu badań historycznych,
 • rozumienia istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie,
 • wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i ocen zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • archiwach państwowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • placówkach muzealnych,
 • instytucjach politycznych i państwowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, etyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i o sztuce. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)