Historia

Historia

Historia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Historia powszechna post-zimnowojenna
 • Historia Polski po 1989 r.
 • Wstęp do badań historycznych
 • Nauki pomocnicze historii
 • Wprowadzenie do historii historiografii
 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna Polski
 • Historia średniowieczna powszechna
 • Historia nowożytna Polski
 • Historia nowożytna powszechna
 • Historia Polski XIX wieku

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. W ofercie dydaktycznej, pod literą „H” znajduje się Historia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest zdobycie szerokiego wykształcenia humanistycznego, a w szczególności wszechstronnej wiedzy historycznej. Studenci poznają procesy i mechanizmy polityczne, społeczne i gospodarcze od starożytności po współczesność, badając dzieje Polski, jak i innych rejonów świata, na przykład: Bliskiego Wschodu, Bałkanów, czy Wielkiej Brytanii.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia średniowieczna powszechna, historia Europy Wschodniej, historia nowożytna Polski, historia Polski po 1945 roku, symbole w kulturze, interpretacje dziejów, historiografia współczesna. A co po studiach? Absolwenci Historii na UŁ znajdą zatrudnienie w szkołach, archiwach państwowych, muzeach regionalnych, instytucjach politycznych i państwowych, mediach.

Wybraliśmy kierunek studiów- Historię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Łodzi, to warto wiedzieć:

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Łukasz, student Historii mówi:

„Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Łódzkim.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych,
 • rozpoznawania i rozumienia przemian w zakresie przedmiotu badań historycznych,
 • rozumienia istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie,
 • wielopłaszczyznowej rekonstrukcji i ocen zjawisk politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • archiwach państwowych,
 • placówkach kulturalnych,
 • placówkach muzealnych,
 • instytucjach politycznych i państwowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków. Kierunek historia specjalizacja nauczycielska dla absolwentów, którzy ukończyli studia historyczne ze specjalizacją nauczycielską. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Historia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)