Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to jeden z największych polskich uniwersytetów. W różnorodnej ofercie kształcenia znalazło się miejsce dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prowadzonego na studiach drugiego stopnia.

Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy dotyczącej źródeł informacji, procesów informacyjnych, a także wiedzy obejmującej teorię i metodologię bibliologii. Studenci uczą się sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, a także jej tworzenia, a także poznają metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: społeczeństwo informacji i wiedzy, problematyka prawna w działalności informacyjnej i bibliotecznej, finanse w instytucjach kultury, wprowadzenie do zarządzania instytucjami książki, polityka jakości instytucji książki, instytucje kultury literackiej i życia literackiego, bibliologia i informatologia- kierunki badawcze. Absolwenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na UŁ znajdą zatrudnienie w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, instytucjach kultury, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, mediach.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Kinga, studentka Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mówi:

„Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informację naukową i bibliotekoznawstwo

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i funkcjonowaniu bibliotek różnych typów,
 • budowy, projektowania i zarządzania zasobami i systemami informacyjnymi,
 • ochrony prawa autorskiego i zarządzania własnością intelektualną,
 • zarządzania zbiorami bibliotecznymi i organizowania usług bibliotecznych,
 • sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kształtowania kultury czytelniczej,
 • zasad komunikacji społecznej i medialnej,
 • analizy działalności naukowej ośrodków badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach publicznych, naukowych i fachowych,
 • instytucjach kultury,
 • ośrodkach i centrach informacji,
 • instytucjach gromadzących i przetwarzających informacje,
 • wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
 • mediach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)