Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Metody klasyfikacji danych i analizy dyskryminacyjnej
 • Metodyki wytwarzania oprogramowania
 • Badania operacyjne stosowane
 • Mikroekonometria
 • Prognozowanie ekonometryczne i symulacje
 • Rozwiązania Business Intelligence
 • Symulacje problemów decyzyjnych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna
 

Uniwersytet Łódzki to szkoła wyższa, sięgająca historią 1945 roku. Każdego roku oferta dydaktyczna uczelni powiększa się, a w niej kandydaci odnajdą kierunek Informatyka i ekonometria, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z obszaru ekonomii i zrozumienie mechanizmów zachodzących we współczesnych gospodarkach, a także nabycie kompetencji w zakresie narzędzi ilościowych służących rozwiązywaniu problemów decyzyjnych, strategicznych i operacyjnych wraz z użytkowaniem bogatego warsztatu technik informatyki ekonomicznej.

W bogatym programie nauczania realizowane są następujące przedmioty: algebra liniowa, statystyka opisowa i ekonomiczna, analiza matematyczna, badania operacyjne, programowanie komputerów, bazy danych, projektowanie systemów informatycznych. Absolwenci Informatyki i ekonometrii na UŁ znajdą zatrudnienie w agencjach marketingowych, urzędach statystycznych, ośrodkach przetwarzania informacji, bankach, instytucjach finansowych, towarzystwach ubezpieczeniowych. A jakich rolach mogą się sprawdzić? W zawodach takich jak: analityk informacji ekonomicznej, analityk statystyczny,  analityk i inżynier finansowy, analityk ryzyka bankowego, logistyk, programista, analityk systemowy,  projektant rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Jeśli chcemy studiować w Łodzi, decyzja o wyborze uczelni może nie być najprostsza, gdyż w mieście funkcjonuje wiele szkół wyższych.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Tomek, student Informatyki i ekonometrii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Łódzkim mają wiele zalet, ale najważniejsza dla mnie jest taka, że łączą w sobie różne zagadnienia i dyscypliny, przez co zdobywana przeze mnie wiedza jest znacznie bogatsza. Jako absolwent opuszczę uczelnię z większą pewnością siebie i większą szansą na dobrą i ciekawą pracę.”

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA - ważne informacje

Informatyka i ekonometria studia Łódź

Informatyka i ekonometria studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę i ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej najważniejszych podmiotów,
 • analizy matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa,
 • czynników wpływających na stan koniunktury w gospodarce,
 • prowadzenia analiz polityki gospodarczej,
 • projektowania systemów informatycznych i programowania komputerów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka i ekonometria:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w podmiotach gospodarki,
 • w firmach konsultingowych i outsourcingowych,
 • w agencjach marketingowych,
 • w urzędach statystycznych,
 • w ośrodkach przetwarzania informacji,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych,
 • w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)