Marketing

Marketing

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

 

Marketing – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku marketing na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku marketing znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Badania marketingowe
 • Zachowania nabywców
 • Nowoczesne technologie w marketingu
 • Marketing międzynarodowy
 • eCommerce
 • Podstawy działalności biznesowej

 

Uniwersytet Łódzki to jeden z wyraźniejszych punktów na mapie szkolnictwa wyższego. Na liście oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „M” znajduje się Marketing, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Skierowany jest do osób zainteresowanych obszarem badań rynku, Public Relations, reklamy, czy mediów społecznościowych. Studenci rozwijają umiejętności analitycznego myślenia, wielowymiarowej oceny, kreatywności oraz innowacyjności, a także uczą się, jak korzystać z nowoczesnych technologii w marketingu w odniesieniu do zachowań konsumenckich.

Na liście realizowanych przedmiotów znajdują się następujące zagadnienia: badania marketingowe, zachowania nabywców, nowoczesne technologie w marketingu, marketing międzynarodowy, podstawy działalności biznesowej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Marketingu na UŁ mogą wykorzystać w roli specjalistów do spraw marketingu i handlu, specjalistów do spraw reklamy, menedżerów marki, doradców klienta, analityków trendów rynkowych, specjalistów do spraw public relations.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Adam, student Marketingu mówi:

„Studia powinny być innowacyjne, nowoczesne, aby wykształcenie odpowiadało zapotrzebowaniu rynku pracy. Dlatego wybrałem Uniwersytet Łódzki. Studiując Marketing pozyskuję aktualną wiedzę, poznaję najnowsze trendy i kierunki rozwoju. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

MARKETING - ważne informacje

Marketing studia 

ARCHITEKUTRA - ważne informacje


 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Marketing na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Marketing na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia działalności marketingowej,
 • zależności zachodzących między organizacjami, podmiotami sfery rynku i instytucjami prowadzącymi działania marketingowe,
 • zachowania nabywców na rynku,
 • metod i narzędzi pozyskiwania informacji,
 • norm i reguł rządzących organizacjami życia gospodarczego i społecznego,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • narzędzi nowoczesnych technologii i ich zastosowania w działaniach marketingowych organizacji,
 • interpretowania zjawisk zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym,
 • prognozowania praktycznych skutków podstawowych procesów i zjawisk ekonomicznych i społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Marketing:

Absolwent kierunku Marketing na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw marketingu i handlu,
 • specjalista do spraw reklamy,
 • menedżer marki,
 • doradca klienta,
 • analityk trendów rynkowych,
 • specjalista do spraw kluczowych klientów,
 • menedżer produktu,
 • specjalista do spraw public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku marketing brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Marketing - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)