Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zasady użytkowania broni
 • postępowanie na miejscu zdarzenia
 • planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 • procedury kontroli i zatrzymywania
 • ochrona środowiska naturalnego

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla służb mundurowych państwa. W ofercie edukacyjnej kandydaci znajdą kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie zakłada przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, które stanowią fundament zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony to przygotowanie do pracy w instytucjach i organach administracji publicznej i służbach właściwych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

W toku nauki studenci realizują takie przedmioty jak: zasady użytkowania broni, postępowanie na miejscu zdarzenia, planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności, bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, procedury kontroli i zatrzymywania, ochrona środowiska naturalnego, zagrożenia naturalne i cywilizacyjne. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w WSBiO znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych, profesjonalnych firmach ochrony, administracji rządowej i samorządowej.

Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie opinie? Jurek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„WSBiO to świetna uczelnia, bo kształcenie opiera się na praktyce. Tutaj wszystkiego można dotknąć, spróbować, zadać każde pytanie, na które uzyska się wyczerpującą odpowiedź. Studia tutaj to, po prostu, solidne przygotowanie do zawodu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa karnego materialnego,
 • rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • zatrudniania, kierowania i zarządzania pracownikami,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej,
 • identyfikowania determinantów bezpieczeństwa społecznego,
 • definiowania i rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży granicznej,
 • biurze ochrony rządu,
 • firmach ochrony,
 • administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia społeczne w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)