Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

12.07.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSBIO WARSZAWA
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia niestacjonarne: od 5100 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę i umiejętności praktyczne, dzięki którym możliwe jest profesjonalne analizowanie zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. W toku studiów studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi między innymi ochrony infrastruktury krytycznej przed ofensywnymi operacjami cybernetycznymi, przestrzeni zagrożeń i metod zwalczania cyberterroryzmu, bezpieczeństwa teleinformacyjnego państwa, zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, którą łącznie stanowią odpowiedź na potrzeby rynku oraz wzrost znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Z pozyskanym wykształceniem związane są liczne zawody, a zatem przed absolwentami otwierają się liczne perspektywy zawodowe. Mogą pracować na przykład jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa, detektywi, czy audytorzy bezpieczeństwa.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zasady użytkowania broni
 • postępowanie na miejscu zdarzenia
 • planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 • procedury kontroli i zatrzymywania
 • ochrona środowiska naturalnego

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla służb mundurowych państwa. W ofercie edukacyjnej kandydaci znajdą kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie zakłada przekazanie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, które stanowią fundament zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony to przygotowanie do pracy w instytucjach i organach administracji publicznej i służbach właściwych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

 

Sprawdź

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie kierunki studiów

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W toku nauki studenci realizują takie przedmioty jak: zasady użytkowania broni, postępowanie na miejscu zdarzenia, planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności, bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, procedury kontroli i zatrzymywania, ochrona środowiska naturalnego, zagrożenia naturalne i cywilizacyjne. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w WSBiO znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych, profesjonalnych firmach ochrony, administracji rządowej i samorządowej.

 

Opinie

Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie opinie? Jurek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„WSBiO to świetna uczelnia, bo kształcenie opiera się na praktyce. Tutaj wszystkiego można dotknąć, spróbować, zadać każde pytanie, na które uzyska się wyczerpującą odpowiedź. Studia tutaj to, po prostu, solidne przygotowanie do zawodu.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawa karnego materialnego,
 • rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • zatrudniania, kierowania i zarządzania pracownikami,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej,
 • identyfikowania determinantów bezpieczeństwa społecznego,
 • definiowania i rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • straży granicznej,
 • biurze ochrony rządu,
 • firmach ochrony,
 • administracji rządowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

Komentarze (0)