Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne na Uniwersytecie Łódzkim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Rynki i instrumenty rynku finansowego
 • Analiza i wycena instrumentów dłużnych i udziałowych
 • Etyka i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawo na rynku kapitałowym
 • Zarządzanie portfelem
 • Analiza i wycena instrumentów pochodnych

 

Uniwersytet Łódzki to jedna z największych szkół wyższych w kraju. W bogatej ofercie kształcenia, kandydaci odnajdą kierunek Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne, prowadzony na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Jego najważniejszym założeniem jest uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomicznych, finansowych, prawnych uwarunkowań decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Studenci poznają mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, wzajemne zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ich otoczeniem ekonomicznym, finansowym, prawnym i instytucjonalnym, a także zaznajamiają się z zasadami kształtowania wartości papierów wartościowych czy przedsiębiorstw.

Jakie przedmioty znajdziemy w programie nauczania? Na przykład: bankowość, podstawy rynku finansowego, zarządzanie projektami na rynku kapitałowym, wycenę na rynku finansowym, analizę na rynku finansowym, finanse przedsiębiorstw. Wiedzę zdobytą na kierunku Rynki finansowe absolwenci będą mogli wykorzystać w instytucjach rynku kapitałowego, bankach, instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, międzynarodowych firmach doradczych na rynku finansowym oraz innych instytucjach otoczenia biznesu.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Maciek, student kierunku Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne mówi:

„Wiele osób na pewno mogłoby się pogubić w temacie rynku finansowego; alokacje kapitału, barometr koniunktury...trochę tego jest. Ale właśnie dlatego, że nie jest to specjalnie prosta sprawa, jest ona tak ciekawa i fascynująca. Zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim wprowadzają w interesujący świat, który mnie naprawdę bardzo pochłonął i nie wyobrażam sobie studiowania na innym kierunku.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

RYNEK FINANSOWY - DORADZTWO INWESTYCYJNE - ważne informacje

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne studia

ARCHITEKUTRA - ważne informacje

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent kierunku Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania strategii inwestycyjnej na rynku kapitałowym,
 • rozpoznawania ryzyka w różnych sytuacjach gospodarczych,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • analizy różnych rodzajów instrumentów finansowych oraz związanego z nimi ryzyka,
 • analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • planowania przedsięwzięć gospodarczych związanych z wykorzystaniem rynku kapitałowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rynek finansowy:

Absolwent kierunku Rynek finansowy na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach rynku kapitałowego,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
 • biurach maklerskich,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty na potrzeby podmiotów funkcjonujących na rynkach,
 • międzynarodowych firmach doradczych na rynku finansowym oraz innych instytucjach otoczenia biznesu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)