Technologia kosmetyków

Technologia kosmetyków

Technologia kosmetyków

18.03.2022

Technologia kosmetyków – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku technologia kosmetyków na Politechnice Łódzkiej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku technologia kosmetyków w PŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia kosmetyków znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Systemy zarządzania jakością
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Aparatura w przemyśle kosmetycznym
 • Surowce kosmetyczne
 • Analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków
 • Technologia preparatów kosmetycznych
 • Naturalne kosmetyki certyfikowane
 • Immunologia i alergologia
 • Fizykochemia form kosmetycznych
 • Produkty zapachowe i podstawy perfumerii
 • Regulacje prawne obrotu kosmetykami

 

Nabywane Umiejętności

Politechnika Łódzka to znaczący punkt edukacyjny na akademickiej mapie kraju, oferujący kandydatom szeroki zakres kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Technologia kosmetyków, prowadzona na studiach drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest uzyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień nauk technicznych, chemicznych, biologicznych i ekonomicznych, a także nabycie umiejętności w dziedzinie produkcji, kontroli jakości i wprowadzania na rynek kosmetyków, w tym kosmetyków naturalnych.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Na liście przedmiotów do zaliczenia w toku nauki znajdują się, między innymi: technologia preparatów kosmetycznych, analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków, projektowanie produktu kosmetycznego, produkty zapachowe i podstawy perfumerii, jakość i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego, mikrobiologia kosmetyków. A co po studiach? Absolwenci Technologii kosmetyków znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem i wprowadzaniem na rynek kosmetyków, gabinetach kosmetycznych, salonach SPA, laboratoriach badawczo-rozwojowych.

 

Opinie

Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Kasia, studentka Technologii kosmetyków mówi:

„Studiując na Politechnice Łódzkiej spotkałam ludzi podobnych do siebie. To równie ważne co poziom nauczania, czy prestiż uczelni. Politechnika Łódzka to, po prostu, świetne miejsce do nauki i rozwoju osobistego.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW - ważne informacje

Technologia kosmetyków studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię kosmetyków na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent kierunku Technologia kosmetyków na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • planowania, organizowania oraz nadzorowania produkcji kosmetyków,
 • projektowania produktów kosmetycznych,
 • kontroli jakości,
 • zasad wprowadzania kosmetyków na rynek.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia kosmetyków

Absolwent kierunku Technologia kosmetyków na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem i wprowadzaniem na rynek kosmetyków,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • salonach SPA,
 • laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)