Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

18.03.2022

Technologia żywności i żywienie człowieka – Politechnika Łódzka rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w PŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia ogólna
 • Mikrobiologia ogólna
 • Ekonomia
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
 • Podstawy zrównoważonego rozwoju
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Sztuka prezentacji
 • Zarządzanie firmą i kadrami
 • Żywienie człowieka

 

Politechnika Łódzka kształci studentów na czterdziestu pięciu kierunkach. Jednym z nich jest Technologia żywności i żywienia człowieka, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem jest uzyskanie szerokiej wiedzy z takich dyscyplin jak: chemia, biochemia, mikrobiologia, czy przemysłowe wytwarzanie żywności na bazie surowców zwierzęcych i roślinnych. Studenci poznają substancje toksyczne obecne w żywności oraz ich wpływ na organizm człowieka. Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej to przygotowanie do pracy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, oraz instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, jej kontrolą oraz żywieniem.

 

Sprawdź

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się, między innymi: chemia ogólna i nieorganiczna, podstawy dietetyki, gospodarka wodno- ściekowa w zakładach przemysłu spożywczego, ekologia i ochrona środowiska, chemia żywności, podstawy żywienia człowieka, technologia żywności pochodzenia roślinnego, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w przemyśle spożywczym, placówkach zbiorowego żywienia, ośrodkach badawczych, biurach projektowych, laboratoriach analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, firmach zajmujących się handlem żywnością.

 

Opinie

Podjęcie decyzji związanych ze studiowaniem bywa twardym orzechem do zgryzienia. Jak ułatwić życie kandydatom? Jeśli wybraliśmy kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka, warto zapytać: Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Klaudia, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej zwracają uwagę na to, co jedzą. To sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie technologii żywności rośnie. Studiuję na Politechnice Łódzkiej, aby zostać takim specjalistą.” 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - ważne informacje

 

Technologia żywności i żywienie człowieka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię żywności i żywienie człowieka

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności i organizmie,
 • przeprowadzania analizy żywności,
 • bezpieczeństwa produkcji żywności,
 • projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego,
 • zasad racjonalnego żywienia człowieka,
 • organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym,
 • utrwalania i przechowywania żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym,
 • placówkach zbiorowego żywienia,
 • ośrodkach badawczych,
 • biurach projektowych,
 • laboratoriach analizy i oceny jakości surowców i produktów spożywczych,
 • firmach zajmujących się handlem żywnością,
 • firmach zajmujących się przechowywaniem żywności.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)