Filologia szwedzka

Filologia szwedzka

Filologia szwedzka – Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 2021

Studia na kierunku filologia szwedzka we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia szwedzka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • praktyczna nauka języka obcego
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • historia obszaru językowego
 • psychologia
 • filozofia
 • metodyka nauczania języka obcego
 • dydaktyka

 

Wszechnica Polska to niepubliczna uczelnia, usytuowana w samym sercu Warszawy. W ciekawej ofercie dydaktycznej, kandydaci na studia, pod literą „S” odnajdą Skandynawistykę, czyli Filologię szwedzką, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Filologia szwedzka we Wszechnicy Polskiej w Warszawie realizowany jest w Instytucie Filologii i Pedagogiki. Założeniem nauki jest pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresu słownictwa oraz gramatyki szwedzkiej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: dydaktyka, wprowadzenie do pedagogiki, psychologia, językoznawstwo, metodyka nauczania języka obcego, praktyczna nauka języka obcego, literaturoznawstwo. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Filologii szwedzkiej we Wszechnicy Polskiej mogą wykorzystać w roli nauczyciela języka szwedzkiego, tłumacza, dziennikarza, pracownika instytucji kulturalnej.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Wszechnica Polska w Warszawie opinie? Monika, studentka Filologii szwedzkiej mówi:

„Studiując we Wszechnicy Polskiej wiem, że zdobywam wiedzę nowoczesną, którą będę mogła wykorzystać na różnych polach zawodowych.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię szwedzką we Wszechnicy Polskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Filologia szwedzka we Wszechnicy Polskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kultury i literatury szwedzkiej,
 • analizy zróżnicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i składniowego porównywanych języków,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • poprawnego redagowania tekstów,
 • posługiwania się językiem specjalistycznym,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia szwedzka:

Absolwent kierunku Filologia szwedzka we Wszechnicy Polskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kulturalnych,
 • redakcjach czasopism,
 • turystyce,
 • wydawnictwach,
 • mediach,
 • instytucjach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia filologiczne w Warszawie

Wszechnica Polska w Warszawie kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)