Architektura

Architektura

Architektura – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 2021

Studia na kierunku architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera architekta).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • projektowanie wnętrz
 • efektywność inwestycji budowlanych
 • budownictwo komunikacyjne
 • historia sztuki
 • grafika inżynierska
 • fizyka budowli
 • budownictwo ogólne
 • prawo budowlane

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to jedna z najważniejszych, niepublicznych szkół wyższych w kraju. W ofercie kierunków oferowanych kandydatom, pod literą „A” znajdziemy Architekturę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem wielu zagadnień z zakresu historii i teorii architektury, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, oraz projektowania architektonicznego. Studenci poznają przepisy techniczno- budowlane, metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego, a także zasady kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi.  

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: projektowanie wnętrz, efektywność inwestycji budowlanych, budownictwo komunikacyjne, historia sztuki, grafika inżynierska, fizyka budowli, budownictwo ogólne, prawo budowlane, planowanie miast, architektura współczesna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury w WSEiZ będą mogli wykorzystać w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych.

Okres rekrutacji na studia, to czas, w którym kandydaci zadają wiele pytań. Aby nie pogubić się w ich natłoku, warto zapytać o jedno: Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Klaudia, studentka Architektury mówi:

„WSEiZ to nowoczesna uczelnia, dająca studentowi wiele swobody i dbająca o rozwój jego wyobraźni, a ta na studiach architektonicznych jest bardzo ważna.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

Absolwent Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji procesu inwestycyjnego,
 • konstruowania i wizualizacji obiektów architektonicznych,
 • rozumienia wzajemnych relacji obiektu i otoczenia,
 • opracowywania projektu architektonicznego z zastosowaniem elementów konstrukcyjnych,
 • zasad energooszczędnego projektowania budynków,
 • prawa budowlanego,
 • sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
 • organach administracji państwowej,
 • firmach budowlano- architektonicznych,
 • agencjach i biurach nieruchomości,
 • agencjach designerskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura wnętrz - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Warszawie

WSEiZ kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)