Architektura

Architektura

Architektura – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • projektowanie wnętrz
 • efektywność inwestycji budowlanych
 • budownictwo komunikacyjne
 • historia sztuki
 • grafika inżynierska
 • fizyka budowli
 • budownictwo ogólne
 • prawo budowlane

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to jedna z najważniejszych, niepublicznych szkół wyższych w kraju. W ofercie kierunków oferowanych kandydatom, pod literą „A” znajdziemy Architekturę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem wielu zagadnień z zakresu historii i teorii architektury, sztuk pięknych, budownictwa, technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, oraz projektowania architektonicznego. Studenci poznają przepisy techniczno- budowlane, metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego, a także zasady kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi.  

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: projektowanie wnętrz, efektywność inwestycji budowlanych, budownictwo komunikacyjne, historia sztuki, grafika inżynierska, fizyka budowli, budownictwo ogólne, prawo budowlane, planowanie miast, architektura współczesna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury w WSEiZ będą mogli wykorzystać w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych.

Okres rekrutacji na studia, to czas, w którym kandydaci zadają wiele pytań. Aby nie pogubić się w ich natłoku, warto zapytać o jedno: Jakie ma Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie opinie? Klaudia, studentka Architektury mówi:

„WSEiZ to nowoczesna uczelnia, dająca studentowi wiele swobody i dbająca o rozwój jego wyobraźni, a ta na studiach architektonicznych jest bardzo ważna.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania:

Absolwent Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji procesu inwestycyjnego,
 • konstruowania i wizualizacji obiektów architektonicznych,
 • rozumienia wzajemnych relacji obiektu i otoczenia,
 • opracowywania projektu architektonicznego z zastosowaniem elementów konstrukcyjnych,
 • zasad energooszczędnego projektowania budynków,
 • prawa budowlanego,
 • sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych i pracowniach architektonicznych,
 • organach administracji państwowej,
 • firmach budowlano- architektonicznych,
 • agencjach i biurach nieruchomości,
 • agencjach designerskich.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura wnętrz - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Warszawie

WSEiZ kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)