Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEIZ) - rekrutacja na studia 2022/2023

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (11 kierunków) i drugiego (6 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSEIZ mogą aplikować na 8 kierunków studiów stacjonarnych oraz 11 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • budownictwo
 • informatyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zdrowie publiczne

Dowiedz się więcej: wseiz.pl

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest uczelnią o profilu techniczno- artystycznym, której misją jest prowadzenie najwyższej jakości, nowoczesnego i elastycznego kształcenia studentów potrafiących sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, tworzących nowe wartości ekonomiczne, społeczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju oraz zgodnie z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych. Uczelnia daje możliwość poszerzania horyzontów i rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w pracach kół naukowych, posiadających międzywydziałowy charakter, a także uczestnictwo w najpopularniejszym programie mobilności Erasmus+.

Na charakter kształcenia studentów istotny wpływ ma współpraca uczelni z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

 

Kształcenie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie odbywa się w przestrzeni dwóch wydziałów: Wydziału Architektury oraz Wydziału Inżynierii i Zarządzania. Kandydaci mogą wybierać z szerokiej palety kierunków oraz licznych specjalności. Dzięki nauce mogą pozyskać tytuł inżyniera, inżyniera architekta, licencjata, a także magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera oraz magistra.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie: znaleziono 11

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura krajobrazu

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Architektura wnętrz

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Wzornictwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne

I stopnia

niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Komentarze (0)