Fizjoterapia

Fizjoterapia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Fizjoterapia – Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarneStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia prawidłowa człowieka
 • anatomia funkcjonalna
 • fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii
 • podstawy żywienia człowieka
 • kinezjologia
 • kinezyterapia
 • odnowa biologiczna

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Fizjoterapię, prowadzoną na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej, będących podstawą przygotowania do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w szczególności w zakresie stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Program nauczania to specjalistyczny proces zaopiniowany przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Dyrektora Zakładu Fizjoterapii i Masażu BIO-RELAX oraz członków zarządu Centrum Medycznego „Internus”.

W gronie przedmiotów realizowanych w toku nauki znajdują się: anatomia prawidłowa człowieka, anatomia funkcjonalna, fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii, podstawy żywienia człowieka, kinezjologia, kinezyterapia, odnowa biologiczna, rehabilitacja społeczna i zawodowa. A co po studiach? Absolwenci Fizjoterapii na UMCS znajdą zatrudnienie w szpitalach klinicznych na różnych oddziałach, przychodniach, gabinetach specjalistycznych, sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach odnowy biologicznej, przychodniach medycyny sportowej i klubach sportowych.

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Edyta, studentka Fizjoterapii mówi:

„Studiując Fizjoterapię na UMCS wiem, że zdobywam najwyższe umiejętności, bo program kształcenia został opracowany we współpracy z doświadczonymi praktykami. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizjoterapię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym,
 • interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu,
 • biomechanicznej analizy postawy ciała,
 • wykonywania ćwiczeń leczniczych,
 • technik i metodyki masażu leczniczego,
 • planowania i realizowania całego procesu rehabilitacyjnego,
 • sprawowania kontroli efektywności procesu fizjoterapii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizjoterapia:

Absolwent kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach klinicznych na różnych oddziałach,
 • przychodniach i w gabinetach specjalistycznych,
 • sanatoriach,
 • szpitalach uzdrowiskowych,
 • ośrodkach odnowy biologicznej i SPA,
 • przychodniach medycyny sportowej i klubach sportowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 



# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Fizjoterapia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zamiejscowym w Puławach

Komentarze (0)