Fizyka

Fizyka

Fizyka

30.01.2022

Fizyka - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • metody opracowania wyników pomiarów
 • mechanika klasyczna i relatywistyczna
 • fizyka atomowa
 • kwantowa teoria pola
 • komputerowe modelowanie procesów fizycznych
 • programowanie rozproszone i równoległe

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Fizyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest zapoznanie się z podstawami teoretycznymi i eksperymentalnymi współczesnej fizyki. Studenci nabywają umiejętności wykonywania eksperymentów i obliczeń, oraz wykorzystywania aparatury pomiarowej do badania procesów fizycznych i własności ciał.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, metody opracowania wyników pomiarów, mechanika klasyczna i relatywistyczna, fizyka atomowa, kwantowa teoria pola, komputerowe modelowanie procesów fizycznych, programowanie rozproszone i równoległe. Absolwenci Fizyki na UMCS znajdą zatrudnienie jako pracownik naukowy wyższej uczelni, bądź instytucji badawczych, nauczyciel, specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne, czy też pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Artur, student Fizyki mówi:

„Fizyka to niezwykle ciekawa dziedzina, ale trzeba umieć odpowiednio o niej opowiadać, odpowiednio do niej zachęcić, pokazać jej siłę. To wszystko można znaleźć na UMCS. Tutaj, spotkacie odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia Lublin

Fizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formalizmu matematycznego potrzebnego do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych,
 • zasad budowy aparatury do wykonywania eksperymentów fizycznych,
 • metod doświadczalnych,
 • zależności termodynamicznych,
 • analizy danych pomiarowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie :

 • jako nauczyciel,
 • jako specjalista,
 • w instytutach badawczych,
 • w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • w szpitalach,
 • w instytucjach związanych z medycyną, biologią i biotechnologią,
 • w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • w wyższych uczelniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)