Fizyka - Lublin

Fizyka - Lublin

Fizyka - Lublin

Studia w Lublinie

fizyka

Odkryj kierunek fizyka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Fizyka studia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Fizyka w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek fizyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Fizyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie fizyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Specyfika, jaką charakteryzują się poszczególne kierunki studiów w Lublinie, implikują wymagania rekrutacyjne, które należy spełnić, aby zwiększyć swoje szanse na zasilenie grona studentów już w październiku.

Przedmiotami mającymi największe znaczenie podczas rekrutacji na fizykę są zazwyczaj: matematyka, fizyka, chemia, fizyka i astronomia oraz język obcy. Pamiętaj o zapoznaniu się ze stroną internetową wybranej uczelni tuż przed złożeniem swojej aplikacji. W ten sposób unikniesz zbędnych rozczarowań, wynikających z niewiedzy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka w Lublinie

Czas trwania studiów na kierunku fizyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyka na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku fizyka w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka w Lublinie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Kierunki fizyczne w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA?

 

Chociaż znaczna część ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że fizyka jest wiernym towarzyszem codziennego życia każdego człowieka, to fakt nieustannego działania grawitacji, sił odśrodkowych, a także tych związanych z oporem powietrza na ludzi jest niezaprzeczalny. Studia fizyczne są jedną z najciekawszych propozycji dydaktycznych, którą posiada w swoim ofercie wiele polskich uczelni. Osoby aspirujące do miana wybitnego naukowca podejmują fizykę z nadzieją, że zdobyte podczas edukacji kompetencje znajdą odzwierciedlenie w potrzebach międzynarodowego rynku pracy. Najczęściej ich marzenia zostają spełnione.

Studia w Lublinie na kierunku fizyka są bez wątpienia propozycją trudną, wymagającą specjalnych predyspozycji, zaangażowania i ambicji. Mimo tego istnieje wielu kandydatów, chcących sukcesywnie poznawać fascynujący świat różnorodnych zjawisk fizycznych, z których nie wszystkie zostały dokładnie poznane. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu edukacji na kierunku fizyka, powinieneś zastanowić się, czy:

 • Jesteś ciekawy otaczającego cię świata i zachodzących w nim procesów,
 • przedmioty ścisłe i przyrodnicze zawsze były twoim konikiem,
 • wyjaśnianie skomplikowanych zjawisk, w których bierze udział wiele czynników naturalnych napawa cię ciekawością,
 • zawód fizyka byłby dla ciebie najbardziej zadowalający.

Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na większość powyższych pytań, to najprawdopodobniej studia na kierunku fizyka okażą się najlepszym z możliwych wyborów. Jednak zanim aplikujesz na uczelnie w Lublinie, zapoznaj się z regulaminem kształcenia, jakie oferuje dana placówka.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku fizyka w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Fizyka jest kierunkiem popularnym i obecnym na wielu polskich uczelniach. Lublin to jedno z polskich miast, które zagwarantowały studentom możliwość kształcenia kierunkowego. Niezależnie od wybranej uczelni, studiując fizykę będziesz miał okazję poznać wszechstronne zagadnienia, odnoszące się do:

 • zjawisk zachodzących w przyrodzie
 • opisu matematycznych zależności pomiędzy poszczególnymi danymi
 • wykorzystania fizyki w różnych dziedzinach życia (na przykład gastronomii, medycynie, farmacji, weterynarii, czy przemyśle przetwórczym)

 

Na dalszym etapie swojej przygody z tym kierunkiem, staniesz przed wyborem jednej z kilku podstawowych specjalności. Dzięki temu ukierunkujesz swój dalszy rozwój w wybranym obszarze. Absolwenci lubelskiej fizyki otrzymują wszechstronne wykształcenie, dzięki któremu są w stanie znaleźć pracę na rynku międzynarodowym.

Ile trwają studia na kierunku fizyka w Lublinie?

Studia na kierunku Fizyka w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA?

Jakie zatrudnienie będzie na ciebie czekało, jeżeli zdecydujesz się na podjęcie fizyki w Lublinie? Przyszłościowe, ciekawe, rozwijające i pragmatyczne. Absolwenci tego interesującego kierunku bez trudu znajdują pracę w

 • szkolnictwie oraz ośrodkach akademickich
 • laboratoriach badawczych
 • ośrodkach naukowo-rozwojowych
 • fabrykach i przemyśle przetwórczym

 

A także z powodzeniem prowadzą własną działalność gospodarczą, którą opierają o dowolny aspekt ukończonego kierunku.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)