Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Politechnika Łódzka - kierunki studiów

Inżynieria bezpieczeństwa pracy – Politechnika Łódzka 2021

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Mechanika techniczna
 • Grafika inżynierska
 • Przedsiębiorczość
 • Normalizacja
 • Podstawy chemii ogólnej
 • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Matematyka
 • Fizyka

 

Politechnika Łódzka to bogata oferta dydaktyczna, skupiona wokół 61 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Inżynieria bezpieczeństwa pracy, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie wysokokwalifikowanych kadr BHP dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Studenci nabywają umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji organizatorskich związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, prowadzenia dokumentacji BHP, realizacji szkoleń, wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów, a także racjonalnego zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym.

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące zagadnienia: fizyka, elektrotechnika, nauka o bezpieczeństwie, czynniki zagrożeń elektrycznych, czynniki zagrożeń oświetleniowych, czynniki zagrożeń mechanicznych, czynniki zagrożeń pożarowych, czynniki zagrożeń chemicznych, czynniki zagrożeń biologicznych. A gdzie znajdą zatrudnienie absolwenci Inżynierii bezpieczeństwa pracy? Mogą pracować w państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym, placówkach badawczych, przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych z kształceniem nierzadko sprawia problemy. Kandydaci na studia porównują oferty dydaktyczne, listę przedmiotów do zaliczenia, a nawet nazwiska wśród grona absolwentów. Jakie ma Politechnika Łódzka opinie? Łukasz, student Inżynierii bezpieczeństwa pracy mówi:

„Studiowanie Inżynierii bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej to poczucie bezpieczeństwa w procesie poszukiwania ciekawej pracy. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY - ważne informacje

Inżynieria bezpieczeństwa pracy studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej:

Absolwent Inżynierii bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego,
 • projektowania i monitorowania technicznych warunków pracy,
 • prowadzenia badań i określenia okoliczności awarii i wypadków przy pracy,
 • przestrzegania standardów bezpieczeństwa,
 • prowadzenia szkoleń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • prowadzenia dokumentacji BHP.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy na Politechnice Łódzkiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym,
 • placówkach badawczych,
 • przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczństwa pracy - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Łodzi

Politechnika Łódzka kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

Komentarze (0)