Architektura informacji

Architektura informacji

Architektura informacji

30.01.2022

Architektura informacji – Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku architektura informacji na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku architektura informacji w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura informacji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • architektura baz danych
 • edukacja informacyjna
 • grafika informacyjna
 • współczesny rynek mediów
 • infobrokering
 • prawo mediów
 • wizualizacja danych i informacji
 • społeczeństwo informacji i wiedzy

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W bogatej ofercie edukacyjnej, pod literą „A” kandydaci odnajdą Architekturę informacji, prowadzoną na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest, przede wszystkim, nabycie umiejętności tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi. Studenci zapoznają się również z tematyką ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego, a także zachowań i potrzeb użytkowników informacji.

A jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: architektura baz danych, edukacja informacyjna, grafika informacyjna, współczesny rynek mediów, infobrokering, prawo mediów, wizualizacja danych i informacji, społeczeństwo informacji i wiedzy. A co po studiach? Absolwenci Architektury informacji na UMCS znajdą zatrudnienie w organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, firmach gromadzących i przetwarzających informacje, jednostkach administracji publicznej i państwowej, bibliotekach i mediatekach, wydawnictwach, księgarniach, agencjach reklamowych, portalach i serwisach internetowych.

 

Opinie

Jakie ma opinie Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie? Matylda, studentka Architektury informacji mówi:

„UMCS to jedna z najlepszych uczelni i nauka jest prawdziwym prestiżem. A dlaczego studiuję Architekturę informacji? Bo w czasach tzw. społeczeństwa informacji i wiedzy, pewien porządek w tej materii to nie lada sztuka.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ARCHITEKTURA INFORMACJI - ważne informacje

Architektura informacji studia Lublin

Architektura informacji studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę informacji:

Absolwent kierunku Architektura informacji na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad redagowania i foto-edycji tekstów,
 • zasad pozycjonowania serwisów internetowych,
 • projektowania i oceniania systemów i usług informacyjnych,
 • procesów eksploracji danych,
 • zasad organizacji przestrzeni i zasobów informacyjnych biblioteki,
 • prawa mediów,
 • marketingu w działalności informacyjnej.,
 • wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura informacji:

Absolwent kierunku Architektura informacji na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej,
 • w firmach gromadzących i przetwarzających informacje,
 • w jednostkach administracji publicznej i państwowej,
 • w bibliotekach i mediatekach,
 • w wydawnictwach,
 • w księgarniach,
 • jako architekt informacji,
 • jako projektant baz danych,
 • jako projektant stron internetowych,
 • jako menedżer zbiorów cyfrowych,
 • jako tester użyteczności aplikacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)