Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

30.01.2022

Bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zagrożenia bezpieczeństwa
 • teoria bezpieczeństwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • organizacja i zarządzanie
 • bezpieczeństwo w działalności trzeciego sektora

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa szkoła wyższa po wschodniej stronie Wisły. W gronie proponowanych kierunków kształcenia, pod literą „B” kandydaci znajdą Bezpieczeństwo narodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i prawnych, która stanowi podstawę rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego i jego zakresów. Studenci uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Bezpieczeństwo narodowe na UMCS to także nabycie umiejętności kierowania zespołami ludzkimi i prawidłowego komunikowania się z otoczeniem.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: zagrożenia bezpieczeństwa, teoria bezpieczeństwa, logistyka w sytuacjach kryzysowych, prawo międzynarodowe publiczne, systemy bezpieczeństwa międzynarodowego, organizacja i zarządzanie, bezpieczeństwo w działalności trzeciego sektora, mediacje i negocjacje. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego na UMCS znajdą zatrudnienie w administracji państwowej na szczeblu centralnym, administracji na szczeblu samorządowym, służbach mundurowych, agencjach ochrony, organizacjach pozarządowych, ośrodkach doradczych.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Zatem: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Mariusz, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Nie wyobrażam sobie, że mógłbym wybrać inną uczelnię niż UMCS. To miejsce idealne do zgłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań, choćby przez liczne koła naukowe, czy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Zapraszam wszystkich kandydatów na studia do pięknego Lublina, na najlepszą uczelnię w kraju.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Lublin

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy przyczyn sukcesów i porażek w tworzeniu i umacnianiu państwowości,
 • procesów zachodzących w organizacji i funkcjonowaniu współczesnych państw,
 • interpretacji przepisów prawnych,
 • analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami,
 • zbierania i hierarchizowania informacji,
 • organizacji akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi,
 • oceny zgodności prawa polskiego z prawem międzynarodowym w obszarze bezpieczeństwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji państwowej na szczeblu centralnym (np. Biurze Bezpieczeństwa Narodowego),
 • administracji na szczeblu samorządowym,
 • służbach mundurowych,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • agencjach detektywistycznych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • ośrodkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)