Biologia

Biologia

Biologia

30.01.2022

Biologia - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metodologia nauk przyrodniczych
 • inżynieria genetyczna
 • ekologia
 • biotechnologia
 • metody statystyczne w biologii
 • genetyka

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to szkoła wyższa sięgająca historią 1944 roku. W szerokiej ofercie dydaktycznej, złożonej z osiemdziesięciu kierunków, kandydaci znajdą także Biologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biologii, które oparte są na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci poznają nowoczesne metody instrumentalne i analityczne, zasady bezpiecznego postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą, czy też reguły planowania i przeprowadzania różnych zadań badawczych.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: metodologia nauk przyrodniczych, inżynieria genetyczna, ekologia, biotechnologia, metody statystyczne w biologii, genetyka. A co po studiach? Absolwenci Biologii na UMCS będą mogli podjąć pracę w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, firmach biotechnologicznych, firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, parkach naukowo-technologicznych, firmach farmaceutycznych.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Biologię. Ale która uczelnia będzie najlepsza do zgłębiania wiedzy? Jeśli planujemy studiować na Lubelszczyźnie, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Milena, studentka Biologii mówi:

„Studia na UMCS to czas aktywnie spędzony. Tutaj nie ma miejsca na nudę. Zajęcia, uczestnictwo w kołach naukowych, których jest bardzo dużo, obozy naukowe, sympozja…można wymieniać bardzo, bardzo długo. I właśnie dlatego polecam tę uczelnię. Na UMCS wiesz, że studiujesz.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Lublin

Biologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • zagadnień dotyczących struktury i funkcji komórki,
 • biochemicznych technik laboratoryjnych,
 • technik mikroskopowych i histologicznych,
 • procedur pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych,
 • postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • planowania i przeprowadzania złożonych zadań badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej,
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne,
 • parkach naukowo-technologicznych,
 • firmach kosmetycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych,
 • placówkach i instytucjach naukowych,
 • działach administracji zajmujących się ochroną środowiska,
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: - absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych kierunków biologia lub biotechnologia – na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów*, - absolwentów uniwersyteckich studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia określonych uchwałą Senatu UMCS dla studiów I stopnia kierunku biologia lub biotechnologia – na podstawie konkursu średnich z: wyników testu kompetencyjnego z biologii (dla kierunku biologia) lub biotechnologii (dla kierunku biotechnologia) w zakresie studiów I stopnia oraz ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)