Chemia

Chemia

Chemia

30.09.2021

Chemia - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku chemia w UMCS
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • klasyczna analiza ilościowa
 • chemia fizyczna
 • metody chromatograficzne
 • botanika farmakologiczna
 • mikrobiologia lekarska
 • inżynieria chemiczna
 • technologia chemiczna
 • chemia polimerów
 • chemia kwantowa

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „C” kandydaci znajdą kierunek Chemia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności z obszaru zagadnień chemii, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci zapoznają się, między innymi, z zasadami otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, oraz właściwościami użytkowymi nowych materiałów. Chemia na UMCS to umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Na program nauczania składają się następujące przedmioty: chemia ogólna, klasyczna analiza ilościowa, chemia fizyczna, metody chromatograficzne, botanika farmakologiczna, mikrobiologia lekarska, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, chemia polimerów, chemia kwantowa. A co po studiach? Absolwenci Chemii na UMCS znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle kosmetycznym, jednostkach badawczych, służbach ochrony środowiska, jednostkach kontrolnych, laboratoriach analitycznych, środowiskowych i kryminalistycznych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Patrycja, studentka Chemii mówi:

„Studiowanie na UMCS było moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania, jeśli chodzi o edukację. To świetna uczelnia, jedna z najlepszych w naszym kraju, w której grono wykładowców to doświadczeni, uznani w swoich dziedzinach praktycy.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

CHEMIA - ważne informacje

Chemia studia Lublin

Chemia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych oraz chemicznych,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych,
 • postępowania z odpadami,
 • technik i technologii stosowanych w konserwacji rzeźby i architektury,
 • metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce,
 • nowoczesnych metod instrumentalnych stosowanych w analizie materiałowej,
 • technik spektroskopowych do rozwiązywania określonego problemu,
 • stosowania substancji biologicznie aktywnych,
 • posługiwania się techniką dyfrakcyjną.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • jednostkach badawczych,
 • sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
 • służbach ochrony środowiska,
 • parkach narodowych i parkach krajobrazowych,
 • rezerwatach,
 • jednostkach kontrolnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach kryminalistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie: średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych: matematyka – 30, fizyka – 20, chemia – 280.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)