Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

26.09.2021

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • dyrygowanie z czytaniem partytur
 • fortepian
 • fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją
 • zajęcia muzyczno- ruchowe z rytmiką
 • harmonia
 • psychologia muzyki
 • kształcenie słuchu
 • kultura medialna
 • analiza dzieła muzycznego

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki zakres dyscyplin. Wśród nich widnieje Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej, a także przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych. Studenci poruszają się po obszarach kształcenia słuchu, harmonii, historii muzyki, instrumentacji, emisji głosu, a także etnomuzykologii i roli mediów w komunikacji kulturowej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: dyrygowanie z czytaniem partytur, fortepian, fortepian z nauką akompaniamentu i improwizacją, zajęcia muzyczno- ruchowe z rytmiką, harmonia, psychologia muzyki, kształcenie słuchu, kultura medialna, analiza dzieła muzycznego, metodyka nauczania muzyki. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na UMCS mogą wykorzystać w szkołach podstawowych, szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia, instytucjach kultury, mediach, zespołach wokalnych, zespołach instrumentalnych, chórach amatorskich, agencjach artystycznych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Ewelina, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mówi:

„Muzyka łagodzi obyczaje i na UMCS wiedzą o tym najlepiej. Rozwijam swoje umiejętności muzyczne, ale co ważne, nie tylko dla samej siebie, ale także dla innych. Uczę się, by potem zdobytą wiedzę przekazać innym, coś im pokazać, zaproponować, pobudzić do działania.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • techniki pianistycznej i posługiwania się instrumentem w ramach zróżnicowanego stylistycznie i technicznie repertuaru,
 • analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych,
 • analizy struktury i cech określających styl dzieła muzycznego,
 • czytania nut głosem,
 • rozróżniania gatunków wokalnej i instrumentalnej muzyki dawnej,
 • stosowania zasad techniki dyrygenckiej,
 • czytania i realizacji na fortepianie partytur,
 • opracowywania akompaniamentu,
 • prowadzenia zajęć muzyczno- ruchowych,
 • organizowania przedsięwzięć artystycznych,
 • promowania kultury muzycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach podstawowych,
 • szkołach muzycznych pierwszego stopnia,
 • ośrodkach kultury,
 • mediach,
 • agencjach artystycznych,
 • zespołach wokalnych i instrumentalnych,
 • chórach amatorskich,
 • zespołach rozrywkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:• słuchu muzycznego,• prezentacji muzycznej (instrument lub śpiew),• predyspozycji manualnych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych. Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia do: - sprawdzianu ze słuchu muzycznego, - egzaminu praktycznego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)