Historia

Historia

Historia

01.10.2021

Historia - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku historia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia historiografii
 • historia nowożytna Polski
 • historia Polski po 1945 roku
 • symbole w kulturze
 • interpretacje dziejów
 • regionalizm
 • blok przedmiotów poświęconych demokracjom i społeczeństwu na przestrzeni dziejów

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „H” kandydaci znajdą kierunek Historia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem nauki jest zdobycie wykształcenia humanistycznego, oraz wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Historia na UMCS to także zajęcia z zakresu multimediów w pracy historyka, podstaw projektowania gier historycznych czy wiedza o muzeach i muzealnictwie.

Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: historia historiografii, historia nowożytna Polski, historia Polski po 1945 roku, symbole w kulturze, interpretacje dziejów, regionalizm, blok przedmiotów poświęconych demokracjom i społeczeństwu na przestrzeni dziejów. A co po studiach? Absolwenci Historii na UMCS znajdą zatrudnienie w szkolnictwie, muzeach, instytucjach kultury, stowarzyszeniach, wydawnictwach, redakcjach, firmach produkujących gry historyczne, jednostkach samorządu.

 

Opinie

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Krzysiek, student Historii mówi:

„Studia na UMCS dają możliwość udziału w pracach kilku kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, oraz uczestnictwa, na przykład, w grupach rekonstrukcyjnych. Studia to możliwość zagłębiania się w całości wybranej dziedziny.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia Lublin

Historia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Historię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych z czasów antycznych,
 • interpretacji roli Europy w dziejach świata,
 • analizy dawnych i współczesnych teorii historiozoficznych,
 • prowadzenia badań historycznych,
 • realizowania zadań w zakresie dydaktyki historii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • placówkach kulturalnych,
 • muzeach,
 • stowarzyszeniach i fundacjach,
 • instytucjach rządowych i jednostkach samorządu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Specjalność nauczycielską mogą wybrać tylko absolwenci specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)