Historia - Lublin

Studia w Lublinie

historia

Odkryj kierunek historia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Historia studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Historia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku historia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Historia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek historia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku historia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język polski
 • geografia
 • filozofia
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia w Lublinie na kierunku historia zaliczają się do szerokiego kanonu nauk korzystających z dziedzin humanistycznych i społecznych.

Zazwyczaj procedury kwalifikacyjne mają identyczny charakter, jak specyfika nauczania na studiach, dlatego aby dostać się na historię w Lublinie, należy podejść do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz filozofii, najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Procedury kwalifikacyjne mogą ulegać pewnym zmianom w czasie, dlatego postaraj się na bieżąco śledzić ustalenia, które znajdziesz na stronie internetowej wybranej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA?

 

Nie ulega wątpliwości, że fundamentem pod teraźniejszość i przyszłość jest to, co zostawiliśmy za sobą w czasie. Poznanie przeszłości zawierającej się w dorobku naukowym, kulturowym, literackim oraz politycznym i gospodarczym ludzi żyjących w zamierzchłych czasach pozwala na dokładniejsze zrozumienie istoty czasów obecnych – wiele zależności przyczynowo-skutkowych wyniesionych z przeszłości obowiązuje do dzisiaj. Najlepszą drogą do poznania życia ludzkiego na przestrzeni wieków są studia historyczne, które możesz podjąć między innymi w Lublinie. To popularna i rozwijająca dziedzina kształcenia, dzięki której otrzymasz szansę na rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy o świecie podczas przyszłej pracy zawodowej.

Wszystkie kierunki studiów w Lublinie są adresowane do konkretnego grona przyszłych kandydatów. Oczywiście proces rekrutacyjny jest całkowicie wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji, jednak niewątpliwie kandydaci o predyspozycjach pokrywających się ze specyfiką przyszłego kształcenia będą mieli większe szanse na odniesienie sukcesu, niż ludzie, którzy takich predyspozycji nie posiadają. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu historii w Lublinie, powinieneś wykazywać szerokie zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi, takimi jak właśnie historia, język polski, język angielski, czy wiedza o społeczeństwie. Dodatkowym atutem okaże się zainteresowanie szeroko rozumianą przeszłością, na której w głównej mierze bazują przedmioty wykładane na studiach historycznych. Jeżeli wydaje ci się, że historia to kierunek skrojony na miarę twoich potrzeb i oczekiwań, to nie wahaj się dłużej i aplikuj w najbliższym możliwym terminie!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku historia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka studiów, jaką oferują uczelnie w Lublinie, została zaprojektowana w sposób dopasowany do zainteresowań przyszłych kandydatów oraz specyfiki samego rynku pracy. Jeżeli więc zdecydujesz się na studiowanie historii, zagwarantujesz sobie uzyskanie kompetencji adekwatnych do aktualnych zapotrzebowań. Podczas edukacji:

 • poznasz dorobek kulturowy żyjących w zamierzchłych czasach cywilizacji 
 • zrozumiesz postęp rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i politycznego
 • dowiesz się nieco o przedmiotach wytwarzanych przez ludzi pierwotnych
 • w sposób szczegółowy zostaną ci przedstawione przebiegi najważniejszych wydarzeń historycznych, takich jak walki zbrojne, konflikty polityczne i sojusze
 • dowiesz się również w jaki sposób pobiera się i gromadzi dane niezbędne do badania przeszłości

Ile trwają studia na kierunku historia w Lublinie?

Studia na kierunku Historia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Historia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA?

Wszystkich absolwentów historii będzie czekała możliwość dokonania wyboru w kwestii przyszłej ścieżki zawodowej. Jako historyk będziesz mógł zatrudnić się w:

 • wydawnictwach prasowych
 • mass-mediach
 • telewizji oraz radiu jako wsparcie merytoryczne podczas tworzenia tematycznych audycji
 • teatrach
 • domach kultury
 • operach
 • muzeach i pracowniach archeologicznych

 

Jeżeli cenisz sobie codzienny kontakt z drugim człowiekiem, a dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi będzie dla ciebie źródłem satysfakcji, będziesz mógł pomyśleć o rozpoczęciu pracy w placówkach oświatowych oraz uczelniach wyższych.

Gdzie studiować na kierunku historia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Uczelnie na których można studiować kierunek historia w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek historia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Historii i Archeologii UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek historia w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia Lublin studia i stopnia

Historia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki historyczne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)