Historia - Lublin

Historia - Lublin

Studia na kierunku historia w Lublinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Historia +

Szkoła Doktorska KUL  stopień: () ,
forma: stacjonarne

Wydział Nauk Humanistycznych KUL  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

26.01.2024

Historia studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Historia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Historia - Lublin
Studia na kierunku historia w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku historia w Lublinie rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 18 lipca 2024 r. | Historia Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Lublinie 2024/2025 na kierunku historia możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Historii i Archeologii UMCS) oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych KUL).
 
Opis kierunku
Studia na tym kierunku wyposażają studentów w interdyscyplinarną wiedzę humanistyczną, kładąc nacisk na zagadnienia z dziedziny historii Polski i historii powszechnej. Uczestnicy zajęć poznają tajniki m.in. prehistorii ziem polskich, Europy i jej mieszkańców w późnym średniowieczu, historii filozofii, imperiów europejskich i ikon dyplomacji oraz partii i systemów politycznych w XX stuleciu. Ponadto, studenci rozwijają swoje kompetencje miękkie takie jak: krytyczne myślenie, kreatywność czy umiejętność analitycznego myślenia.
 
Praca po studiach
Ukończenie studiów na kierunku historia umożliwia różnorodny rozwój zawodowy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w szkołach, oddając się powołaniu nauczycielskiemu. Pracują także w instytucjach kulturalnych — muzeach i archiwach. Doskonale odnajdują się w branży medialnej, np. na stanowisku dziennikarzy reportażowych bądź tworząc artykuły w tematyce historycznej. Na historyków czekają także posady w administracji publicznej i samorządowej. Ponadto, absolwenci z powodzeniem znajdą pracę w historycznych instytutach naukowo-badawczych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku historia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język polski
 • geografia
 • filozofia
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia w Lublinie na kierunku historia zaliczają się do szerokiego kanonu nauk korzystających z dziedzin humanistycznych i społecznych.

Zazwyczaj procedury kwalifikacyjne mają identyczny charakter, jak specyfika nauczania na studiach, dlatego aby dostać się na historię w Lublinie, należy podejść do egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz filozofii, najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Procedury kwalifikacyjne mogą ulegać pewnym zmianom w czasie, dlatego postaraj się na bieżąco śledzić ustalenia, które znajdziesz na stronie internetowej wybranej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA?

 

Nie ulega wątpliwości, że fundamentem pod teraźniejszość i przyszłość jest to, co zostawiliśmy za sobą w czasie. Poznanie przeszłości zawierającej się w dorobku naukowym, kulturowym, literackim oraz politycznym i gospodarczym ludzi żyjących w zamierzchłych czasach pozwala na dokładniejsze zrozumienie istoty czasów obecnych – wiele zależności przyczynowo-skutkowych wyniesionych z przeszłości obowiązuje do dzisiaj. Najlepszą drogą do poznania życia ludzkiego na przestrzeni wieków są studia historyczne, które możesz podjąć między innymi w Lublinie. To popularna i rozwijająca dziedzina kształcenia, dzięki której otrzymasz szansę na rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy o świecie podczas przyszłej pracy zawodowej.

Wszystkie kierunki studiów w Lublinie są adresowane do konkretnego grona przyszłych kandydatów. Oczywiście proces rekrutacyjny jest całkowicie wolny od jakiejkolwiek dyskryminacji, jednak niewątpliwie kandydaci o predyspozycjach pokrywających się ze specyfiką przyszłego kształcenia będą mieli większe szanse na odniesienie sukcesu, niż ludzie, którzy takich predyspozycji nie posiadają. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu historii w Lublinie, powinieneś wykazywać szerokie zainteresowanie przedmiotami humanistycznymi, takimi jak właśnie historia, język polski, język angielski, czy wiedza o społeczeństwie. Dodatkowym atutem okaże się zainteresowanie szeroko rozumianą przeszłością, na której w głównej mierze bazują przedmioty wykładane na studiach historycznych. Jeżeli wydaje ci się, że historia to kierunek skrojony na miarę twoich potrzeb i oczekiwań, to nie wahaj się dłużej i aplikuj w najbliższym możliwym terminie!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku historia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka studiów, jaką oferują uczelnie w Lublinie, została zaprojektowana w sposób dopasowany do zainteresowań przyszłych kandydatów oraz specyfiki samego rynku pracy. Jeżeli więc zdecydujesz się na studiowanie historii, zagwarantujesz sobie uzyskanie kompetencji adekwatnych do aktualnych zapotrzebowań. Podczas edukacji:

 • poznasz dorobek kulturowy żyjących w zamierzchłych czasach cywilizacji 
 • zrozumiesz postęp rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i politycznego
 • dowiesz się nieco o przedmiotach wytwarzanych przez ludzi pierwotnych
 • w sposób szczegółowy zostaną ci przedstawione przebiegi najważniejszych wydarzeń historycznych, takich jak walki zbrojne, konflikty polityczne i sojusze
 • dowiesz się również w jaki sposób pobiera się i gromadzi dane niezbędne do badania przeszłości

Uczelnie w Lublinie - kierunek historia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Humanistycznych KUL) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Szkoła Doktorska KUL) stacjonarne więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Historii i Archeologii UMCS) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku historia w Lublinie?

Studia na kierunku Historia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Historia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA?

Wszystkich absolwentów historii będzie czekała możliwość dokonania wyboru w kwestii przyszłej ścieżki zawodowej. Jako historyk będziesz mógł zatrudnić się w:

 • wydawnictwach prasowych
 • mass-mediach
 • telewizji oraz radiu jako wsparcie merytoryczne podczas tworzenia tematycznych audycji
 • teatrach
 • domach kultury
 • operach
 • muzeach i pracowniach archeologicznych

 

Jeżeli cenisz sobie codzienny kontakt z drugim człowiekiem, a dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi będzie dla ciebie źródłem satysfakcji, będziesz mógł pomyśleć o rozpoczęciu pracy w placówkach oświatowych oraz uczelniach wyższych.

Gdzie studiować na kierunku historia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Uczelnie na których można studiować kierunek historia w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek historia w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia Lublin studia i stopnia

Historia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia w Lublinie

Historia w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia