Inżynieria nowoczesnych materiałów

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Inżynieria nowoczesnych materiałów

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Inżynieria nowoczesnych materiałów - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • klasyczna chemia jakościowa
 • chemia analityczna z elementami chemii ilościowej
 • rysunek techniczny
 • mechanika kwantowa
 • elementy fizyki współczesnej
 • algebra i geometria

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie oferuje kandydatom na studia szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Inżynieria nowoczesnych materiałów, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: matematyka, klasyczna chemia jakościowa, chemia analityczna z elementami chemii ilościowej, rysunek techniczny, mechanika kwantowa, elementy fizyki współczesnej, algebra i geometria. A co po studiach? Absolwenci Inżynierii nowoczesnych materiałów na UMCS znajdą zatrudnienie w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne, specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych.

Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Milena, studentka Inżynierii nowoczesnych materiałów mówi:

„UMCS to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich uczelni, na której studiowało wiele ważnych i znaczących postaci. To bardzo przyjemne uczucie należeć do tego grona.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię nowoczesnych materiałów:

Absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechaniki, elektryczności i magnetyzmu,
 • analizy wektorowej, algebry, geometrii, równań różniczkowych,
 • chemii ogólnej, nieorganicznej, analitycznej, organicznej oraz technologii i inżynierii chemicznej,
 • grafiki inżynierskiej,
 • uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy z zakresu fizykochemii materiałów,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • planowania i przeprowadzania eksperymentów,
 • zasad finansowych związanych z działalnością inżynierską.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów:

Absolwent kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytutach badawczych,
 • uczelniach wyższych,
 • przemysłowych centrach rozwojowych,
 • technologicznych instytucjach badawczych,
 • placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne,
 • instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
 • specjalistycznych laboratoriach policyjnych,
 • instytucjach wojskowych,
 • przemyśle chemicznym i biotechnologicznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawę kwalifikacji stanowi konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych w zakresie fizyki lub fizyki technicznej lub inżynierii nowoczesnych materiałów lub kierunku pokrewnego (w zakresie nauk ścisłych, technicznych lub przyrodniczych).W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

Komentarze (0)