Logopedia z audiologią

Logopedia z audiologią

Logopedia z audiologią

28.09.2021

Logopedia z audiologią - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku logopedia z audiologią w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia z audiologią znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia
 • filozofia
 • metodologiczne podstawy logopedii
 • biologiczne podstawy logopedii
 • audiologia
 • zaburzenia mowy
 • anatomia

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W gronie proponowanych kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Logopedię z audiologią, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu. Studenci zgłębiają biologiczne, psychologiczne i lingwistyczne prawidłowości funkcjonowania człowieka, patologie mowy i słuchu, zasady terapii i rehabilitacji.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: psychologia, filozofia, metodologiczne podstawy logopedii, biologiczne podstawy logopedii, audiologia, zaburzenia mowy, anatomia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Logopedii z audiologią na UMCS będą mogli wykorzystać w placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, placówkach pomocy społecznej, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni i kierunku studiów to ważna decyzja, dlatego kandydaci zadają wiele pytań, które mają tę decyzję ułatwić. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Monika, studentka Logopedii z audiologią mówi:

„Studiowanie tutaj to ogromny prestiż i przyjemność obcowania z doświadczonymi praktykami. Kierunek prowadzony jest przez Zakład Logopedii i Językoznawstwo Stosowanego, czyli najstarszą w kraju placówkę naukową zajmującą się zaburzeniami mowy. To świadczy o tym, że od wykładowców można przejąć bardzo duże pokłady wiedzy.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ - ważne informacje

Logopedia z audiologią Lublin

Logopedia z audiologią

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logopedię z audiologią:

Absolwent kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia,
 • biologicznych, psychologicznych i lingwistycznych prawidłowości funkcjonowania człowieka,
 • rozwoju mowy, diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logopedia z audiologią:

Absolwent kierunku Logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • poradniach logopedycznych i audiologicznych,
 • poradniach foniatrycznych,
 • placówkach pomocy społecznej,
 • rozgłośniach radiowych i telewizyjnych,
 • placówkach kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne: język polski, jeden z przedmiotów spośród: matematyka, biologia, fizyka lub fizyka z astronomią. Kandydatów obowiązuje sprawdzian predyspozycji obejmujący rozmowę na temat motywacji do podjęcia studiów, zainteresowań oraz próby oceniające wymowę.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów licencjackich na kierunkach: logopedia z audiologią oraz logopedia z fonoaudiologią. Pierwszeństwo na listach rankingowych mają absolwenci UMCS-u z oceną z dyplomu 3,5 lub wyższą.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)